Regeringen fremlægger forsyningsstrategi: Affaldsområdet skal privatiseres nu

Regeringen har fremlagt en forsyningsstrategi for vand, spildevand, affald, el, gas og varme. Den bygger på konsulentfirmaet McKinseys rapport og vil fjerne princippet om at man ikke må tjene penge på vand og varme. I samme åndedrag lover regeringen besparelser for forbrugerne – de fremstår som ren fantasi og besværgelser. Højere forbrugerpriser og sabotage af en langsigtet miljøplanlægning vil være mere realistiske konsekvenser.

affaldDe lovede besparelser ligger på et par tusinde kr. om året, men kan lige så let forvandle sig til sin modsætning, nemlig til stærkt øgede priser, hvis privatiseringerne gennemføres, og oveni dette vil der være andre alvorlige samfundsmæssige virkninger. Ved at indføre profitinteresser indenfor området vil man spænde ben for klimatilpasning, miljøhensyn og en overordnet planlægning.

F.eks. er kommunerne ved at indføre sorteringsordninger mange steder, og der investeres i anlæg og nye skraldespande. Planer der ikke vil komme på banen når sigtet bliver at vinde en licitation med en lav pris og en høj profit, og indenfor området regner man med at disse bestræbelser kan blive sat på stand-by.

Regeringen vil sænke priserne ved at ‘effektivisere’ og indføre et prisloft. Hvordan en besværgelse om et prisloft skulle sænke omkostningerne gives der ingen forklaring på.
Efter en beslutning tilbage i 2004 stoppes støtten til de små varmeværker i 2019, hvad der vil give 209.000 husstande en stærkt forhøjet varmeregning. For et typisk hus på 130 m2 vil det i en by som Hyllinge betyde en stigning på 7.200 kr. årligt. De der rammes er folk i små byer på landet. For dem vil et muligt prisfald kun betyde at stigningen i priserne bliver lidt mindre.

Til gengæld vil det presse familierne til at gå væk fra fjernvarmen, hvis denne mulighed, der også er indeholdt i regeringens strategi bliver en realitet.

Tvangsprivatisering af skrald

Regeringen har afvist at planen er at privatisere. De bruger formuleringen, at dette er helt op til kommunerne – det blander vi os ikke i. Med denne spidsfindige udtryksmåde kan de nøjes med at presse kommunerne og forbrugerne og lægge lovgivningen til rette, så den fremmer privatiseringen. Til gengæld ligger der allerede i forsyningsstrategien en fuld liberalisering af forbrændingssektoren, der betegnes som et ‘ikke naturligt monopol’. Disse skal umiddelbart ‘konkurrenceudsættes’. Men i virkeligheden ligger prisen for affaldshåndtering højere på det europæiske marked end kommunernes pris for dette i Danmark.

Det genanvendelige affald skal tages ud af kommunernes hænder og tvangsprivatiseres.

McKinsey foreslog:

“Gennemfør fuld konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding (inklusive fjernelse af anvisningsret og -pligt, samt tilladelse til takst- og prisdifferentiering).” Og sådan blev det.

Alle virksomheder skal forhandle en affaldsordning med privat aktør, og samtidig vil regeringen lade borgerne helt fravælge den kommunale indsamling af genanvendeligt affald. Som Dansk Affaldsforening skriver i en pressemeddelelse:

”I yderste konsekvens risikerer vi at få ti skraldebiler, som kører ned af den samme villavej, i stedet for én – samtidig med, at kommunerne skal opretholde et beredskab for samtlige ti vogne, hvis det frie marked ikke vil løse opgaven. Det siger sig selv, at det aldrig vil blive en samfundsøkonomisk effektiv løsning.”

Regeringen slår stort op, at der er store prisforskelle fra det ene forbrændingsanlæg til det andet. Men vil fri konkurrence regulere dette på bedste vis til fordel for forbrugerne?

»Vi vil slet ikke gå så langt og sige, at det kan resultere i billigere priser. Når affaldet bliver sat frit, vil priserne i Danmark blive påvirket af den europæiske markedspris, og vi forventer, at priserne vil udligne sig og blive de samme. Derfor kan priserne blive hævet, da de lande, vi importerer mest affald fra, har højere priser end os i Danmark,« siger direktør Jacob Hartvig Simonsen. (Information 16. september 2016)

Dansk Affaldsforening påpeger, at de analyser som Mc Kinsey rapporten selv anbefaler endnu ikke er lavet, så den anslåede besparelse er helt udokumenteret. Mange elementer kan blive dyrere fremfor billigere.

På fjernvarme området har eksperter desuden gjort opmærksomme på en række fejl i rapporten, alligevel tager regeringen dens konklusioner uændrede med over i deres forslag.

Vedvarende energi under angreb

Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet påpeger, at det danske fjernvarmesystem er truet med regeringens plan. Overordnede planer om forsyning gennem vedvarende energi blokeres. En fremtidsplanlægning med klima- og miljøhensyn kræver sammenhæng indenfor energisektoren, ikke opsplitning i konkurrerende interesser.  I sin forsyningsplan lægger regeringen bl.a. op til at fjerne tilslutningspligten til fjernvarme til fordel for individuelle løsninger på det fri marked, et benspænd for langsigtet planlægning.

Kommunerne kan beholde overskuddet

Et vigtigt pressionsmiddel til at fremme privatiseringen vil blive regeringens forslag til at ændre kommunernes regler for modregning af indtægter. Hvis kommunerne selv lægger om til at omdanne forsyningsvirksomhederne til at være overskudsgivende eller sælger dem kan de fremover beholde 40 % af overskuddet, fremfor som nu 20 %. Et kraftigt spark i en tid med nedskæringsbudgetter.

Læs også

Dyr medicin viser vejen – Vand og varme skal give superprofit
KPnet 13. september 2016

Regeringen spreder forvirring: Er privatisering af vandforsyningen en del af planen?
KPnet 5. september 2016

 

 

 

 

 

KPnet 16. september 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne