Solidaritet med lærerne! Kravet om arbejdstiden er fælles for alle

Forhandlingerne i forligsinstitutionen fortsætter, og arbejdsgiverne forsøger nu med en opsplitning mellem stats-, regions- og kommunalt ansatte. Men de bliver mødt af en stadig stærkere bevægelse, der danner fælles front. Lærernes krav om en arbejdstidsaftale er ikke et særkrav, men en fælles sag for alle de faggrupper, der bliver mødt af lignende angreb på deres regulerede arbejdstid. Aktioner og demonstrationer fortsætter. Mandag d. 23.4. bl.a. med XL-faneborg foran forligsinstitutionen.


Arbejdsgiverne, repræsenteret af Moderniseringsstyrelsen har et massivt krav om et ureguleret arbejdsmarked for de offentligt ansatte, tilsvarende de private arbejdsgivere. Arbejdstiden skal op, væk med overtidsbetaling og rettigheder omkring varsling af overarbejde og arbejdssted. Rettigheder omkring arbejdets tilrettelæggelse, der sikrer at man ved hvor og hvornår man skal arbejde og hvornår man har fri, og får betalt sit overarbejde, og for lærernes vedkommende sin forberedelsestid.

Lærerne var de første der fik stjålet disse rettigheder – ved denne overenskomst er arbejdsgivernes krav om deregulering og indførelse af en total fleksibilitet udvidet til hele sundhedskartellet.

Man forsøger at hænge lærernes krav, og kravet om betalt frokost, ud som forkælede gruppers forsøg på at fastholde privilegier. Kun for at dække over de faktiske forhold – en forøgelse på 2,5 timers uegentligt gratis arbejde, der også vil åbne op for nedskæringer og fyringer. På regnearket ser man blot bort fra, at man i sundhedsvæsenet allerede har inddraget frokostpausen i beredskabet, og at den sjældent kan holdes i fred og ro uden arbejdsopgaver.

Lærerne var de første, da deres arbejdstidsaftale i 2013 blev tromlet af regeringens lockout – tiden er inde til en fælles kamp

Solidaritet i døgndrift

Solidariteten er i rivende udvikling i hele befolkningen, aktioner og demonstrationer foregår over hele landet, og bevidstheden om at det er helt nødvendigt at stå sammen kommer mere og mere i front. Demonstrationerne udenfor forligsinstitutionen har i de seneste dag foregået i døgndrift, og mandag eftermiddag er der indkaldt til en større demonstration – en XL faneborg.

BAK OP!

XL-faneborg: Stå fast – skulder ved skulder
Forligsinstitutionen, Sankt Annæ Plads, 1250 København
Kl. 16.45 – 18.20

Se aktioner over hele landet her
Aktiv og synlig OK-kamp: Hvad sker hvor?
Opdateres løbende

Læs også
Staten kræver øget fleksibelt arbejdstid og individuel løn for spisepausen
KPnet 19. april 2018

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 KPnet 23. april 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne