Kære Dansk Byggeri! – Af Bygningsarbejderne i Århus

77_pct

Kære Dansk Byggeri!

Når jeres planlægning kikser og det er nødvendigt at vi giver et ekstra nap med, arbejder vi fortsat gerne over. Fuldstændigt som hidtil!

Men det bliver ikke efter den nye overenskomst og paragraffen om systematisk overarbejde!

Bygningsarbejderne her i Århus har med 92% stemt nej til muligheden for at I kan iværksætte en 42 timers arbejdsuge – og det har vi tænkt os at holde fast i.

Overenskomsten gav os ikke kædeansvar – så vi forventer også at I er med til at stå vagt om den Danske Model. Vil I ikke det, er vi klar til selv at sikre at arbejdet ude på byggepladserne foregår til danske løn- og arbejdsvilkår!

Med Venlig Hilsen

Bygningsarbejderne i Århus

Vedtaget på mødet 25. april 2017

I en række byer afholdtes i dag tillidsmandsmøder om at fortsætte kampen mod 42 timers ugen, OK-aftalen 2017 og de udemokratiske sammenkædningsregler, der forvandler et klart Nej til et Ja ved urafstemninger. Alle steder blev tilkendegivet at kampen fortsætter.

Se videoen om mødet i København og samtalen med tillidsmand Daniel Skovhus


 

KPnet 25. april 2017


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne