FOAs hovedbestyrelse: Vi må aldrig acceptere en risiko for liv og helbred

foa_vold_paa_arbejde

FOAs hovedbestyrelse har enstemmigt vedtaget følgende udtalelse:

Dansk Folkeparti er løbet fra efterårets politiske aftale om at hjælpe svært psykisk syge beboere og ansatte i socialpsykiatrien med tilbuddet om 150 pladser med et højere sikkerhedsniveau i tilknytning til behandlingspsykiatrien. Regeringen har i sidste uge udskudt forslaget om oprettelsen af de nye pladser.

Det betyder desværre, at de ansatte ikke længere kan forvente politisk hjælp til at sikre, at drab og overfald forebygges. Vi kan kun frygte det værste i fremtiden.

Derfor vil FOA nu i stedet lægge kræfterne i – sammen med medlemmerne – at sikre medarbejdernes liv og førlighed.

Ansatte har retten til at undlade at udføre arbejde, der truer enten deres liv eller helbred. Den ret skal medlemmerne bruge. Og derfor vil FOA fremover iværksætte en oplysningsindsats, som skal sætte medlemmerne i stand til at anvende hovedaftalens bestemmelse om liv, ære og velfærd.

H
verdagen i psykiatrien har de senere år vist en voldsomt forrået virkelighed, hvor medlemmerne meget ofte må sætte liv eller førlighed på spil. Vi kender godt årsagerne: Ofte er det blandingen af misbrug og psykisk sygdom. Det er også et stærkt haltende samarbejde mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Det er manglen på sengepladser i psykiatrien. Og det er manglen på hænder til at hjælpe stærkt udsatte og sårbare borgere. 

Politikernes svar lige nu er ikke at gøre noget. 

Derfor bør ansatte bruge deres ret, den såkaldte vægringsret, til ikke at udføre arbejdet. 

Det er dermed ikke en opfordring til at strejke eller at gennemføre kollektive kampskridt – med løntræk til følge. Det er i stedet en muligheden for – uden løntræk – at værge for sig ved at undlade at udføre de opgaver, der indebærer risiko for legemsbeskadigelse eller det, der er værre, indtil risikoen er fjernet.

FOA vil i de følgende måneder tilbyde medlemmer og tillidsvalgte rådgivning. Ingen må acceptere en risiko for liv og helbred ved at passe deres arbejde.

Se pressemeddelelsen
FOA: Sig nej til farligt arbejde

Se også

Chokerende tal: Anmeldelser af vold mod offentligt ansatte eksploderer
avisen.dk 8. marts 2017

KPnet 9 marts 2017

 

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne