STØT DEN SPIRENDE FREDS- OG FORSONINGSPROCES I KOREA! Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea har afholdt sin årlige generalforsamling, der har vedtaget at udtale følgende:

STØT DEN SPIRENDE FREDS- OG FORSONINGSPROCES I KOREA!


Der er tøbrud i den ellers fastlåste politiske og militære situation i Korea. Den Demokratiske Folke-republik Korea og Sydkorea har indledt forhandlinger på flere fronter, der kan bidrage til at forsone forholdet mellem Nord og Syd på Koreahalvøen. Erklæringer om fred, velstand og genforening er underskrevet af DDF Koreas leder Kim Jong Un og Sydkoreas præsident Moon Jae In.

Der forhandles i øjeblikket om åbning af vej- og jernbaneforbindelser mellem Nord og Syd i Korea, samtidig med at der sker en gradvis fjernelse af landminer og militære vagtposter i den demilitariserede zone. På det kulturelle område er et samarbejde inden for musik, teater, sport og turisme i fuld gang. Det samme er genforening af familier og slægtninge, der blev delt og splittet under Koreakrigen.

DDF Koreas leder Kim Jong Un har holdt et historisk topmøde med USA’s præsident Donald Trump og et nyt topmøde omkring årsskiftet er på vej. Det kan være et første skridt på vejen frem mod en fredsaftale som erstatning for den gældende våbenhvile fra 1953, samt normalisering af forholdet mellem DDF Korea og USA.

DDF Korea har i den anledning destrueret sit underjordiske atomvåbentestanlæg og et missiltestcenter og tilbudt yderligere lukninger af testanlæg under overvågning af internationale våbeninspektører. USA har til gengæld ikke givet tegn til at fjerne sine våben og sit militær i Sydkorea og har ikke givet DDF Korea sikkerhedsgarantier. Samtidig fastholder USA stadig hårde sanktioner og blokade mod DDF Korea.

Hvis den fastlåste politiske og militære situation på Koreahalvøen skal løsnes, kræver det, at USA, som DDF Korea, viser vilje gennem konkrete handlinger. USA må fjerne sit militær i Sydkorea, så hele Koreahalvøen kan blive en atomvåbenfri zone, og sanktionerne og blokaden mod DDF Korea må stoppe.

Kun en gensidig forpligtende aftale om total atomafrustning i Nord såvel som i Syd på Koreahalvøen kan bane vejen frem mod en varig fred, og dermed danne et holdbart grundlag for fremskridt i den igangværende Nord-Syd forsoning og samarbejde på vejen mod en fredelig genforening af Korea

STØT DEN SPIRENDE FREDS- OG FORSONINGSPROCES I KOREA!
STOP SANKTIONERNE OG BLOKADEN MOD DDF KOREA!
FOR GENSIDIG TOTAL ATOMAFRUSTNING PÅ HELE KOREAHALVØEN

København, den 24. november 2018

 

Se hjemmeside for
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 26. november 2018

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne