EU-Parlamentet vedtager: “EU’s forsvarsunion bør være en hastesag”

D. 22. november vedtog EU-Parlamentet en ‘tekst’ der opfordrer til at EU fremskynder dannelsen af EU som en militærmagt og snarest muligt danner en forsvarsunion, som der lægges op til i Lissabontraktaten. EU-parlamentet ”opfordrer indtrængende EU’s medlemsstater til at frigøre Lissabontraktatens fulde potentiale”. I Danmark vil vi i dag stå udenfor pga vores forsvarsforbehold, men idéen om at opbygge EU som imperialistisk militærmagt må under alle omstændigheder bekæmpes, og Danmark må hurtigst muligt meldes ud af EU.

stop-militarisering
Argumenterne for at øge militariseringen er de samme som kommer fra USA, NATO og Danmark, når nye krige skal startes og ny terrorlovgivning skal på plads.

EU skal ligesom NATO være garant for ‘udbredelse af demokrati og menneskerettigheder’ og være vores bolværk mod ‘den russisk aggression og terrortruslen’. Desuden skal EU ruste sig militært til den forventede kamp om ressourcerne når klimaødelæggelser skaber manglende adgang til mad og vand for mennesker i de fattige lande. Og helt aktuelt skal EU’s militær kunne sættes ind mod de menneskemasser der flygter til Europa som en følge af de krige EU-landene og USA fører.

Lissabontraktatens mål skal sættes på skinner

I Den europæiske Union’s kontrakt kræver paragraf 42 ”en gradvis udformning af fælles EU-forsvarspolitik som en del af fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, som vil føre til et fælles EU-forsvar, når Det Europæiske Råd med enstemmighed træffer afgørelse herom”. Denne hensigt vil EU-parlamentet nu have speedet op. EU’s forsvarsunion skal sættes på skinner.

EU har i øjeblikket kampgrupper, de er blot ikke sendt i kamp. Det skal der laves om på med forsvarsunionen. Unionen skal kunne gå ind i ”alle faser af kriser og konflikter ved at anvende det fulde spektrum af instrumenter, det har til sin rådighed”.
EU skal oprette et fælles militært budget, som medlemslandene skal bidrage til – som ”et klart udtryk for samhørighed og solidaritet”.

Der skal oprettes permanente, multinationale styrker der skal kunne sættes hurtigt ind i krisesituationer. EU’s system af kampgrupper skal omdøbes og indgå i disse styrker. Til den overordnede styring skal der oprettes et operativt EU-hovedkvarter med kommando over fælles operationer.

EU-landenes nationale væbnede styrker skal harmoniseres og standardiseres under EU’s forsvarsunion.

Våbenproduktionen skal have et boost og forskningen indenfor området skal fremmes.

Kapaciteter skal koordineres, de enkelte lande skal specialisere sig, og EU’s samlede militær skal i det hele taget betragtes under ét. Der købes stort ind af våben og midler til drift.

Kollektive fonde skal afløse bidrag fra de enkelte medlemslande, og dette skulle have til hensigt at ”fjerne en potentiel hindring for medlemsstaternes engagement i at indsætte styrker”. Alt skal simpelthen styres centralt gennem EU.

Af hensyn til våbenindustrien skal forsvarsudgifterne i medlemslandene forhøjes

Det siges helt lige ud af posen: ”Nøglen til at opretholde industrien er en forhøjelse af forsvarsudgifterne i medlemsstaterne samt at sikre, at industrien forbliver konkurrencedygtig på globalt plan”.

Det militariserede EU skal samarbejde med og opbygges i sammenhæng med NATO, men udtalelsen slår fast, at:

EU ”bør stræbe efter at blive i stand til at forsvare sig fuldt ud og, om nødvendigt, handle selvstændigt”.

EU’s strateger kan således godt forestille sig et fremtidsscenarie, hvor EU stræber efter at blive en imperialistisk supermagt.

På alle måder og områder stræber EU efter målet – at danne en stærk overnational unionsstat, hvor de enkelte lande og deres befolkning er sat udenfor demokratisk indflydelse. Ikke kun en økonomisk og politisk union, men også en militær.

Se EU-parlamentets vedtagne tekst her

Europæisk forsvarsunion

Læs også

EUs køreplan for Euroens Forenede Stater i 2025
KPnet 5. juli 2015

Jean Claude Juncker: “Tiden er inde til fælles EU-hær”
KPnet 9. marts 2015

Militariseringen af EU og Danmarks placering

Af Dorte Grenaa

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne