Stop køb af F-35 kampfly! En del af NATO’s krigsplan – og stjæler milliarder fra velfærd

Købet af nye kampfly er hele vejen igennem forsøgt gennemført bag lukkede døre – og er lige så længe blevet mødt med en vidt udbredt skepsis og protest fra mange sider. Nu nærmer sig det tidspunkt, hvor regeringen forventes at lægge sit aktstykke til købet frem. Men Rigsrevisionens gennemgang har vist at hele det opstillede grundlag for købet er falsk – og presset mod købet øges.

frontbanner i demo copyFra Nej tak til nye kampflys landsdækkende aktionsdag – her København

Der er aldrig lagt op til en offentlig debat om køb af nye kampfly. Hvad skal de bruges til? Og hvad betyder prisen for samfundet? Uanset hvordan man vender og drejer regnestykket skal et milliardbeløb tages fra andre områder – dvs fra velfærden.

En del USA’s og NATOs krigsstrategi

Med købet af de amerikanske kampfly ønsker politikerne fra V, K, S, DF, AL og R at gøre Danmark til deltager i USA’s og NATOs globale krigsforberedelser. Flyene kommer til at indgå i en kæmpe flåde af F-35 kampfly der vil blive centralt styret fra NATO. De skal da også vedligeholdes gennem et globalt vedligeholdelsescenter og 5 af flyene vil konstant befinde sig på amerikansk grund. Det er simpelthen USA’s fly, som Danmark skal finansiere.

I de kommende dage besøger Trump Stillehavsområdet, og for første gang sætter USA en gruppe af atombærende F35 kampfly ind på den amerikanske militærbase på Okinawa i Japan. Kampflyene indgår centralt i den trussel om krig og udslettelse, som USA aktuelt retter mod Nordkorea og andre lande, der ikke makker ret og åbner deres land for USA’s frie adgang.

Plan bag undervurderingen af antallet

Planen om at købe 27 kampfly er en form for trappetrin til senere at udvide antallet. Der blev op til beslutningen om de 27 fly hele tiden argumenteret med, at købet ikke ville gå ud over nogen eller noget – da alt kunne klares indenfor budgettet. Der ville ikke komme nedskæringer på velfærd og det danske militær ville ikke lide afsavn.

For at få det til at lige et køb indenfor budgettet har man både undladt en række udgifter og fusket med den kapacitet de 27 fly vil have.

– De anslåede flyvetimer pr. fly er sat helt urealistisk
– Der er ikke sat penge af til støjsikring omkring flyvestation Skrydstrup
– Vedligeholdelse og reservedele ligger i USA. Den amerikanske rigsrevision peger på at der er store leveringsproblemer og forsinkelser

At antallet på 27 fly var ’optimistisk’ stod klart og blev diskuteret allerede d. 9. juni 2017, da den politiske beslutning blev taget om at lægge sig fast på et antal af 27 stk. F-35 kampfly. Den sandsynlige plan var allerede dengang løbende at udvide antallet, så accepten af at gå i gang kunne åbne for udvidelser senere hen. De Konservative har da også igen stillet krav om flere fly, ligesom de ikke accepterede antallet på daværende tidspunkt.

Kampagnen Nej tak til nye kampfly udtaler i en pressemeddelelse d. 2. november bl.a.:

-Om kort tid er det planen af kampfly-kontoret skal fremlægge aktstykket for Folketingets Finansudvalg med den samlede pris og den nærmere finansiering for det danske køb af F-35.
Men de 2 ovenstående rapporter viser med al tydelighed, at beslutningen 9. juni 2016 om køb af 27 F-35 kampfly blev foretaget på et misvisende grundlag.

Beslutningen om køb af F-35 kampfly må tages op igen!

Læs hele pressemeddelelsen her
STOP MILLIARDSKANDALEN – KØB AF NYE KAMPFLY MÅ TAGES OP IGEN

KPnet 3. november 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne