9. april 2017: Nej til krig! Nej til NATO! Vær med til at planlægge protesten i København!

Den 9. april er det 77 år siden Danmark blev invaderet af Tyskland. Den 9. april 2017 forberedes protester i alle NATO-landene mod det fornyede rustningsvanvid. Kom og vær med i København!

Velfaerd_ikke_oprustning_NATO

Krig og oprustning er ikke løsningen på verdens problemer, tværtimod kunne krigenes enorme forbrug af penge, personale og ressourcer i stedet afhjælpe sult og nød verden over. Krigene dræber civile, ødelægger samfund, skaber enorme flygtningestrømme og gør verden mere usikker.

I 2015 kostede det danske ‘forsvar’ godt 20 milliarder kroner – 1,02 pct. af BNP. 2 pct. vil reelt være en fordobling – omkring 40 milliarder kroner årligt i 2017-penge. De skal efter planerne betales primært med nye sociale nedskæringer. Donald Trump og Lars Løkke er enige om at Danmark skal fordoble militærudgifterne.

Billedet er det samme i de øvrige NATO-lande og alle lande, der er hvirvlet ind i krigenes og oprustningens spiral.

Derfor forbereder politiske og sociale kræfter for fred og fremgang – mod sociale nedskæringer og mod krig- at rejse stadig stærkere protester med krav om en helt andrn politisk dagsorden.

Der planlægges netop nu en lang række steder internationale protester ved NATO-topmødet 24-25.maj.

På dagsordenen er:
Udvidelser mod øst med militære tropper og udstyr til Polen og de baltiske lande mfl. / Fornyelsen af atomvåbenarsenalet – også i Europa / 2% af BNP til NATO / EU’s militære rolle i NATO / udvidelse af NATO globalt

Søndag den 9. april kl. 11 er alle progressive kræfter i København, der er imod NATO-oprustningen inviteret til møde på Bistro Sorte Hest, Vesterbrogade 148a, 1620 Kbh V. Det er TID TIL FRED/Aktiv mod krig, der står bag indkaldelsen.

Planerne for de internationale protester i Bruxelles vil blive fremlagt. Dansk deltagelse og idéer til aktioner og events i København diskuteres. Alle interesserede kan deltage.

Se mere på facebook:

Velfærd – ikke oprustning: NEJ til NATO og NEJ til KRIG!

KPnet 3. april 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne