Tid til Fred: NATO er omdrejningspunktet for oprustning og truende krigsforberedelser

I disse dage rumler tunge kampvogne med udstyr og soldater fra mange forskellige lande og skaber blokeringer på de danske veje. De skal deltage i den gigantiske militærøvelse Trident Juncture 2018 i Norge og omegn, der af NATOs militær kaldes ‘den vigtigste NATO-øvelse siden den kolde krig’ –
Der er nu 50.000 deltagere, 150 fly og 60 krigsskibe fra mere end 30 lande.

Læs  denne artikel fra Tid til Fred/Aktiv mod krigs seneste nyhedsbrev om Danmarks involvering i krigsforberedelserne

Danmark oprustes til tænderne i fuld overensstemmelse med EU og NATO – USA.
Den fælles master-plan, der arbejdes efter,  er at Danmark i tilfælde af krig mod Rusland bliver opmarchområde for tropper og militærudstyr.

Hvad borgerskabet for alt i verden ønsker at holde ude af og borte fra valgkampens overskrifter er Danmarks militære engagement.

Det er derfor vores opgave, at rette befolkningens opmærksomhed mod den groteske opbygning af et krigsliderligt og livsfarligt Danmark og den pris der må betales for det: Sociale nedskæringer, angst og usikkerhed, fremmedhad, miljø-ødelæggelse og truende krige.

Tid til Fred har derfor besluttet at udpege en lang række af de urimelige love, der rammer mindre grupper i samfundet, love der fratager ”de nederste” det daglige brød, love der bidrager til overvågningssamfundet og til dem-og-os tænkningen. Og sætte udgifter og indtægter op imod prisen for militær og kampfly.

Således bliver der synligt for den enkelte, hvad kampfly og oprustning koster os. Vi opfordrer alle modtagere af nyhedsbrevet til at bidrage med de eksempler, de kender til, så vil vi sætte det sammen så oplysningerne kan bruges aktivt af alle.

Det er en opgave, der skal udbygge og udvide samarbejdet mellem de mange forskellige kræfter, der ønsker og arbejder for fred. Vi ønsker et samarbejde, der kan kan bruges på mange måder og af alle der vil: i store og små aktioner, debatter, læserbreve mv. på nettet, i videoer, vælgermøder, aviskommentarer osv.

Er det da så slemt med den danske militarisering? Nej det er meget værre:

Danmark oprustes til tænderne i fuld overensstemmelse med EU og NATO – USA.

Den fælles master-plan, der arbejdes efter er, at Danmark i tilfælde af krig mod Rusland bliver opmarchområde for tropper og militærudstyr.

Dansk industri lugter krigsprofitter og en stadig større del af produktionen går til krigsformål af alle slags. FAD, Dansk Industris militære industrigruppe har nu 84 medlemmer og tallet er stadigt voksende.

Danmarks placering i NATO’s, USA’s og EU’s oprustning – Hvad er NATO’s planer for Danmark?

For snart et år siden blev den sidste underskrift sat på aftalen om at købe 27 F35 kampfly. Den samlede pris for flyene i hele deres levetid var ifølge regeringen 66 milliarder kr, men allerede nu, er der løbet ekstraomkostninger på til støjsikring og ombygning af flybasen ved Haderslev, der nu hedder Fighter Wing Skrydstrup.

Men at den skulle være base for et trænings- og kommandocenter for samtlige ca. 80 nordeuropæiske F35-kampfly var ikke en del af den oprindelige, officielle plan.

Nu er der skrevet kontrakt om etableringen. Kampfly fra Storbritannien, Holland, Norge og Polen skal fra Sønderjylland deltage i avancerede NATO-F35-flyøvelser over Nordsøen.

Denne udvikling kan meget vel vise sig at være en forløber for en nordeuropæisk krigskommando for kampflyene. Flybasen er centralt placeret for opfyldning med atomvåben fra Tyskland, der er den rette afstand for angreb mod Rusland, der er understøttelse med aflytninger fra Norge, Sverige og Danmark, samt krydsermissiler på fregatterne i Østersøen og tropper i Baltikum.

Skrydstrup huser avancerede systemer til dataudveksling mellem militære enheder, fly, landstyrker og skibe i forsvaret og NATO. Når dertil lægges en ny NATO-radar og en lyttemast til russiske militære radiosignaler på Bornholm samt udvidede planer for bevæbning og radarer på fregatterne i Østersøen er der lagt op til en central rolle for Danmark i tilfælde af krig mod Rusland.

Alle forudsætninger er ved at være på plads, det er et realistisk scenarie i NATO’s planer at tropper og militærudrustning samles i Danmark.

Da krigsforliget (forsvars-) blev indgået i foråret talte Claus Hjort Frederiksen da også om Danmark som ”bagland”. Det forlig oprettede derfor også en særlig enhed ved siden af danske udrykningsstyrker, en enhed hvor soldater og frivillige fra Hjemmeværnet har opgaven at modtage NATO-tropperne og bevogte infrastrukturen i landet.

Altså dansk jord, dansk flybase og danske halvmilitære enheder skal bruges til opmarchområde for krig mod Rusland. At det vil blive ført ud i livet, ses også af der lige nu gennem Danmark transporteres britisk militærudstyr til den omfattende NATO-øvelse Trident Juncture i Norge.

Er PESCO og EU da ikke en sikring mod denne USA-NATO plan?

Et kort besøg på Folkebevægelsen mod EU’s hjemmeside vil overbevise dig, der baserer holdninger på konkrete facts, det ses tyrdeligt, at den militære opbygning af EU er en trussel mod freden i Europa.

Det skal understreges, at denne opbygning foregår i fuld forståelse med NATO, hvilket også fremgår af de aftaler, der er indgået. Et vigtigt eksempel er aftalen om, at der i hele EU skal der arbejdes for forenkling af regler og opbygning af transportveje, så tropper og materiel hurtigt kan flyttes fra vest til øst, der jo som det ses allerede er ved at blive implementeret i Danmark.

De spændinger og modsætninger, der tales om mellem USA og Europa skyldes i bund og grund modsatte interesser mellem USA’s militær-industrielle kompleks og den europæiske militære industri i Frankrig, England, Tyskland og Italien.

Militarisering og oprustning og i sidste ende krig gavner ikke befolkningerne. Tværtimod er det endnu et åg, en unødvendig arbejdsbyrde, et miljø-svineri, der bruger de arbejds- og råstofressourcer, der i stedet burde anvendes til samfunds-gavnlig forskning og produktion.

Fredsbevægelsen har al mulig grund til at fremme kravene:

Danmark ud af EU – Danmark ud af NATO

Se mere på

Tid til freds hjemmeside

Facebook

Se også

NATO kører tungt krigsmaterial gennem Danmark og USA truer Rusland med at ‘sætte missiler ud af spillet’
KPnet 4. oktober 2018

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 10. oktober 2018

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne