Nyt nummer af tidsskriftet Enhed og Kamp (1, 2018) er udkommet

Tidsskriftet ENHED og KAMP er netop udkommet med et aktuelt og spændende nr. 1, 2018. Det indeholder en række vidt forskellige temaer og emner med stor relevans for dagens diskussioner om udviklingen af klassekampen og den revolutionære bevægelse.

 

Temaerne er :

Hvordan vil en revolutionær platform for kvindekampen i dag se ud – Et kritisk syn på Enhedslistens feminismeprogram

Klasseinteresserne bag Danmarks krigsdeltagelse

Varig fred får vi kun med socialisme

Kommunistisk parti – kommunistisk strategi

Arbejderaristokrater og intellektuelle – opportunismens sociale grundlag

Bitcoin og kryptovaluta – en ny IT-boble eller frigørelse fra bankernes kontrol?

Deleøkonomi i ordets egentlige forstand betyder socialisme

Den internationale Konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML: Sluterklæring fra Verdensmødet 2017  

Trotskijs løgne – Hvad er de, og hvad betyder de – Af Grover Fuur, USA

Drømmen om at være i Donbass – Af Sergej Golovtjenko

Tidsskriftet er en modvægt mod den platte reformisme. Det undersøger betingelser og forudsætninger for en arbejderrevolution i Danmark, støttet på flertallet af befolkningen og for en vellykket opbygning af et socialistisk samfund. Artiklerne i dette teoretiske tidsskrift er samtidig en del af de politiske diskussioner op til APKs 7.kongres i år.

Det giver input og ballast til alle, der vil have et andet Danmark. Læs det, vær med til at udbrede det – og tegn abonnement! Det udkommer hvert kvartal, fire gange årligt.

ENHED OG KAMP rummer en blanding af artikler om centrale spørgsmål i den danske revolution og oversættelser af artikler fra Unity & Struggle og forskellige af CIPOML’s partier. Næste nummer udkommer 1. maj 2018.

Det sælges i løssalg i Oktober Bogbutikkerne i København, Odense og Århus. Løssalgsprisen er 60 kr. Men vær sikker på at få det, når det udkommer! Tegn et årsabonnement – så sendes det til dig i en lukket kuvert, når det udkommer.

Bliv abonnent – tegn abonnement i dag!

Som abonnent får du tidsskriftet sendt hjem. Et årsabonnement (4 numre indbefattet dyr porto) koster 325 kr. Øvrige Norden 385 kr.

Send navn, adresse og emailadresse til info@oktobernet.dk
eller benyt abonnementsblanket.

Abonnementet betales til Foreningen Oktober Forlag
Konto: 1551 – 166 34 271 eller Giro 1-663-4271

Eller Udskriv fra pdf og brug tilmeldingskupon
Og send til Oktober Forlag, Vesterfælledvej 1B, 1750 Kbhvn. V

Se også

Kommunistisk Politik som elektronisk nyhedsbrev

 

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 6. februar 2018