Syge og ledige demonstrerer: Sidste uge København – denne uge Struer – næste uge Fredericia – bak op!

Reformramte, syge og arbejdsløse har fået nok og organiserer sig. Torsdag den 31. august bliver der demonstration i Struer i solidaritet med Ulla Astrup, der i årevis er blevet nægtet førtidspension, trods alvorlig sygdom og manglende arbejdsevne. Organiseringen og solidariteten viser vejen frem – fattigdomsreformerne skal skrottes.

DEMONSTRATION TORSDAG D. 31. JANUAR KL. 9.30 I STRUER
Østergade 11 -15 Indgang B

Kbh_APK_velfærd
Eksemplet fra Lærkevej i København, hvor konkrete og vedholdende aktioner mod de (u)ansvarlige politikere har givet resultater spreder sig nu over hele landet i de netværker, der er blevet opbygget gennem de seneste år blandt de reformramte. Vi kan nu iagttage hvordan politikere der selv, uden at ryste på hånden, har været med til at gennemføre reformerne på sygedagpenge, kontanthjælp osv er ‘bekymrede’ over de helt uacceptable forhold, der følger med tab af arbejde og sygdom i et Danmark hvor sikkerhedsnettet fjernes. Kommunalvalget nærmer sig, og der bliver udkastet løfter og forslag til lappeløsninger.

Pia Dyhr fra SF der selv var med til at vedtage førtidspensionsreformen mener, at “det er brandærgerligt” at mennesker er kommet i klemme. Selvom dette netop var reformens intention. Færre på førtidspension – uendelige ressourceforløb og lav kontanthjælp.

Umenneskelig førtidspensionsreform:  Langtidsparkerer syge i ‘ressourceforløb’

Leif Lahn, Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører udtaler, at partiet “tager alvorligt fat til januar”. Så er der nemlig gennemført en stor evaluering, og måske vil de gå ind for at justere reformen til den tid. En evaluering har regeringen følt sig nødsaget til at fremrykke pga den store opmærksomhed aktionerne har skabt.
Hovedbudskabet fra partierne lyder: Forhold jer passive og stol på os.

Men skal der ske ændringer der batter noget er det lige det modsatte der skal til – en stærk bevægelse nedefra der kræver reelle ændringer og skrotning af reformerne med deres hensigt om at spare og skabe fattigdom. Lige nu planlægger regeringen Løkke en ny skattereform, hvor nye lempelser for de velhavende skal betales af det “råderum” der er lagt til side med indførelsen af kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timersreglen mm.

Bevægelsen mod fattigdomsreformerne udvider og udvikler sig. D. 31. august gælder det Struer, hvor et slag skal slås for Ulla Alstrup, der er hårdt ramt af den invaliderende sygdom parkinson og andre skader alligevel bliver nægtet førtidspension. Demonstrationen stiller også kravet ‘Træk reformerne tilbage’.

Aktion Systemets Ofre står bag demonstrationen til støtte for Ulla Alstrup og mod et sygt system

De skriver i en pressemeddelelse:

Aktivister fra hele landet er på vej mod Struer under parolen Stop Jagten på syge og ledige. Vi kommer for at støtte Ulla Astrup i hendes kamp mod sygdom og et system som knuser syge borgere, som har hårdt brug for pension.

Ulla har været syg i mange år med Parkinson og en ryg som bliver mere og mere skæv. Hun lever med stærke smerter hver dag og kan på ingen måde arbejde. Alligevel fastholder systemet hende på kontanthjælp og arbejdsprøvninger uden udsigt til den pension hun har betalt via skatten i hele hendes lange arbejdsliv. Familien har allerede fået besked på, at hun er indstillet til en afvisning. Den 31. august 2017 modtager hun den endelige dom, hvorefter hendes muligheder er ved at være udtømte for at få pension, derefter skal hun gennemgå en operation som gør ryggen stiv. Struer kommune mener at man ikke kan udelukke at Ulla Astrup kan arbejde med stiv ryg, selv om hendes parkinson kun vil blive værre.

Vi ønsker med vores demonstration at støtte Ulla Astrup og alle andre syge borgere som fastholdes i et sygt system, på grund af en lovgivning som ikke tager hensyn til at borgerne har ret til et værdigt liv, mennesker bliver trukket rundt i systemet i årevis uden mulighed for at komme videre.

Vi ønsker at sætte fokus på kravet fra syge og ledige i hele landet om at få trukket de nye reformer tilbage. Vi kræver at Ulla får tilkendt en pension og et værdigt liv. Det samme gør vi med andre syge borgere. Vi ønsker at fastholde et pres på politikerne om at få kigget på lovgivningen igen. Når så syge mennesker som Ulla kan klage forgæves til ankestyrelsen er lovgivningen simpelthen for stram.

Protesterne fra Syge og ledige spreder sig som ringe i vandet, i sidste uge Købehavn i denne uge Struer, og næste gang er det Fredericia som indkalder til demonstration for at støtte Henny Soelberg i hendes kamp for et værdigt liv.

En ting er sikkert vi giver ikke op, hver eneste gang vi ser historier som Ulla Astrups og Henny Soelbergs vil vi samles og støtte op om den enkelte og hinanden. Vi vil poppe op igen og igen og igen.

Denne uges demo afholdes Torsdag den 31 august 2017 Handicap social og psykiatri Østergade 11 – 15 indgang B kl 9.30 Struer.

Der vil blive holdt taler og sunget et par sange. eftersom Struer er lydens by vil vi tage fløjter med og fløjte nogle strofer. vi lover ikke at vi spiller godt men vi spiller HØJT.
Sind Vestjylland har lovet at give morgenkaffe, så kom forbi og støt op!

Organiseret af AKTION SYSTEMETS OFRE
Støtte til Ulla i Struer Østergade 11 -15 Indgang B
Torsdag den 31. august 2017 Handicap social og psykiatri Østergade 11 – 15 indgang B kl 9.30 Struer.

Læs også

Rul fattigdomsreformerne tilbage: Aktion #TagNuAnsvarAnna på Rådhuspladsen, København
KPnet 8. august 2017

Reformramte er gået på barrikaderne – Men hvor er fagbevægelsen?
KPnet 7. august 2017

Vladimira får endelig førtidspension: Stærkt pres virker!
KPnet 17. juli 2017

KPnet 24. august 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne