EU-monopolernes skjulte handelsaftale med Japan – JEFTA

EU praler af at have indført åbenhed i forhandlinger om deres handelsaftaler som TTIP og CETA. Helt i modsætning til virkeligheden. Aftalerne går netop ud på at afskaffe enhver form for demokrati. Åbenheden rækker kun så langt EU’s forhandlere har været presset til det. Indholdet i den tilsvarende JEFTA-aftale, der forhandles mellem EU og Japan, er først nu afsløret gennem et læk offentliggjort af Greenpeace.

JEFTA_Stoppen

 

Greenpeace i Holland lækkede for nylig forhandlingspapirerne bag Japan-EU Free Trade Agreement – JEFTA. Kun derigennem er indholdet i JEFTA nu kendt for dem der skal leve med aftalens konsekvenser, selvom aftalen har været forhandlet siden 2013 og vil omfatte en tredjedel af verdensøkonomien!  Hemmelighedskræmmeriet har været totalt.

EU’s positioner i forhandlingerne har stort set ikke været omtalt og forhandlingsmandatet er hemmeligt. Selv de strengt bevogtede læserum for udvalgte EU-parlamentarikere, der efter pres blev oprettet ifht til TTIP, eksisterer ikke for denne aftale. Officielt fra Udenrigsministeriet er den eneste virkning, at Danmarks eksport til Japan vil øges (med anslået 70%), særligt indenfor landbrugsvarer – dvs svinekød. Ligesom medicinalindustrien forventer at kunne profitere på det japanske marked.

Men hvad vil aftalen betyde for samfundet?

De lækkede forhandlingspapirer afslører, at aftalen som de øvrige ’fri’handelsaftaler vil betyde store angreb på miljøet i bredeste forstand og på de demokratiske rettigheder. Bl.a. blev det afsløret, at:

– aftalen indeholder en investor-domstol, der giver firmaer ret til at sagsøge stater, hvis firmaets maksimalprofit er ’truet’

– at det såkaldte ’forsigtighedsprincip’ afskaffes. Det vil ikke være lovligt for EU-lande at stoppe import af fødevarer ud fra en mistanke om at produktet er kræftfremkaldende eller på anden måde sundhedsskadeligt. Dette kan f.eks. åbne op for hormonbehandlet kød.

– JEFTA indeholder klausuler der forbyder lande at tage områder der er udliciteret tilbage til det offentlige

– ulovlig skovhugst og handel med beskyttede arter vil blive tolereret

– tidligere afstandstagen fra Japans hvalfangst falder væk

– Japan skal afskaffe en række tekniske handelshindringer som blandt andet forbud mod tilsætningsstoffer i fødevarer der er tilladt i EU. EU har krævet, at Japan allerede i løbet af forhandlingerne tager konkrete skridt til at ændre reglerne.

Aftalen er endnu et angreb på tilkæmpede rettigheder og på den nationale selvstændighed – retten til at træffe demokratiske beslutninger.

Det står klart, at kampen for at stoppe JEFTA er på linje med kampen mod TTIP, CETA og TiSA. TTIP er heller ikke død sild, som EU-kræfter ønsker vi skal tro. Den afventer i kulissen, mens EU kæmper med at få CETA-aftalen i hus – en aftale der sammen med TTIP har mødt en kæmpe stor folkelig modstand.

Modstanden mod den hemmelige JEFTA-aftale er efter afsløringen af både aftalen i sig selv og dens monopolvenlige og antifolkelige indhold ved at tage fart.

Se JEFTA leaks Greenpeace
Se også

Folketinget sagde ja til en ufærdig CETA-aftale: Storkapitalen vil fastlægge og fortolke indholdet
KPnet 16. juni 2017

 

KPnet 30. juni 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne