Reaktionær finanslov følges op af to sorte følgelove

Dansk Arbejdsgiverforening er rigtig glade for den finanslov, der under stor teatertorden er forhandlet på plads af VLAK-regeringen og støttepartiet DF.

Kommentar
Af Kommunistisk Politik


Finansloven for 2018 ‘sikrer virksomhederne arbejdsro’, noterer DF, der er specielt tilfredse med et ‘kvalitetsløft til erhvervsuddannelserne’ i form af en pulje på 170 mio. kroner. DA glæder sig også over, at ‘bolig-job-ordningen gøres permanent’ og at ‘illegal arbejdskraft’ bekæmpes.

Regeringen og dens støtter, herunder hovedparten af medierne, er i fuld gang med at sælge aftalen som et fremskridt for sundhed og uddannelse, dvs for hele befolkningen. ‘Sundhed for milliarder’ hedder det.

I realiteten er det en aftale, som cementerer den sædvanlige politik til gavn for de rige og til skade for de mange. Ikke mindst de fattigste, der under Løkke-regeringen er blevet stadig mere elendigt stillet.

Finansloven rummer ingen drastiske ændringer. Liberal Alliance får fjernet skatten på fri arbejdsgiverbetalt telefon, et privilegium for de bedst lønnede, mens Dansk Folkeparti får oprettet symbolske grænseposter ved alle danske grænser – uden at der røres ved de største sydfra kommende trusler – fra EU’s stadig tættere union og NATO-hovedkvarteret i Bruxelles.

Men den reaktionære finanslov er gjort betinget af, at den følges op af to sorte følgelove, som længe har været forhandlet mellem forligspartierne uden endnu at være helt afsluttet.

De ene er Liberal Alliances så stærkt attråede skattereform, der uanset sin endelige udformning vil give de mest velstående danskere nye skattelettelser, mens de fattigste vil opleve reelle skattestigninger og der vil blive skåret nye lunser af de sociale goder og fornuftige samfundsmæssige prioriteringer.

Den anden er Dansk Folkepartis krav om nye flygtningestramninger. Endnu engang er partiet i gang med at afføre sig masken som den blå regerings ‘sociale samvittighed’ for en luns rettet mod flygtninge, indvandrere og fremmede i almindelighed, som det søger at gøre til det vaklende kapitalistiske Danmarks hovedproblem.

Allerede i finanslovsaftalen lægges der op til at flygtninge fra f.eks. Afghanistan, som en ulovlig krig med dansk deltagelse har lagt i ruiner, kan få inddraget deres opholdstilladelse. VLAK og DF er enige om at markant flere skal sendes tilbage til deres hjemlande. Et kommende forlig ventes at indeholde voldsomme stramninger af retten til familiesammenføríng – og stop for forsøg på integration af flygtninge, såsom muligheder for arbejde og uddannelse, eller flygtningebørns mulighed for at gå i danske folkeskoler.

Den reaktionære finanslov står ikke alene. Det gør til gengæld VLAK og dens støtteparti i stadig højere grad. Det er kapitalens og de riges regering – og alle andre er ved at have fået nok af dens politik. Der er kun en vej til at få den bremset: Udviklingen af arbejderklassens og arbejdspladsernes modstand, store og synlige folkelige protester.

Dette er en artikel fra KPnet. 
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 9. december 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne