Public service-aftale: Regeringen slår et slag for uvidenheden

Med regeringen og DF’s medieforlig og millionbesparelser følger en ny public service-kontrakt, der skal rette DR ind til de nye tider. Ifølge regeringen er det målet, at DR laves fuldstændig om, og aftalen klargør hvad der arbejdes henimod. Kravet lyder på privatisering, indsnævring af befolkningens viden og kristendom som ideologisk grundpille. Med politikerord kaldes denne reaktionære udvikling for ’fokusering’.


Medieforliget betyder, at DR skal spare 20 procent over de næste 5 år. Det betyder bl.a., at omkring 400 stillinger og en række kanaler og programmer nedlægges. De indholdsmæssige krav er udspecificerede og med en klar retning mod et planmæssigt forsøg på størst mulig uvidenhed om samfundsmæssige forhold hos befolkningen.

Idealet er så lidt viden som muligt om skiftende regeringers nedskærings- og krigspolitik, om EU og NATO’s styring og milliardærer der slipper for skat eller straf. Ingen grund til at belemre os med detaljerne, en kort og overfladisk info må være alt nok. Vil du vide mere må du betale ekstra.
Dette mål udtrykkes meget fint i dette afsnit af aftalen:

“DR må i indhold og distribution ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et klart public service-formål. DR kan bringe tekstbaserede nyheder, men skal afholde sig fra lange, dybdegående artikler” (vores understregning).

Ganske vist skriver man generelt i kontrakten, at DR skal fremme viden, men i praksis går den ovenstående og mere konkrete vedtagelse i en helt modsat retning.

Vi betaler allerede fuldt ud for DR gennem skat og licens. Alligevel får disse ikke-kommercielle medier forbud mod at producere frit og samfundskritisk. Tendensen vil også være langt mere politisk detailstyring af programmer og indhold.

Mere kommercielt og privat

Et væsentligt punkt i kontrakten er kravet om meget mere privatisering. DR er omgivet og presset af kommercielle, reklamebaserede medier, men privatiseringen skal også æde sig ind på DR indefra.

I følge medieaftalen skal DR i kontraktperioden udlægge produktion til det eksterne marked svarende til 14 procent af DR’s offentlige finansiering.

Det svarer til et beløb på 2,4 milliarder kroner. Tallet i den nuværende kontrakt er 1,5 milliarder kroner.

Tv og radio på et kristent grundlag

Et af punkterne lyder:
“Det skal i DR’s programflader og platforme være tydeligt, at det danske samfund bygger på folkestyre og har sin rod i kristendommen”.

I sig selv en selvmodsigelse. Et af folkestyrets rettigheder er netop religionsfrihed, og retten til ikke at have en religion. Tros- og tankefriheden er her pillet ud, og det slås fast at DR skal køre efter regeringens og DF’s selvbestaltede love med et krav om et kristent grundlag.

Mere profitgivende virksomhed og bevidst fordummelse er kodeordene for den ny public service-aftale med DR.

Se
DR public service-kontrakt for 2019-23

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  22. september 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne