Rødt sommertræf 2017: Opbyg den folkelige modstand og den revolutionære bevægelse nedefra

Over 4 intense dage mødtes knap 50 mennesker til diskussioner, kammeratligt samvær og naturoplevelser i det sydfynske på Rødt og Revolutionært sommertræf arrangeret af Arbejderpartiet Kommunisterne. Alle generationer var repræsenteret og erfaringer, idéer og perspektiver fra klassekampen i dag blev udvekslet på kryds og tværs.

Revolutionær ungdom
BEVÆGELSE – MODSTAND – SAMLING – REVOLUTIONÆR KAMP – HVAD KAN VI GØRE?

Temaerne på sommertræffet var valgt ud fra aktualitet og vigtighed. Det haster at opbygge den sociale bevægelse, den faglige kamp, at organisere en revolutionær ungdomsbevægelse og at opnå national selvstændighed ved at komme ud af EU og NATO. Træffet var med til at skabe overblik og udveksle idéer til givtige kampformer, og ikke mindst at udvikle forståelsen for, at revolutionær teori er forudsætningen for revolutionær handling, at socialistisk revolution ikke kun er et ord, men noget der er nødvendigt at gennemføre og forberede hvis børnenes – og hele menneskehedens –  fremtid skal sikres. Og hele vejen igennem blev træffet løftet af kulturindslag – digte, sange mm.

Her følger nogle nedslag fra sommertræffets behandling af disse vigtige og brandaktuelle spørgsmål  – med synspunkter fra både oplæg og den efterfølgende debat.

Dorte grenaa åbner sommertræffetDorte Grenaa, formand for APK bød velkommen, bl.a. ved at pege på at missionen for træffet og for det daglige politiske arbejde – må være at gøre Danmark til det land flertallet ønsker, et land hvor befolkningen bestemmer politikken, uden krig, kriser og udstødelse – et socialistisk Danmark. I år er det 100-året for Oktober Revolutionen, og det er kun blevet endnu mere påtrængende at løse de problemer der ligger indbygget i det  kapitalistiske samfundssystem ved at ændre det grundlæggende.

INGEN SKAL UDSTØDES!

Line Lazarus _ Gert MadsenEt helt centralt tema på træffet var spørgsmålet om samfundets brutale ‘brug og smid væk’-indstilling til mennesker. Afstanden fra ‘den sikre tilværelse’ med arbejde, bolig og mad på bordet og den økonomiske og sociale afgrund er blevet ufattelig lille. Både Line Lazarus, Gert Madsen og Næstehjælperne Linda Villadsen og Carsten Larsen gav rystende vidnesbyrd om situationen og det mod det kræver at overleve i dagens Danmark når man kastes ud i sygdom eller arbejdsløshed, hvor de vidt åbne masker i sikkerhedsnettet tillader det frie fald.

De kunne også i høj grad berette om at sige fra. Både om den tilsvining eller udelukkelse man kan blive mødt med fra politikere og presse, om indskrænkningen i ytringsfriheden, men også om den organisering og modstand der nu er i opblomstring blandt reformramte.

Perioden med det danske ‘velfærdssamfunds’ forholdsvise sikkerhed blev kort. Først og fremmest var baggrunden for sikkerhedsnettet kapitalens vilje til at betale for at undgå dets største mareridt, nemlig socialisme og revolution. Nu eksisterer socialismen ikke længere i praksis, og fungerer dermed ikke på samme måde som trussel eller konkret og levendegjort inspiration og undertrykkelsen strammer til, mere brutalt og uden hensyntagen.

Næstehjælperne_1 copyReformerne hagler ned, og en ‘reform’ som kontanthjælpsloftet rammer i særlig grad enlige kvinder med børn. Og det sker helt bevidst, som Joachim B. Olsen i en polemik kunne smide det i hovedet på Line Lazarus, der har stået frem som kontanthjælpsmodtager og har måttet stå på mål for infame personlige angreb.

Næstehjælperne er en organisering der er åben for både reformramte og ikke-reformramte. Den bygger på ligeværd, hvor man hjælper hinanden, yder efter evne og styrker den personlige overlevelse, opbygning af selvtillid og skaber en fælles kamp for dem der kan og vil i form af fantasifulde aktioner – tit i samarbejde med andre organiseringer. Solidariteten er på alle måder i højsædet. Reformramte er ikke udstødte – “vi er samfundet”, som det blev udtrykt.

Slut op om aktionen 7. august

UNGDOM I REVOLUTIONÆR BEVÆGELSE

Revolutionær ungdom_1 copySkal fremtiden vindes sker det kun hvis den revolutionære teori og tanke gribes af de unge generationer. Marie Herget og Kristian Dalgaard slog nødvendigheden fast. Og også begejstringen og troen på at et socialistisk samfund er muligt.

Kapitalen er i offensiven og samfundsproblemerne kan synes overvældende. Så meget desto mere er der behov for et andet samfundssystem – og der kan mobiliseres omkring det. Spørgsmålet om socialisme kan ikke være henvist til at være en formulering i et partiprogram og noget vi måske tager stilling til ‘engang’, men et mål, fordi det er svaret på kapitalismens og imperialismen krise. Fra udstødelse, klimaødelæggelse, fra arbejdsløshed til krig bunder misererne i at de få og privilligerede ejer produktionsmidlerne og statsmagten og styrer samfundet ud fra deres egen klasses interesser. Kun en socialistisk revolution kan løse problemerne, og denne idé må gribes af ungdommen. Der må både skabes større klarhed og fælles aktioner.

DET HEDDER STADIG “UD AF EU”

Efter Brexit har panikken bredt sig i EU-systemet. Nu forsøger man at mane til en kunstig ‘ro’ – at EU har styr på det og går frem med faste skridt mod Europas Forenede Stater. Der lægges et kæmpe pres på EU-modstanden for at stikke piben ind, gå ind på tanker om at ‘reformere’ EU og opgive perspektivet om et selvstændigt Danmark udenfor monopolernes union.

At dette er helt bagvendt stod lysende klart efter oplæg fra Lisbet Bonde og Franz Krejbjerg, begge aktive i Folkebevægelsen mod EU. EU-modstanden står i den gunstigste situation nogensinde, mens EU-tilhængerne er i panik.

EU diskussion_2 copyEU har beriget den tyske monopolkapital på bekostning af de tyske arbejdere og de fleste andre EU-lande, har forarmet lande som Grækenland og har sammen med NATO-landene skabt verdens alvorligste flygtningekrise gennem krigsødelæggelser og forarmning af andre lande.

Det knager og brager i EU, så nu gælder det at stå fast og rejse kravet massivt: Danmark ud af EU! Uden illusioner om utopiske ‘alternative udgaver’ af EU eller dødfødte forsøg på traktatændringer. EU-modstanden er større end nogensinde, realiteterne lader sig ikke skjule. Alle skal kunne deltage i en bred bevægelse uanset partitilhørsforhold og kravet må stå klart: En udmeldelse af EU og retten til en folkeafstemning om dette. Folkebevægelsen mod EU har muligheden for at samle stort og bredt omkring dette.

HVOR ER FAGFORENINGERNE?

De reformramte kæmper deres kamp uden opbakning eller opmærksomhed fra den etablerede fagbevægelse, mens fagtoppen bruger sin tid på at indgå dårlige overenskomster og trepartsaftaler om angreb på arbejderklassen. Solidariteten holdes konsekvent ude. Fagtoppen er også indpisker ifht et ja til EU og accepterer Danmark som krigsførende nation, i stedet for at samle til et Nej til krig og Nej til EU’s diktater om arbejderfjendske reformer. Træffet diskuterede hele dette billede og slog fast, at opbygningen af en fagopposition med kontakter mellem arbejdspladser, brancher, fag og landsdele er en nødvendig opgave. OK-2017 Nej kampagnen organiseret på grundplan viste vej.

DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV

I en globaliseret verden er klassekampen international selvom den kæmpes i det enkelte land og bl.a. for national selvstændighed. Klaus Riis, redaktør af Kommunistisk Politik gav et blik på verdens brændpunkter og vendepunkter.

Et afgørende historisk vendepunkt var den russiske revolution i 1917. Det blev her bevist at revolution og opbygningen af et socialistisk samfund er mulig. Dette har haft omfattende konsekvenser for nutiden.
Oktober Revolutionen afsluttede 1. verdenskrig.
Uden det socialistiske Sovjetunionen var Hitlerfascismen ikke slået.
Efter revolutionen tilkæmpede en række lande sig national selvstændighed.

Klaus Riis copyVi lever stadig i imperialismens og de socialistiske revolutioners periode, selvom vi har været udsat for alvorlige tilbageslag. Efter den fredelige kontrarevolution i Sovjetunionen i 1950’erne overlevede den revolutionære teori og praksis i ikke-statsbærende partier verden over og disse partier samler sig i dag i Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML.

I alle partierne fejres i år 100 året for Oktober Revolutionen og de revolutionære teorier er ledetråd for det daglige arbejde – til analyser af udviklingen såvel som taktikken i klassekampen. Teorierne anvendes til forståelsen af de aktuelle modsætninger i verden.

NATO FORBEREDER KRIG

Gerd Berlev, aktiv i Tid til Fred – Aktiv mod Krig lagde op til debat med et overblik over situationen med fokus på NATO’s farlige oprustningsplaner og hvilke krav det stiller til modstanden.

Gerd Berlev copyMilitærudgifterne vil eksplodere frem til 2025 og vil blive betalt med sociale nedskæringer. NATO er i fuld gang med en voldsom magtdemonstration overfor Rusland og på længere sigt Kina, der involverer tæt på en fordobling af det danske militærbudget og i sidste ende kan føre til krig på europæisk jord. At stoppe denne krig inden den bryder ud er ikke en specialitet for en lille fredsbevægelse, men gælder vores alles overlevelse og denne kamp må derfor føres overalt.

I debatten ude omkring kan man blive mødt med spørgsmålet ”Kan du da lide Putin?”
Her blev det slået fast, at stormagter som Rusland og Kina også er kapitalistiske magter, der er aggressive og opruster militært for at sikre egen magt og profit, men vi må rette fredskravet mod den konkrete og aktuelle krigsfare – og dette er uden tvivl den imperialistiske supermagt USA, inklusive de allierede i NATO. En blok der aktuelt og med voldsom aggression fører og forbereder krige for at sikre de økonomiske monopolselskabers interesser hvad angår olie, gas, markeder osv.

Vi må stille kravet om stop for krigene, sige Nej til militariseringen af Østersøen, til opmarchen af tropper i de baltiske lande og arbejde for at komme ud af NATO.

BEVÆGELSE FRA NEDEN

Det store flertal i Danmark accepterer ikke en samfundsudvikling hvor flere og flere af de fælles penge skæres væk fra social velfærd og flyttes til kampfly, krige og støtte til våbenindustrien – eller hvor mennesker der mister arbejdet pga nedskæringer eller sygdom kasseres.

Fra spisesalPå alle felter går det igennem som en rød tråd – det er bydende nødvendigt at opbygge en bevægelse nedefra. Fagtoppen organiserer ikke kampen – og heller ikke nogen af de parlamentariske partier har perspektiver for den nødvendige kamp. Vi har større mål end snævre parlamentariske forhåbninger til en ny regering, og vi må bygge op så alle der vil kan være med, uanset politisk tilhørsforhold eller om ydeevnen er lille eller stor.

De fleste går ind for social retfærdighed, solidaritet og fred, ikke kun i ord, men i praksis. Der er derfor store muligheder for en stærk mobilisering for velfærd og rettigheder – mod oprustning og krig og for et samfund hvor disse principper danner grundlaget. På alle disse felter går vi et varmt efterår i møde og der er brug for alle kræfter hvis fremtiden skal vindes.

Yngste generation

 

KPnet 31. juli 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne