Fredsorganisationer i Norden udtaler: STOP OPRUSTNINGEN I NORDEN!

En lang række fredsorganisationer i Norden er gået sammen i et initiativ, der vender sig imod NATO’s oprustning af og i Norden. I en fælles udtalelse beskrives den omfattende militarisering og krigsforberedelserne, som også foregår i et samarbejde med EU og i særlig grad vender sig aggressivt mod Rusland. Overalt betyder oprustningen nedskæringer på velfærd.
Udtalelsen opfordrer til fælles kamp mod krigsforberedelserne. Aktuelt ved NATO’s topmøde i juli og den store NATO-øvelse Trident Juncture, der finder sted i Norge i oktober og november. Ved offentliggørelsen d. 20. juni står 30 fredsorganisationer i Norge, Sverige, Finland og Danmark som underskrivere.
Udtalelsen er opdateret d.10. juli, nu med 38 organisationer som underskrivere.
Udtalelsen findes også i en engelsk oversættelse. The statement in english


Pressemeddelelse og udtalelse

STOP OPRUSTNINGEN I NORDEN
Fred skabes med fredelige midler

Hele Norden oprustes under ledelse af Nato og faren for krig øges. Fredsbevægelser i alle de nordiske lande, Norge, Danmark, Sverige og Finland peger på, at militariseringen leder til øgede spændinger og risiko for krig i vores nærområde. Vi opfordrer vores regeringer, parlamentarikere og medier til at arbejde for fredelig konflikthåndtering.

Udtalelsen er underskrevet af en række fredsorganisationer i Norden, og findes i sin helhed med underskrifter publiceret på hjemmesider og Facebook, f ex www.laraforfred.se, www.kvinnorforfred.se og www.tidtilfred.nu .

Udvidelsen af Nato’s aktivitet er de seneste år vokset hurtigt både mod nord og øst og foregår tæt på russiske grænser. Det er en udvikling som øger spændingen og faren for krig med Rusland.

Det etableres faste militærbaser i Norden
300 marinesoldater er på plads i Værnes ved Trondheim og endnu en base planlægges i Setermoen i Troms. I Norge oplagres store mængder militært udstyr. Der er planer pom et centralt trænings- og kommandocenter for samtlige nordeuropæiske F-35 kampfly i Jylland. De kan bære kernevåben og krydsermissiler. Kernevåben moderniseres for uhørte summer.

USA’s og Nato’s raketforsvar integreres i Nordens militærapparat
Den nye radar Globus 3 ved Vardø i Finmarken vil give Norden en ledende rolle. De aftaler, der blev indgået i november 2017, betyder at information fra Finland og Sverige er tilgængelig for Nato.

Verdens største downloadstation, Esrange, ved Kiruna sælger vigtige fotos til Nato og USA. Kiruna er blevet en del af Galileo satellitovervågningen

Østersøen militariseres
De vestallierede gennemfører årligt store øvelser i Østersøen, og i Danmark skal Nato-tropper samles i tilfælde af krig mod Rusland.

Stor militærøvelse i Norge i efteråret
I oktober 2018 skal Norge være værtsland for en stor militærøvelse i Natos regi, Trident Juncture 18, som foruden Norge skal omfatte Sverige, Finland, Island og Østersøen. 35 000 soldater fra 30 lande, 150 kampfly og 70 skibe skal deltage. Scenariet er at Norden angribes af Rusland.

Brug viden om konflikters årsager, dynamik og håndtering
Udenrigs- og sikkerhedspolitikken domineres af magttænkning. Alle stater bruger trusler, afskrækkelse og forskellige slags vold for at nå sine kortsigtede mål. I den sidste ende kan det føre til total ødelæggelse i atomkrig. Det findes viden der ikke udnyttes. Den ligger til grund for FN-charteret og diplomatisk mægling. Skab fred med fredelige midler!

LÆS UDTALELSEN HER

20/6-2018 Underskrevet af

Danmark:

Tid til fred – aktiv mod krigtidtilfred@tidtilfred.nu – kontakt Gerd Berlev og Lizette Lassen

Stop terrorkrigen – Ud af NATO  – kontakt Tine Spang Olsen

Århus mod Krig og Terror –  kontakt Helge Ratzer

Fredsvagten – kontakt Inge Paaske og Jessie Seehuusen

Kunstnere for fred – kontakt Kuki Lise Møller Christensen

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed – kontakt Ida Harsløf

Fredsministeriumkontakt Hasse Schneidermann

Aldrig mere krig –  kontakt Tom Vilmer Paamand

Sverige:

Nej till NATO Sverige – ordfører Staffan Ekbom,

Fredsrörelsen på Orust ordfører Ola Friholt

Sveriges Fredsrådordfører Agneta Norberg

Katarinauppropet Facebook/Katarinauppropet, samordnare Fredrika Gårdfeldt, ärkebiskop emeritus KG Hammar, Kerstin Bergeå utbildare I konflikthantering,

Föreningen Nej till Nato, Helsingborg, ordfører Jan Fredriksson

Kvinnor för Fred, facebook.com/kvinnorforfred, twitter.com/kvinnorforfred, kontakt My Leffler + info@kvinnorforfred.se

Kvinnor för Fred i Sundsvall, kontakt Ulrika Hådén

Svenska Kvinnors Vänsterförbund ordf. Ianthe Holmberg

Fredens Hus Göteborgordfører Karin Utas Carlsson

Stockholmsavdelningen av föreningen Folket i Bild Kulturfront kontakt Anders Romelsjö

Svenska Freds, Göteborgordfører Tomas Magnusson

IKFF, Göteborgskretsen, www.goteborg.ikff.se, ordfører Anita Wahlberg

Aktivister för fred, kontakt Tord Björk

Norge:

Stopp NATO –  Facebook

Norge ut av NATO

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet i Norge

Bestemødrene for fred

Ingen amerikansk base på Værnes, facebook.com/IngenAmerikanskBase, kontaktperson Rolf Bunes, regbunes@online.no

Arbeidsgruppe mot NATO-øvelsen Trident Juncture (Trøndelag), kontaktperson Jens Frøseth, jefroe@online.no

 

Finland:
Amandamaji rf, Helsingfors (Registered Association) – www.naisetrauhanpuolesta.org

Kvinnor mot Atomkraft, Helsingfors

Kvinnor för fred

Suomen Rauhanpuolustajain Lpin piirijärjestö r.y. (Fredskämparnas i Finland Lapplands distriktsorganistaion rf)

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne – FACEBOOK

KPnet 22. juni 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne