Brexit-forhandlinger trukket i langdrag: Kommer der en aftale inden foråret 2019?

Den britiske regerings nye hvidbog med et forslag om en samlet samarbejdsaftale med unionen efter Brexit virker ved første øjekast som knæfald for EU. Men det er langt fra sikkert, at EU vil gå med til forslaget, og det vurderes som 50-50 procent chance for at det hele falder på gulvet og Storbritannien træder ud af EU uden en handelsaftale i foråret 2019.


I Brexit-forhandlingerne har EU, siden folkeafstemningen i juni 2016, på alle mulige måder forsøgt at gøre det så dyrt og besværligt og kompliceret som muligt for Det Forenede Kongerige. Og har desuden aktivt forsøgt at splitte det fraktionerede rige op, og underminere den siddende regering.

Det britiske ønske om at trække sig ud af EU skal nemlig ikke være en solskinshistorie, men bruges til skræk og advarsel, så ikke flere lande med selvstændige ideer og frihedstrang følger efter.

De første to år siden Folkeafstemningen er gået uden at det end er kommet til forhandlinger om en samlet endelig aftale, fordi EU fra starten ville bestemme rækkefølgen af de emner der skulle forhandles, og nægtede at der kunne forhandles om flere ting på en gang. I stedet skulle uenighederne løses et skridt ad gangen, før man kunne gå videre i dagsordenen. Blot det at blive enige om proceduren tog derfor lang tid.

Og for hvert punkt har EU sat en ekstrem position som udgangspunkt. Og først efter alenlange tovtrækkerier er forhandlingerne blevet klar til næste fase. Ikke mindst de økonomiske mellemværender og spørgsmålet om grænsen mellem Nordirland og Irland ført til langsommelige drøftelser.

Hverken EU eller den britiske regering står naturligvis på progressive positioner, det har været meget tydeligt at den britiske regering først og fremmest bekymrer sig om handelsaftaler og sikkerhedspolitik, mens forhold for emigrantarbejdere og udenlandske studerende har stået længere nede på listen.

Ny hvidbog med forslag til en frihandelsaftale mellem EU og UK

Den 12. juli udgav den britiske regering deres forhandlingsoplæg til en samlet aftale incl. en handelsaftale. Indholdet i de 100 sider, ligger på nogle områder meget tæt op af den særaftale som faldt ved folkeafstemningen, og tæt op af det som Theresa May tidligere har forsøgt at komme frem med til forhandlingsbordet. F.eks. er der et ønske om at England skal træde ud af EU, og ikke træde ind i EØS (Frihandelsaftalen mellem EFTA landene og EU, herunder Norge). I stedet foreslår man en selvstændig frihandelsaftale med EU der ligner, men undtager arbejdskraftens fri bevægelighed, og genindfører britisk kontrol med hvem der kan komme ind i landet.

I praksis ligger hvidbogen op til at man på varer og tjenesteydelser og investeringer fortsætter som nu, med den væsentlige principielle tilføjelse af EU’s lovgivning og regler ikke automatisk gælder i Storbritannien. De skal igennem det britiske parlament og vedtages der.

Det vil også sige at man ønsker at fortsætte med at være med i de eksisterende aftaler om energimarked og e-handel og mobil telefoni osv. Den britiske regering forestiller sig, at man på en eller anden måde, fortsat får lov at deltage i de relevante EU-mekanismer der står for det indre marked.

Man vil naturligvis også fortsat have et samarbejde med en række agenturer hvor der er praksis for et bredt internationalt samarbejde, f.eks. EU’s luftfartsagentur og politisamarbejdet Europol.

Splittelse i regeringen

At forhandlingsoplægget er fulgt med kritiske røster og splittelse, med et par centrale ministre der gik af, er både udtryk for en reel uenighed om de strategiske målsætningerne i forhandlingerne og det taktiske spil.

Men for den afgående udenrigsminister Boris Johnson, er det også udtryk politiske ambitioner. Analysen er, at den forhandlingsvej som Theresa May har valgt er ganske svær. Og han vil stå klar til at overtage posten som regeringsleder, hvis og når forhandlingerne med EU bryder sammen og det ender med et Brexit uden en frihandelsaftale.

Læs hvidbogen med det samlede Brexit forslag her

Læs også

Trump , Brexit og EU
KPnet 13. juli 2018

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne – FACEBOOK

KPnet 13. juli 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne