Perspektiver for kampen – for revolution og socialisme – Af Gerd Berlev

Gerd Berlevs indlæg på Novemberkonferencen i anledning af 100 året for Oktoberrevolutionen 1917-2017 (4. november 2017 i Osramhuset på Nørrebro i København)

RevolutionsudstillingDet store flertal af befolkningen og det kommunistiske parti – i Danmark og internationalt har en fælles opgave:

– at afskaffe kapitalismens og imperialismens altødelæggende og livsfarlige system, altså gennemføre en revolution

– og opbygge et nyt samfund til gavn for hele menneskeheden og livet på jorden, det kommunistiske samfund, som er den socialistiske epokes endemål.

At en revolution er nødvendig opleves dagligt, eksemplerne på løgn og fortielser, bedrag, tyveri og svindel strækker sig fra styrede overenskomstforhandlinger, bestikkelser på alle planer til ensidig og manglende mediedækning – forråelsen strækker sig fra ligegyldighed til fascistisk behandling af mennesker til omfattende myrderier og jonglering med klodens fremtid.

At vreden og utilfredsheden er stor og protesterne foregår mange steder og i mange former ser vi i Danmark hvor ungdommen, næstehjælpere, tillidsfolk, krigsmodstandere, miljøforkæmpere og rigtig mange andre, dagligt organiserer nye protester. Internationalt ser vi samme billede af mange adskilte markeringer, men vi ser også at protester i et land får deltagere fra andre lande, og at international solidaritet markeres.

Lad mig nævne bare et par af protesterne: I tirsdags demo ved Vordingborg jobcenter, i onsdags ved Rødovre jobcenter, i går palæstinensisk markering ved den britiske ambassade i anledning af 100-året for Balfour-erklæringen, en væsentlig støtte til zionisternes overtagelse af Israel, i dag cykeldemo mod Pegida og starten på en megastor protest mod kuludvinding i Bonn “Ende Gelände” med bl.a. dansk deltagelse, på tirsdag Danmark for Velfærd. 37 skraldemænd i Vejle strejker mod en fyring og 500 strejker på Gate Gourmet mod opsigelsen af kotumer, og de fortsætter efter arbejdsrettens 2. dom med skærpet bod fredag eftermiddag.

Hvordan løser vi så opgaven at forene de mange enkeltstående kampe og protester om løsningen af den fælles opgave? Revolutionen og opbygningen af en ny type samfund.

Mange gange har jeg hørt det: Hvorfor slutter vi os ikke bare sammen i ét parti? Eller det ville være meget bedre, hvis vi holdt nogen få, store og slagkraftige demonstrationer og protester, osv. Der er også mange bestræbelser i gang i fredsbevægelse, i faglige kredse, i enkeltsager som handelsaftaler eller klima-spørgsmål. Bestræbelser på at skabe enten såkaldt upolitiske, eller anti-kapitalistiske eller antiimperialistiske paraplyer og hatte og samarbejdsfora, mærkedage mv.

Det var ved studiet at Oktoberrevolutionens praktiske forløb det gik op for mig, hvilken enorm kraft Sovjetterne var, hvor helt nødvendige de var for løsningen af opgaven – opløsningen af kapitalismen og opbygningen af det nye samfund.

Sovjetterne udsprang af massernes erfaringer under udviklingen af klassekampen i 1905. Det var arbejdernes og senere også bøndernes egne organiseringer for at forsvare deres interesser, for at rejse deres krav. I sovjetterne deltog også kommunisterne og de andre politiske grupperinger. Sovjetterne kæmpede ikke alene for løn og arbejdstid, men for den politiske magt, for ledelsen af staten og samfundet. De frembragte dermed en ny social realitet i samfundet.

Skal vi da opbygge Sovjetter i Danmark i dag? Nej det kan vi ikke og det skal vi ikke. De er jo netop kendetegnet ved at de mange utilfredse selv organiserer sig i kamp for deres rettigheder.

Men vi må som kommunister deltage aktivt i klassekampen i de organiseringer og kampfællesskaber, der dannes fra neden af de vrede, af dem der rejser de krav, der ikke kan opfyldes uden at rammerne for samfundet sprænges, hvilket jo faktisk er kendetegnende for rigtig mange af de krav der rejses.

Kravene er hverken urimelige eller overdrevne, men forlanger det nødvendige for mennesker, dyr og klodens overlevelse. Ret til et liv, et arbejde, en uddannelse, en bolig, et fungerende sundhedssystem, omsorg for børn, gamle og syge, lige ret for kvinder og mænd, fred i verden, samfundsgavnlig produktion.

Vi må deltage i organiseringerne og bidrage til uddannelsen af de fremskredne arbejdere, til at afsløre de falske løfter, der gives af politikerne, vi må ikke mindst afsløre de urealistiske forhåbninger om, at der kan gennemføres vedvarende og holdbare forandringer uden at forandre samfundet grundlæggende.

Partiet og marximen-leninismen et redskab for massernes protester og oprør, et redskab, der sikrer retningen mod revolutionen og et nyt samfund.

APK er en del af den verdensomspændende kommunistiske organisering CIPOML. Overalt rejses store og små kampe og verden over er der kommunistiske partier i denne internationale organisering af ML-partier, der deltager i udviklingen af massernes kampe.

Erfaringerne fra partiernes arbejde udveksles og diskuteres lokalt og på verdensplan og samarbejdet betyder, at der udsendes udtalelser og vejledninger, som alle partierne i CIPOML tilslutter sig. En stor sum af erfaringer står til vores rådighed og bliver brugt og udviklet verden over.

Det bliver derfor fremover muligt med overgangen af Kommunistisk Politik til kvartalstidsskrift på dansk at følge med i den kommunistiske udvikling af teori og praksis i “Kommunistisk Politik – Enhed og kamp” hvis første nr. fås her i dag.

Perspektiverne for kampen for revolution og socialisme er ikke, at det er en kamp der skal tages op i en fjern fremtid.

Kampen for retten til et liv, hvor vi er herrer i eget hus, er den kamp vi er midt i. Den fordrer at vi deltager. De forandringer der sker i dag er af så omfattende og af så grundlæggende karakter, at vi ikke kan vente bedre tider under kapitalismen.

EU er langt fremme med Unionsprojektet og militariseringen, en dag er en udmeldelse en umulighed.

NATO og USA’s militære oprustning er kommet meget langt med at omdanne Norden og Baltikum til en krigszone. Allerede i næste uge drøfter NATO’s forsvarsministre udvidelse af NATO og oprettelse af nye centre, bl.a. i Arktis.

Udsalget af Danmarks “arvesølv” er snart fuldført og de offentlige opgaver er alle på vej til at blive udliciteret til højestbydende.

Fagforeningernes rolle som overenskomstforhandlere er ved at blive udfaset.

Behandlingen af asylsøgere og andre er nået til et punkt, hvor en del med rette kan betegnes med ordet tortur.

Overvågningen af befolkningen skærpes ved enhver given lejlighed og i NATO’s øvelser indgår øvelser i oprørsbekæmpelse.

Men vi er stadig mennesker, og vi forlanger vores menneskeret – retten til et liv. Om føje år vil vi sige som bolsjevikkerne: Al magt til de nye Sovjetter.

Se også

APKs Novemberkonference og festmøde for Oktoberrevolutionen: Kamp for revolution og socialisme

KPnet 7. november 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne