Forbyd det kræftfremkaldende Roundup! EU og Monsanto forsøger igen at forlænge tilladelsen i 10 år

De stærke kapitalinteresser i den kemiske industri og storlandbruget kræver med EU’s hjælp igen en ti-års forlængelse af den sandsynligvis kræftfremkaldende sprøjtegift Roundup og dets indholdsstof Glyphosat. EU og Monsanto har fabrikeret deres helt egen udokumenterede ‘dokumentation’ for at stoffet er uskadeligt, mens protestbevægelsen der kræver stoffet forbudt vokser.

roundup
Brug af sprøjtegiften Roundup er en nøglebrik i det industrielle og giftbaserede landbrug. Det gælder i høj grad ved genmodificerede afgrøder, der er ‘skabt’ til at kunne tåle giften, men også i stor stil som ukrudtsbekæmper og til nedvisning af afgrøder i det danske landbrug. Midlet kan konstateres i urinen hos ALLE danskere – også, i noget mindre omfang, hos de der lever økologisk.

I 2016 ønskede EU-Kommissionen uden skrupler at vedtage en forlængelse for brugen af sprøjtemidlet på 15 år, men måtte opgive. 39 europæiske natur- og miljøorganisationer opfordrede til et nej til fornyet godkendelse, mens godt 1,4 mio. mennesker verden over i en underskriftindsamling krævede et forbud. Der kunne ikke skabes flertal i EU-landene for hverken 15 eller 9 år eller selv en 18 måneders forlængelse.

I EU er dette dog ingen hindring. EU-Kommissionen endte med at diktere en forlængelse på 18 måneder to døgn før tilladelsen udløb. Stærkt bakket op af bl.a. den danske regering, der op til afstemningen i et brev til Kommissionen takkede for indsatsen for den fortsatte brug af Roundup, og slog fast, at skulle det vise sig umuligt at finde det nødvendige flertal i EU-landene for en forlængelse bakkede de fuldt op om et diktat (‘administrativ tilladelse’) fra Kommissionens side!

Tiden har EU og industrien (Monsanto) bl.a. brugt til at fabrikere deres egne ‘undersøgelser’, der skulle tilbagevise WHO’s konklusioner om det vidt udbredte og i følge en række forskningsresultater kræftfremkaldende Roundup. Resultaterne blev offentliggjort i marts i år og budskabet lød ikke overraskende, at Roundup er helt ufarligt for mennesker.

Modstand mod Roundup og Glyphosat vokser

Modstanden har på sin side kun blevet større. EU’s egne undersøgelser overbeviser ikke rigtig nogen. De er pr definition utroværdige, da de er finansieret og gennemført af industrien selv, der har hemmeligholdt hvordan man er nået frem til resultaterne, mens forskningen bag WHO’s konklusioner er lagt åbent frem. 96 internationale sundhedsforskere protesterede allerede mod dette i 2015.

Greenpeace har sammen med Pesticide Action Network Europe vundet en afgørelse ved EU domstolen over hemmelighedskræmmeriet i EU’s agentur for fødevaresikkerhed, Efsa. Der er dog ingen garanti for at EU Kommissionen vil følge den.

I løbet af de sidste 4 måneder har 1 million mennesker i en ny underskriftsindsamling krævet at Roundup forbydes.

Underskriftsindsamlingen kører som et såkaldt ECI – European Citizen Initiative, der har som mål at organisationer fra mindst syv forskellige EU-lande skal samle én million underskrifter på et år.

ECI-systemet er oprettet af EU som et forsøg på at give EU et demokratisk skær, og indtil nu har tidligere underskriftsindsamlinger ikke givet nogen formel effekt i EU.

De mange underskrifter er ikke desto mindre et klart udtryk for kravet om et forbud mod den livstruende sprøjtegift Roundup og den nuværende gigtige produktionsform i landbruget. Ligesom EU’s fremturen på kemigiganternes side og tilsidesættelse af systemets egne ‘demokratiske’ spilleregler afslører unionens helt igennem udemokratiske og menneskefjendske natur.

Læs også

Sprøjtegift i grundvandet – en tikkende bombe
KPnet 5. april 2016

 

KPnet 19. juni 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne