Krigsministrenes ’vision-2025’: Norden i krigsberedskab under NATO og EU – med fri adgang for alle typer våben og fremmede tropper

Krigsministrene fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island har afholdt møde i NORDEFCO, det nordiske ‘forsvars’samarbejde. De har travlt med at få Norden sat i krigsberedskab med fælles logistik og med fri adgang for alle typer våben og fremmede tropper under NATO’s og EUs overordnede plan. En fremtidsvision hvor Norden kan blive krigsskueplads i et kommende opgør mellem imperialistiske magter. Under Trident Juncture øvelsen i Norge så man modstanden vokse mod en sådan fremtid. Med regeringens forslag om ‘påvirkningsloven’ der kan give op til 12 års fængsel for kritik af NATO forsøger krigspolitikerne at ruste sig mod en kommende krigsmodstand.

2025-planen underskrevet af fem krigsministre i Oslo

På mødet blev der lagt konkrete planer for at inddrage hele Norden under krigsopbygningen mod Rusland. At Sverige og Finland er neutrale lande, Norge og Island ikke er medlem af EU og Danmark har en forsvarsundtagelse – har fået krigspolitikerne til at indgå en række andre aftaler til at omgå dette. Mange tiltag har gået i samme retning. Bilaterale aftaler mellem bl.a. Danmark og Sverige om øget militært samarbejde, Danmarks og Norges tilslutning til EUs fremme af våbenindustrien gennem EUs Fredsfond, og ikke mindst det tætte samarbejde med NATO der er blevet påtvunget befolkningen i Sverige og Finland gennem værtslandsaftalerne. Også NORDEFCO et vigtigt redskab for at samle Norden under NATO og EU.

NATO’s og EU’s logistiske plan for Norden skal være gennemført i 2025

Som vi så det i NATOs netop gennemførte Trident Juncture øvelse i Norge er flytning af tropper og våben højt prioriteret i de fælles aftaler mellem NATO og EU. Hele Norden skal tilpasses, og det er afspejlet i krigsministrenes 2025-vision, som det er i NATOs og EUs fælles logistiske plan for opbygning af et gennemmilitariseret Europa.

Målene for 2025:

“I 2025 har vi minimale restriktioner mod transport eller lagring af militære enheder eller udstyr i eller igennem landene hvad angår støtte til nationale eller multinationale aktiviteter, operationer eller implementeringer”

Fri adgang for NATO-baser, for udenlandske tropper, for våben! Vi det også gælde atomvåben?

I 2025 skal de nordiske landes militær såvel som civile støtteoperationer indgå i et tæt samarbejde – NORDEFCOs rolle skal styrkes for at opnå dette. De nordiske hære skal kunne operere fælles og dette skal trænes. Logistisk samarbejde trænes.

Træning, øvelser, samarbejde mellem Norden og EU og NATO skal generelt øges. Strategisk dialog skal udvikles i forhold til ’sikkerhedssituationen’. Samarbejdet med de baltiske lande skal øges.

Våbenindustrien skal styrkes i Norden gennem brug af EU’s forsvarsfond.

Koordinering og samarbejde omkring våbensystemer skal øges.

Det nordiske samarbejde i ’konflikt’områder skal øges.

Og så vil man i øvrigt være åben overfor alle nye muligheder der måtte vise sig!

Se aftalen
Nordiske lande laver fælles 2025-vision på forsvarsområdet 
Forsvarsministeriet 13. november 2018

EUs og NATOs 2025-planer

År 2025 er ikke et tilfældigt valgt årstal. Det falder sammen med målsætninger som:

EUs 2025-mål for en fuldt udbygget økonomisk, politisk og militær union.

EU’s 2025-mål for en fuldt udbygget militær union

NATOs 2025-mål om 2 % bidrag for alle medlemslande

Manipuleret sikkerhedssituation – og krig mod egen befolkning

Alt køres igennem på baggrund af et manipuleret billede, hvor NATO’s og EU’s krigsforberedelser fremstilles som et forsvar mod en diffus trussel, en ’kamp for demokratiske værdier’. Intet kunne være længere fra sandheden, hvad rækken af Danmarks krige så tydeligt afslører. Intet sted har de angrebne landes befolkninger opnået bedre samfund eller mere demokrati. De er smadret til ruiner, millioner er døde eller på flugt. Enten som følge af krigshandlinger eller de økonomiske sanktioner der er endnu en side af Vestens brutale krig.

Krigen for de ’demokratiske værdier’ indbefatter også en krig mod egen befolkning, som ved forslaget om ’påvirkningsloven’ hvor kritik af NATO vil kunne give op til 12 års fængsel. Alt dækket ind under ’forsvar mod fremmede magter’.

Man ruster sig mod befolkningens krigsmodstand.

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 15. november 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne