Toppolitikere fra den globale elite købt af Goldman Sachs

Nyliberale politikere kan  få ekstrapræmier i form af lukrative stillinger i erhvervslivets top, når de slutter deres tjeneste for monopolerne  som ministre, formænd og generalsekretærer i  det offentlige.  De største finansgiganter og globale monopoler opkøber tjenstvillige toppolitikere på stribe.

barroso_fogh

To af samme slags:  EU-kommissionsformand Barroso og NATOs generalsekretær Fogh Rasmussen arbejdede tæt sammen. Barroso er tidligere portugisisk premierminister, Fogh fhv. dansk statsminister. Begge er købt af Goldman Sachs.

 

På nationalt plan er toppolitikere i mange år efter afslutningen af deres embedsperioder rykker ind på direktionsgangene i de største virksomheder, hvis de ikke har nydt frugterne som velstående pensionister. Men sådan er det nu også internationalt.

Nogle af de værste hyres af finansgiganten Goldman Sachs, en af de hovedansvarlige for ’finanskrisen’ – den økonomiske verdenskrise i 2009-09, der udløstes af et spekulativt boom i USA.

Denne førte til massive redningsaktioner for kriseramte banker og andre foretagender, betalt af skatteyderne. De rige fortsatte med at blive rigere, mens millioner verden over blev kastet ud i dyb fattigdom.

De korrupte belønnes ikke bare for deres hidtidige indsats i nyliberalismens og monopolernes tegn, men også for forventede kommende ydelser.

En af dem er den tidligere danske finansminister Bjarne Corydon, der var ansvarlig for salget af DONG til Goldman Sachs til underpris. Det kostede det danske samfund op mod 50 milliarder kroner, og  sikrede umiddelbart finansgiganten en fortjeneste på 10 milliarder.

Corydon forlod dansk politik til fordel for en stilling som direktør i The MacKinsey Center for Government. Det er dem, der i Danmark står bag Løkke-regeringens helt udokumenterede påstande om, at privatisering af varme og vand vil spare mange penge for forbrugerne.  Deres tal er uden forbindelse med virkeligheden. Planerne vil koste danskerne dyrt.

Den nyliberale og krigsgale tidligere NATO-chef og danske statsminister Anders Fogh Rasmussen blev i 2015 hyret af Goldmann Sachs som rådgiver i DONG-sagen. Rådgivning til fordel for den danske stat?

Den seneste forfremmelse til en topstilling i Goldman Sachs er tilfaldet EU-kommissionens formand gennem 10 år José Manuel Barroso, der nu tiltræder hos den amerikanske gigant som lobbyist i forhold til EU.

Det har vakt et ramaskrig i Bruxelles og i de EU-glade medier, fordi jobskiftet kommer på et tidspunkt, hvor borgernes tillid til EU og hele EU-projektet er på et lavpunkt. Det kom stærkt til udtryk, da et flertal af briterne i juni valgte Brexit ikke mindst i protest mod EU’s nyliberale diktater.

Barrosos efterfølger Jean-Claude Juncker har iværksat en undersøgelse af, om jobskiftet strider mod EU’s regler. Mere end 75.000 har underskrevet EU-ansattes fordømmelse af jobskiftet med krav om at Barrosos pension fra EU annulleres.

Men nyliberal politik og de nyliberale institutioner afslører hele tiden deres reaktionære karakter. De er til gavn for den globale elite – på bekostning af arbejderne, folkene og nationernes selvstændighed.

NATO og EU og andre af  nyliberalismens og imperialismens institutioner er vævet tæt sammen med finansgiganter og internationale monopoler som Goldmann Sachs,  MacKinsey og mange andre med købte politikere i deres sold.

De påvirker og bestemmer disses politik gennem personsammenfald, lobbyisme og andre metoder, som sikrer at deres specifikke interesser varetages – og ikke samfundets.

Kamp mod nyliberalismen og for udtræden af både EU og NATO er sider af samme sag.


Se også

EU og NATO sikrer ikke fred og fremgang, men det modsatte
KPnet 15. juli 2016

Ding-Dong! Goldman Sachs Just Ate Denmark For Breakfast
Af Jonas Schmidt Hansen, occupy.com 13. juni 2016 

DK diæt: Et McKinsey-meal m. privatiseringer og ekstra målstyring, tak!
Mikkel Zøllner Andersen, ugh.DK

Militær og økonomisk krigsførelse: USA, NATO, Goldman Sachs – og Anders Fogh Rasmussen
Af Michel Chussodovsky, KPnet

Med McKinsey på arbejde: Kontrol og overvågning af ansatte i staten
KPnet 7. januar 2015

NATO’s brug af skatteydernes penge møder skarp kritik af revisorer
KPnet 11. juni 2014

EU dikterer DONG-salg til Goldman Sachs
KPnet 24. januar 2014

 

KPnet 20. september 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne