Våbenindustrien er beslutningstager i EU: Dens gyldne tider bliver bedre endnu

Milliarder af skattekroner og pensionsindbetalinger går til at understøtte forskning og produktion i våbenindustrien i EU. Til en EU-hær, til overvågning, til sikkerhed, til yderligere militarisering. Der bliver nu sat turbo på de længe nærede planer om EU som en militært stærk selvstændig supermagt. Den oppustede våben- og sikkerhedsindustri i EU sidder selv med ved bordet.

EUNAVFOR-640x480EU’ bevogtning af grænserne er ét af områderne i EU’s militarisering

Efter Brexit greb EU muligheden for at puste liv i det længe nærede ønske om en militariseret union. Udenrigschef Federica Mogherini fremlagde EU Kommissionens globale strategi ved et efterfølgende EU-topmøde i Bruxelles og åbnede op for oprettelsen af et militært hovedkvarter og et boost af landenes militære budgetter frem mod en fælles EU-hær.

Det er som supplement og allieret med USA i NATO, men også med et element af konkurrence med den amerikanske supermagt. EU bakker op om NATOs krav ‘send flere penge’, men hovedfokus er opbygningen af unionen som militær verdensmagt.

Våbenindustrien har i de seneste år været opprioriteret i EU og har fået omfattende økonomisk støtte igennem EU’s budgetter. EU lægger også op til fælles koordinering af våbenproduktion, forskning og indkøb.

Våbenindustrien er beslutningstager i EU

I en artikel i Information d. 22. februar beskrives forholdene omkring støtten til våben- og sikkerhedsindustrien ud fra en undersøgelse udført af journalister fra 10 EU-lande.
15 milliarder kr. er de seneste 10 år blevet brugt til forskning i ‘sikkerhed’. Men industrien klager over, at opfindelserne sjældent når længere end til prototypen – for afsætningen og slutbrugeren mangler.

Et væld af lobbyister i EU sikrer industriens interesser, men EU går videre end det. Et rådgivende udvalg sammensat af våbenproducenter blev i 2003 nedsat direkte under EU Kommissionen under navnet Group of Personalities, og det er her forskningsprogrammet er udviklet, mens EU igen og igen slår på hvor farlig verden er, og hvor stort behovet er for overvågning og sikkerhed.

I udvalget placeredes repræsentanter for bl.a. Thales, Finmeccanica (i dag skiftet navn til Leonardo), BAE Systems og EADS (nu Airbus), af repræsentanter for teknologivirksomheder som Siemens og Ericsson, og en række regeringsrepræsentanter.

Våbenindustrien har derudover deres stærke lobbyorganisation AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), der trækker i trådene.

I undersøgelsen af støttemilliardernes effekt kommer det frem, at forskningen sjældent har ført til at konkrete opfindelser har ramt det militære marked. Man klager bl.a. over interessen fra EU-landenes regeringer.

Det evindelige pres for at hæve militærbudgetterne til det amerikanske krav på 2 %, støttes da også fuldt ud af EU. Som en opbakning omkring erobringstogterne for olie, jord og markeder – men også som boost for våbenindustrien.

Siemens cheflobbyist er utilfreds med den manglende klarhed i politikken. Det ville være rart at vide hvilke våben og overvågningssystemer der kan afsættes indenfor EU, synes han. Han siger:

”Projekterne i sig selv interesserer os ikke. Vi er primært interesseret i at vide, hvilken politik der arbejdes på, så vi kan fokusere på det. Der findes det, vi kalder en Valley of Death. Kun forskning får støtte. Så snart det er tid til at lave et egentligt produkt, er der ikke flere midler til rådighed. Der er måske en prototype, men ikke noget, en kunde virkelig kan bruge endnu.”

En anden af gruppens medlemmer kritiserer de enkelte landes interesse i våbenproduktionen og en tredje kritiserer ambitionerne:

”Projekterne var, og er, for små til at have en effekt og kunne lige så godt være blevet kørt af medlemsstaterne selv”. Markedet for EU’s våben er for lille.

Det planlægges nu at give yderligere støtte. Sidst i 2016 lagde EU en idé om en ny militærfond frem i offentligheden. EU Kommissionen ønsker at sætte 3,7 milliarder af til forskning i ‘innovative militærteknologier’.

Gennem EU kanaliseres vores skattekroner diskret til våbenindustrien, og det samme sker med de penge vi indbetaler til pensionskasserne. De bruges til det modsatte af sikkerhed og fred og helt udenfor vores ønsker eller kontrol.

Læs også

EU-forskningsstøtte forgylder våbenindustrien
Information 22. februar 2017

EU’s fremtidsvision efter Brexit: Hurtig opbygning af unionen som økonomisk og militær stormagt
KPnet 18. juli 2016

 

KPnet 22. februar 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne