Knudepunkt for krig i Europa: Luk USA’s og NATO’s base Ramstein!

Tæt på Danmark ligger den centrale militærbase Ramstein, et knudepunkt for USA’s militære dominans og USA’s og NATO’s angrebskrige og krigsforberedelser. I september vil en menneskekæde omkranse basen og kræve den lukket.

stop ramstein copyFra en tidligere demonstration mod USA- og NATO-basen Ramstein

USA’s stilling som dominerende supermagt bygger i høj grad på militær dominans gennem det globale net af amerikanske baser, der fungerer i tæt forbindelse med NATO, men under 100 % amerikansk ledelse, som hele krigsalliancen er det.

Fra USA’s imperialistiske synsvinkel består verden af amerikanske kommandoområder med navne som EUCOM (USA’s Europakommando), AFRICOM (USA’s Afrikakomando) osv. Begge de nævnte koordineres fra Ramstein.

Selvom Ramstein ikke formelt er en NATO-base fungerer den som understøttelsesbase for NATO. 52.000 amerikanske statsborgere, heraf 14.500 militære befinder sig i Ramstein og militære styrker fra andre NATO-lande er en del af basen, også danske.

Basen er hovedkvarter for det amerikanske luftvåben i Europa og USA’s dronekrig i Irak, Afghanistan, Pakistan, Yemen, Somalia, bombardementer i Syrien mm.

I Ramstein ligger også Europas ammunitionscenter, et kæmpemæssigt medicinsk center og dele af kommandocentralen for NATO’s missilforsvar og raketarsenal. Over SATCOM styres droneangreb og rekognoscering til brug for angreb fra både fly og droner.

Ramstein mapAllerede fra 1949 har USA haft sit ammunitionsdepot for Europa, Mellemøsten og Afrika placeret her, og i dag står Ramstein for forsyninger til krigene i Afghanistan, Irak og Syrien. Det medicinske center reparerer NATO-soldater og udgør verdens største amerikanske militærhospital udenfor USA selv. Gennem AIRCOM styres NATO’s luftvåben gennem Ramstein.

Historisk set blev basen oprettet i 1951 som en del af den amerikansk-franske besættelse af Vesttyskland, der i 1955 blev indrulleret i NATO.

I NATO’s millitære pres på Rusland er Ramstein-basen helt central – og i en mulig krig mellem USA/NATO og Rusland vil det gøre området til et bombemål.

Danmark er en integreret del af hele dette set-up. Danske kampfly indgår i den samlede kommandostruktur og arbejdsdeling – og atomvåben er aldrig langt væk når man er medlem af NATO.

Hjort Frederiksen ønskeliste er USA’s ønskeliste

Danmarks udenrigspolitik er fuldt tilpasset planen for amerikansk overherredømme. På regeringens aktuelle ønskeliste står nye kampfly, bevæbnede fregatter til missilskjoldet og overvågning af Østersøen – alt sammen diktat og afskrift fra USA’s ønskeliste med brikker til de aktuelle krigsforberedelser.

F-35 kampflyet er f.eks. ikke valgt ud fra en forsvarsvinkel. Flyet er ikke specielt egnet til overvågning af Danmarks grænser, men er et udpræget langfartsfly bygget til angreb og til at bære atomvåben. Det vil i fremtiden indgå i koordineringen over Ramstein, hvis NATO uhindret får lov at køre videre med krigs- og oprustningsplanerne.

Ramstein er et nervecentrum og knudepunkt der gør USA’s og NATO’s angrebskrige mulige. Angrebskrig en forbrydelse mod menneskeheden og ud fra dette synspunkt kræver Ramstein-appellen basen lukket.

STOP RAMSTEIN AKTIONSUGE 2017
3. – 10. september
Ugen er bygget op med en fredslejr med diskussioner og kulturfestival der kulminerer i en menneskekæde omkring militærbasen Ramstein med kravet om stop for dronekrig.

Se mere Stop Airbase Ramstein

I Slesvig, endnu tættere på Danmark findes en mindre base til koordinering af USA’s dronekrig. Også her er der stærke protester.

Læs også artiklen af Ralf Cüppers

Lige syd for grænsen sendes dødmaskiner til Syrien – og der protesteres

 

 

KPnet 4. august 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne