Markér modstanden mod atomvåben på Hiroshimadagen den 6. august

Et stort flertal i FN har netop vedtaget et forbud mod atomvåben, og en række fremtrædende tidligere politiske og militære ledere advarer om, at faren for en atomkrig, tilsigtet eller ved en fejltagelse, er uacceptabelt høj.
Århus mod Krig og Terror og Esbjerg Fredsbevægelse opfordrer fredskræfterne i Danmark til at markere Hiroshima-dagen i lyset af den voksende fare for atomkrig

DVD Amaray 8.5x14 Hiroshima

Der er behov for igen at diskutere faren for atomkrig og mobilisere befolkningens modstand mod atomvåben, for faren for atomkrig er igen uhyggeligt reel.

Nye taktiske atomvåben indgår i trusselsbilledet fra USA’s side, og det bliver foregøglet, at atombomber kan bruges regionalt og uden fare for det civile samfund. Dette er fuldstændig forkert. Brug af atomvåben vil under alle omstændigheder have en voldsomt ødelæggende virkning og vil kunne udløse en storkrig. De amerikanske ’mini-nukes’ har en sprængkraft langt større end bomberne, der faldt over Hiroshima og Nagasaki.

Opbygningen af NATO’s missilskjold er en strategi for at kunne starte en atomkrig uden selv at blive udslettet, og det øger faren for udløsningen af atomkrig.

Politikere i den danske regering taler åbent om, at brug af atomvåben er, og fortsat skal være, en del af den militære strategi og en del af den danske hærs udrustning.

Den voldsomme optrapning af konflikten med Rusland, og de aktuelle trusler mod Nordkorea gør helt aktuelt situationen dødsensfarlig.

Et stort flertal i FN har netop vedtaget et forbud mod atomvåben, og en række fremtrædende tidligere politiske og militære ledere advarer om, at faren for en atomkrig, tilsigtet eller ved en fejltagelse, er uacceptabelt høj.

Den danske regering og de øvrige NATO-lande har enten stemt imod initiativet eller undladt at stemme.

Desværre er disse forhold ikke særligt kendte i befolkningen og omtales næsten ikke i pressen.

Det er derfor en opgave for fredsbevægelsen at sætte fokus på krigsfaren og faren for, at atomvåben kan blive brugt i en kommende krig.

Vi opfordrer derfor til, at man lokalt markerer Hiroshima-dagen den 6. august med aktiviteter mod den voksende krigsfare og mod atomvåben, samt at man orienterer pressen om de aktiviteter, man laver.

Kontakt:
Helge Ratzer, Århus mod Krig og Terror, tlf. 20 47 96 99
Poul Eck Sørensen for Esbjerg Fredsbevægelse, tlf. 61 67 82 49

Se også

123 lande i FN vil have forbud mod atomvåben – Danmark og de øvrige NATO-lande stemte nej
KPnet 1. november 2016

Hiroshima Brænder Stadig
Tanker fra en komponist ved 60-års dagen for Hiroshima og Nagasaki
Af Thomas Koppel, Stop Terrorkrigen 5. august 2005

Hiroshima og Nagasaki: Historiens værste terrorangreb
Af Norm Dixon, Stop Terrorkrigen 6. august 2005

Atomvåben skal afskaffes-Aldrig mere et Hiroshima
Af Ulla Røder, Stop Terrorkrigen 6. august 2005

KPnet 19. juli 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne