“Bedre veje til militæret i Europa” – EU-NATO strategisk partnerskab

Denne lakoniske IN KÜRZE notits var for nylig at læse i den tyske OSTSEE-ZEITUNG og blev i Danmark fulgt op med spørgsmålet fra en læser med tyske relationer og med klare historiske mindelser: Hvad ligger der bag?

Oversat til dansk:

KORT SAGT
___________

Bedre veje til militæret i Europa

“Bruxelles. Panservogne og tropper skulle kunne transportere meget hurtigere i hele Europa på grund af de spændende spændinger med Rusland. En plan, som EU-Kommissionen fremlægger onsdag, giver mulighed for udvidelse af veje, broer og jernbanenet. Desuden bør bureaukratiske forhindringer fjernes. Siden konflikten i Ukraine er de baltiske lande i Estland, Letland og Litauen især truet af Moskva.”

———————–

EU-NATO strategisk partnerskab:
Avisnotitsen om en EU plan for Europa med “mulighed for udvidelser af veje, broer og jernbanenet” kunne også forekomme i Danmark. Men det er ikke blot EU der arbejder med det. Det indgår direkte i oprustningssamarbejdet imellem EU og NATO og passer ind i den  vestlige NATO oprustning med krigsforberedelse og dæmonisering af Rusland.
KPnet har ad flere omgange omtalt NATO´s øgede samarbejde med EU og også helt konkret at NATO gør Europas veje klar til tunge våben:

Nye krigsforberedelser: NATO gør Europas veje klar til tunge våben

Her hedder det bla.a.:
“NATO gør Europas veje klar til tunge våben – og nye kommandocentre skal sikre kontrol over havene og infrastrukturen. Nye strategiske kontrolpunkter lægges ind på verdenskortet, og for første gang i 30 år har NATO besluttet at udvide sine kommandocentre. Fra 7 centre udvider alliancen med 2 nye kommandocentre, der begge retter sig ind mod Europa og Rusland.”

”Vi må opdatere vores militære krav til den civile infrastruktur som veje, jernbaner og flyvepladser. Det er vitalt for NATO”, udtalte NATO generalsekretær Jens Stoltenberg på vej til NATO-mødet d. 8. – 9. november 2017 til Sydsvenskan.

Trin for trin har monopolernes EU og den agressive NATO pagt udvidet samarbejdet og været gensidig til stede ved topmøder.
For NATO er EU den magt, som skal bringe dets planer til fuldførelse om de europæiske landes krigsforberedelse med bl.a. indretning af landene og med koordinering af krigsøvelser og forsvaret af Fort Europa mv.
Samarbejdet er i dag meget omfattende og sat mere og mere på skinner.

Et spring i samarbejdet er udtrykt i deres offentlige Fælleserklæring om “STRATEGISK EU-NATO PARTNERSKAB” fra 2016, et formaliseret samarbejde startet op, med nye årlige målsætninger for samarbejdet med afholdelse af møder i juni måned hvert år.

Fælleserklæringen fra 2016 beskriver “styrkelse af det praktiske samarbejde mellem de to organisationer på syv områder (reaktion på hybridtrusler, operationelt samarbejde, cyberforsvar, øvelser, kapacitetsopbygning, forskning og industrielt forsvarssamarbejde og opbygning af partnerskabets forsvarskapacitet)”.

Den indeholdt ialt 42 konkrete tiltag for styrket samarbejde som siden er blevet suppleret med 32 nye tiltag. I dag karakteriseres EU-Nato samarbejdet som meget intensivt og på daglig basis: “Samarbejdet er nu faktisk den etablerede norm og den daglige praksis, som fuldt ud svarer til det nye ambitionsniveau, der henvises til i Fælleserklæringen, og giver et solidt grundlag for yderligere forbedret interaktion.”

På det militære område tales der f.eks. om opbygning af “militær kapacitet i det vestlige Balkan, samt i vores østlige og sydlige nabo områder. Her har de også udset sig 3 lande som bistandspartnere / pilotlande “(Bosnien-Hercegovina, Tunesien og Republikken Moldova) som et første trin.”

I en tid med krigsforberedelser og oprustning understreges vigtigheden af at EU-NATO alliancens “betydning”- “Et stærkere EU og et stærkere NATO er gensidigt forstærkende.” som det konstateres i Faktabladet fra 5. marts 2018.
“Samarbejde mellem EU og NATO – Faktablad”

Efter Fælleserklæringen fra 2016 fulgte de op med ny opdatering dec. 2017.
Her godkendte Rådet nye forslag til konkrete tiltag på områder så som:

•terrorbekæmpelse
•kvinder
•fred og sikkerhed
•militær mobilitet

(5.12.2017)

EUROPAHÆR UNDER OPBYGNING:

Men EU har også sin egen plan for at kunne udvikle EU i retning mod en monopolstat med sin egen Europahær som understreget af EU Komissionens formand tyske Claude Juncker og i et tæt samarbejde med den aggressive NATO pagt.

EU har allerede “EU-Kampgrupper” som EU kalder “et værktøj” til at kunne blive sat ind og “bruges til at reagere hurtigt på kriser og konflikter”.
De blev stiftet tilbage i 2005 hvor EU beklager at de endnu aldrig er blevet indsat som kampgruppe “som følge af politiske, tekniske og finansielle hindringer”
Men for EU mlitaristerne er der fremskridt og mere lys i sigte da EU-lederne d. 22. juni 2017 besluttede “at afholde indsættelse af kampgrupperne som en fælles udgift”

Men EU millitær projektet står ikke i modsætning til den nye strategiske EU-NATO alliance understreger Juncker:
Mere europæisk forsvar betyder ikke mindre transatlantisk solidaritet”

Læs også tidligere KPnet artikel:
Kraftig udvidelse af militæret og grønt lys for operativ EU-

Millitariseringen af EU og udviklingen af det strategiske EU-NATO samarbejde kan man også få et indtryk af på denne officielle TIDSLINJE:

“Tidslinje: EU-samarbejde om sikkerhed og forsvar”

Underskriverne af det STRATEGISKE EU-NATO PARTNERKSKB var henholdsvis NATO, generalsekretær Jens Stoltenberg (tv) og formændene  Jean Claude Juncker (th) og Donald Tusk for henholdsvis EU-Komissionen og Europarådet.                     

Læs også tidligere KPnet artikler:

Nye krigsforberedelser: NATO gør Europas veje klar til tunge våben
Kraftig udvidelse af militæret og grønt lys for operativ EU-hær


Officielle EU link om EU-NATO´s STRATEGISKE PARTNERSKB:

“Forsvarssamarbejde: Rådet vedtager konklusioner om samarbejdet mellem EU og NATO, hvori det støtter et fælles sæt af nye forslag om yderligere fælles arbejde”

“EU-NATO FÆLLESERKLÆRING AF 2016”

“Samarbejde mellem EU og NATO – Faktablad”

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet  22. april 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne