Magten over Arktis skal sikres: Regeringen afsætter 120 millioner om året til militarisering

Regeringen lagde i juni sin NATO-koordinerede analyse af situationen omkring Arktis frem i en rapport, og nu bevilger Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre 120 millioner årligt til at følge op på planerne om militarisering.

arktisk-kommando
Baggrunden er en ikke mindst en intensiveret jagt på råstoffer i de områder der i stadig højere grad bliver isfri pga klimaforandringerne. Regeringen beskriver det selv på denne måde:

”Klimaforandringerne bevirker en øget geografisk tilgængelighed i det arktiske område, hvilket bl.a. har øget opmærksomheden på udvinding af naturressourcer samt større kommerciel og videnskabelig aktivitet. Arktis geopolitiske betydning i de kommende år vil blive stadig mere betydningsfuld”.

Danmark har gennem Grønland lagt billet ind på rettighederne til en meget stor del af undergrunden omkring Nordpolen, og kravet står i kø til at blive behandlet i FN. Så både dette område og farvandene omkring Grønland og Færøerne skal i regeringens og NATO’s plan sikres militært.

De 120 millioner skal anvendes til at ”styrke overvågning, kommando, kontrol og kommunikation og operative indsatsenheder” til sikring af USA’s, NATOs og Danmarks geopolitiske- og råstofmæssige interesser.

Regeringen m.fl. forsøger at gøre planerne spiselige ved at pakke dem ind i en tilforladelighed af civile og almennyttige tiltag som forbedret redningstjeneste og miljøovervågning.

Udvidelse af Arktisk Kommando, miljøskandaler og skabelsen af et grønlandsk hjemmeværn

Der er allerede etableret en Arktisk Beredskabsstyrke, anskaffet et tredje inspektionsfartøj samt anskaffet ni nye skibsbaserede helikoptere, der blandt andet vil komme til at flyve fra inspektionsskibene i Arktis.

Grønlands Kommando blev omdøbt til Arktisk Kommando, da det danske militær flyttede til Nuuk fra flådebasen i Kangillinguit (Grønnedal) i 2012. Nu er det planen at genåbne en base her som et ”strategisk, logistisk støttepunkt”. Da militæret flyttede herfra efterlod man sig et enormt miljøsvineri til den grønlandske befolkning og hjemmestyret. En olieforurening fra 70 års tilstedeværelse anslået til en oprensningsudgift på 100 millioner kr.

Nu i 2016 er der stadig ikke ryddet op og ingen aftaler indgået. Grønland stiller krav om oprydning Danmark, og til USA for deres miljøsvineri, der også indbefatter radioaktivt forurening.

Grønnedal indgår ikke i rapportens analyse af NATOs militære behov, og den tidligere chef for Arktisk Kommando, Per Starklint vurderer at genetableringen af basen kan være et taktisk fif, for at komme udenom forpligtigelsen til at rydde op. Samtidig lokker man med vækst og arbejdspladser.

Endelig er det en del af regeringens plan, at gennemføre et pilotprojekt hvor man opbygger et grønlandsk ‘hjemmeværn’, en frivillig beredskabsorganisation i Grønland, der skal kunne arbejde i tilknytning til danske Hjemmeværnsfolk, der kan hidkaldes under Arktisk Kommando.

Alt i alt er der fuld fart på NATO-militariseringen af det arktiske område.

Se pressemeddelelsen

Forsvarsforligskredsen indgår aftale om den fremtidige opgaveløsning i Arktis
Forsvarsministeriet 9. december 2016

Læs også

“Danmark – et krigsførende NATO-land”
KPnet 21. august 2016

Danmark med i massiv militær oprustning i Arktis
KPnet 22. juni 2016

 

 

 

 

 

 

KPnet 9. december 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne