Nye krigsforberedelser: NATO gør Europas veje klar til tunge våben

USA og præsident Donald Trump er dybt involveret i spændinger og oprustning i Asien, men det betyder ikke at presset mod Rusland og krigsforberedelserne i Norden og Europa er lagt på hylden – tværtimod. På mødet for NATO’s krigsministre tidligere på måneden tog man nye og store skridt, der lægger planer for Europa som krigsskueplads.

Jens-Stoltenberg- copyNATO skyer ingen midler. Foto: Generalsekretær Jens Stoltenberg

NATO gør Europas veje klar til tunge våben – og nye kommandocentre skal sikre kontrol over havene og infrastrukturen. Nye strategiske kontrolpunkter lægges ind på verdenskortet, og for første gang i 30 år har NATO besluttet at udvide sine kommandocentre. Fra 7 centre udvider alliancen med 2 nye kommandocentre, der begge retter sig ind mod Europa og Rusland.

Vi kan se hvordan NATO’s net af imperialistisk kontrol intensiveres med et farligt fokus på Europa som en fremtidig krigsskueplads. Om NATO selv vil udløse en krig i Europa mod Rusland kan vi ikke vide, men ét er sikkert – NATO forbereder sig til en sådan krig og kan ende med at trække alle europæiske nationer ind i den, hvis krigsforberedelserne ikke stoppes.

De nye krigskommandoer

Arktis, der på overfladen har fremstået som et ’område med fredeligt samarbejde’ inddrages nu åbenlyst i NATO’s krigsstrategi, hvor alliancen gennem det ene af de nye kommandocentre vil sikre sig kontrol over Atlanterhavet og de arktiske farvande. I hvilket NATO-land kommandoen præcist skal placeres oplyses der ikke om.

Samtidigt militariseres Norge kraftigt med USA-baser, nye kampfly og ubåde, der skal overvåge og kontrollere Barentshavet, og Keflavik på Island blev i 2016 igen militærbase for USA, der tidligere i år placerede et permanent ubådsjagerfly af typen P-8A Poseidon på basen.

Den anden nyoprettede kommando skal være et logistisk center, der skal sikre at NATO kan rykke sine landtropper let og hurtigt rundt i Europa. Infrastrukturen betragtes ikke som et civilt område, men ud fra militære og krigsforberedende briller. Vejnettet skal simpelthen geares til krig.

Vi må opdatere vores militære krav til den civile infrastruktur som veje, jernbaner og flyvepladser. Det er vitalt for NATO”, udtalte Jens Stoltenberg på vej til NATO-mødet d. 8. – 9. november til Sydsvenskan.

Vejene skal kunne bære tungt udstyr som tanks. NATO-landene bakkede op på mødet og lovede at sikre vejnettet til krig.

EU er også velvillig, og her diskuterer man nu hvordan våben og soldater smidigt kan føres over grænserne i en form for ’militær Schengen aftale’.

Gennem et utal af militære øvelser træner man i netop denne type operationer.

Udvidelse af NATO

Siden 1999 er en række østeuropæiske lande blevet indrulleret i NATO og har rykket USA’s og EU’s indflydelsessfære meget tæt på Rusland. Men det stopper ikke her. På NATO-mødet blev nye udvidelse drøftet, der længe har været på vej.

Som optakt til NATO-ministrenes møde mødtes både Nordefco og ’The Northern Group’ i Finland (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Tyskland, Polen, Storbritannien, Nederlandene, Estland, Letland og Litauen).

Møderne blev gennemført med deltagelse af USA’s krigsminister James Mattis, og forud for møderne trådte et helt nyt forum sammen, idet Mattis afholdt et møde med den svenske og den finske regeringsleder alene. Tidligere har kontakten udelukkende været bilateral.

Endeligt findes endnu et forum, nemlig Det nordisk-baltiske samarbejde (NB8), hvor landene i Nordefco er udvidet med Estland, Letland og Litauen, så hele NATO’s interesseområde omkring Østersøen er samlet i én strategisk organisering.

Alle de forskellige fora holdt møder i forbindelse med NATO-mødet.

I forbindelse med møderne benyttede den finske præsident lejligheden til invitere USA til at deltage i en militærøvelse 2020 og 2021 af hidtil uset størrelsesorden.

”Hvis der skulle opstå en krise vil det være godt at kunne få hjælp” sagde den finske præsident Sauli Niinistö. Dvs at Finland øver ’kriseberedskab’ og NATO’s musketered på trods af at landet ikke er medlem af NATO.

I den finske befolkning er der en udbredt modvilje mod at blive tilsluttet NATO og opgive sin neutralitet (kun 22 % støtter et medlemskab).

Den første NATO-øvelse i Finland var Baltops i 2016 og for Sveriges vedkommende var det Aurora 17.

I år åbnede Norge for første gang landet for udenlandske tropper, da US Marines blev placeret på en fast base i Värnæs. Næste år ligger en af NATO’s store militærøvelser i Norge, Trident Juncture. Den vil, som ved Aurora 17 i Sverige i år øve en situation med ’angreb fra en fremmed nation’ og er ren krigsophidselse mod Rusland. Den vil blive den hidtil største samling af udenlandske tropper i Norge i fredstid.

Som ved Aurora 17 kan det forventes at der vil blive organiseret demonstrationer og aktioner mod krigsøvelsen i Norge og med opbakning fra andre nordiske lande.
På Gotland er Sverige i gang med at genetablere en militærbase, der passer ind i NATO’s strategi. Gotland skal efter planen fungere som en militær luft– og søbro for NATO til de baltiske lande i tilfælde af krig eller ’krise’.

Hele set-up’et med samarbejdet gennem Nordefco, NB8 og ’Northern Group’ trækker alle landene omkring Østersøen – NATO-medlemmer son ikke-medlemmer – ind i NATO’s strategi for oprustning og krigsforberedelser omkring Østersøen og i Baltikum og det nordlige Europa. Nordefco (Nordic Defence Cooperation) består af de nordiske lande, mens man gennem det større samarbejde i NB8 og The Northern Group udvider interesseområdet til et bredere felt.

The Northern Group ser sin rolle både som en del af opbygningen af NATO’s ’østflanke’ og som en sikring af kommunikationslinjerne mellem denne og USA. Her bringes igen Ruslandsfrygten i spil med cyberkrig og påstået aggressivitet og trusler mod Europa.

Det var det såkaldte NATO – Schengen samarbejde der her blev betonet. Troppeopmarchen i Europa skal kunne ske uhindret og hurtigt.

På samme møde i The Northern Group inddrog man også EU’s nye militære samarbejde PESCO!

Oplysninger skal også uhindret kunne tilflyde NATO. I Nordefco gennemførte man d. 6. november den endelige vedtagelse af aftalen om at udveksle radarbilleder de nordiske lande i mellem. Dvs at alle oplysninger gives videre til NATO, også fra ikke-medlemslandene.

Et endnu større NATO

Udover at NATO arbejder kraftigt på at indrullere Sverige og Finland i NATO og allerede lader dem indgå i NATO’s strategi som om de var medlemmer, kom både Ukraine og Georgien igen på lystavlen som vigtige nye landvindinger for USA-imperialismens fremmarch.

Fra 2008 har det NATO officielt arbejdet for at få Georgien ind som nyt medlem og det kom igen oppe på NATO-mødet 8. – 9. november.

NATO er dybt infiltreret i Georgien

For et par år siden efter topmødet i Wales i 2014 forlød det i pressen at NATO havde ’foræret’ Georgien en NATO-base!

Straks var NATO-talsmænd ude og dementere dette. Det var skam kun en støttepakke til militær opbygning. Den er siden blevet gennemført som en del af ’det nordisk-baltiske samarbejde for kapacitetsopbygning’ under norsk ledelse.

NATO og Georgien har, som det blev udtrykt ’opbygget venskab og fælles erfaring’ gennem deltagelsen i krigen i Afghanistan og deltagelse i NATOs Responce Force.

NATO-’rådgivere’ er dybt infiltreret i Georgiens militær og kører hele landets militære uddannelsesprogram. Ligesom Georgiens civile katastrofeberedskab kører i tæt samarbejde med NATO. Gennem Georgien søger NATO at kontrollere Sortehavsregionen.

I august besøgte den amerikanske vicepræsident Mike Pence landet på et baggrundstæppe af en fælles militærøvelse. Han udtalte, på lignende måde som det var tilfældet med Finland: ”Vi dækker jeres ryg” – som var Georgien allerede fuldt NATO-medlem. Mike Pence slog fast, at USA stadig har et stærkt ønske om at se Georgien som medlem af NATO, og at man ’arbejder for indsatser der vil skabe grunden for et NATO-medlemskab’.

I juli besøgte NATO-sekretær Jens Stoltenberg Ukraine, landet som USA og EU har kuppet ind under NATO’s indflydelsessfære, mens hele krigspropagandaen mod Rusland bygger på ’Ruslands annektering af Krim’.

Her udtalte Stoltenberg, at ”Ukraine har ret til at vælge sine egne sikkerhedsarrangementer”, mens han påpegede, at NATO ”i sidste måned kunne byde velkommen til Montenegro som sit 29. medlem. Dette beviser, at NATO’s dør står åben.”

Således udvider og opruster NATO aggressivt og målrettet imod Rusland, samtidig med den tilsvarende fremfærd i Asien. Verden er mere end nogensinde en krudttønde af rivalisering mellem imperialistiske interesser, der kan antændes af et udbrud af konflikt, planlagt eller tilfældigt.

Der er i den grad brug for at der samles til et omfattende Nej til alle disse forberedelser til at lade en ny krig i Europa bryde løs. Slænget af  imperialister – deriblandt Danmark politiske ledere er klar til at bruge alle midler uanset omkostninger for deres egen eller andres befolkning. De må stoppes før det er for sent.

 

Læs også
The Biggest Threat to World Peace Is NATO
Af Eric Zuesse Global Research 17. november 2017

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 17. november 2018

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne