Solidaritet med lærerne i Ecuador: Correa forbyder lærerfagforening og lader politiet angribe den

Regeringschefen i Ecuador Raffael Correa har et ufortjent internationalt ry som ’progressiv’. Det bliver stadig mere blakket. Nu har han og hans regering taget det uhørte skridt at ville opløse UNE, det store fagforbund for lærere og undervisere med mere end 100.000 medlemmer.  Der protesteres internationalt. Lærerne i Ecuador har brug for solidaritet.

20160904-une-zentraleUNEs hovedkontor i Quito, Ecuador

Tusindvis af lærere og arbejdere demonstrerede den 26. august over hele Ecuador mod en opløsning af deres fagforening. Correa beordrede derpå fysiske angreb på UNEs hovedkontor i Quito og dens lokaler rundt om i landet.

Det følgende er en kommentar fra avisen En Marcha, der udgives af Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti. Det er et broderparti til Arbejderpartiet Kommunisternes og medlem af CIPOML, Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer.
– I ly af mørket har Correa demonstreret både hans autoritære karakter og hans arrogance ved at trænge ind i bygningerne, som huser Undervisernes Landssammenslutning UNE, udtalte Rosana Palacios, UNEs landsformand efter at politiet den 29. august med magt havde stormet dens hovedkontor i Quito. Et angreb blev også gennemført i Guayaquil og der blev gjort forsøg på at storme lokalerne også i andre byer.

Repressionen var regeringens svar på de juridiske appeller fra UNE, der forlanger ophævelse af regeringsdekretet om opløsning af fagforbundet.

Under angrebet på bygningerne blev låse brudt op, og computerudstyr og juridiske papirer beslaglagt. Møblementerne blev ødelagt og vagterne i bygningerne blev angrebet af ordensmagten, selvom de i nogle tilfælde undskyldte de voldelige angreb, som de retfærdiggjorde med, at de blot fulgte ordrer.

Svaret udeblev ikke. Da denne krænkelse af de ecuadorianske læreres ejendomme blev kendt, rykkede deres samarbejdspartnere, de sociale og folkelige bevægelser, arbejdere, venstrefløjs-organisationer og andre, ud med bannere, skilte og andre udtryksmidler ud til UNEs lokale bygninger rundt om i landet for at forsvare dem og for at udtrykke solidaritet med fagforbundet og fordømme politiets indtrængen i dens lokaler. Under det voldelige angreb blev adskillige faglige ledere slået, mishandlet, såret og midlertidigt tilbageholdt.

Correas skridt mod UNE er taget som et led i gennemførelsen af en politisk beslutning om fortsatte angreb på den brede folkelige bevægelse og for at gennemtvinge dens anti-folkelige og arbejderfjendske politik, som tilgodeser nogle få økonomiske grupper i landet.

Undervisernes Landssammenslutning er første og fremmest en lærerfagforening, og den har siden sin start og gennem hele dens levetid forsvaret lærernes og undervisernes faglige krav. Historisk er den forbundet med kampen for at forbedre deres levevilkår i opposition til arbejdsgiveren (Staten), repræsenteret af de siddende regeringer; derfor er Correa-regeringens officielle påstand om, at UNE ikke er en fagforening falsk.

International solidaritet

Lærerfagforeninger i de fleste lande på det amerikanske kontinent, Det Sociale Netværk for Offentlig Uddannelse, Lærernes Netværk har sendt støtteudtalelser og solidaritetsvideoer til UNE og har krævet, at undervisningsministeren og præsidenten indstiller opløsningsprocessen.

Juan Diego Gomez, udsending for Education International, Public Services International og Union Coordinator of the Americas (EI-PSI-TUCA) kom til Ecuador den 24. august i solidaritet med UNE, og først og fremmest for at foreslå regeringen at danne en kommission, rådgivet af EI-PSI-TUCA og med teknisk støtte fra Den Internationale Arbejdsorganistaion ILO.

Gomez forsøgte adskillige gange at få holdt et møde med undervisningsministeren, men uden held. Det er klart at regeringen har truffet en politisk beslutning om at sætte en stopper for UNE uden hensyn til loven og nationale og internationale procedurer. Den Internationale Arbejdsorganisation, FNs Menneskerettighedskommission og nationale og internationale menneskerettighedsorganisationer har taget stilling til forsvar for ecuadorianernes organisationsret i almindelighed, og for lærerne i særdeleshed.

Correa og hans håndgangne folk har et undertrykkelsesapparat i landet, der kan gennemtrumfe deres vilje, i dette tilfælde over for UNE og lærerne, men på international plan er de afvæbnet, de har ingen chance for at opretholde deres holdning.

Lærerfagforeningen kan anlægge en international retssag og tvinge regeringen til at trække sin beslutning tilbage.

Se mere

In Ecuador, police occupy UNE offices in Quito and Guayaquil after PSI-EI-TUCA mission leaves the country
Videos and interviews -30. august 2016

Thousands march over dissolved Ecuador teacher union
26. august 2016

Solidarity with Teachers of Ecuador
6. august 2016

PSI Ecuador: Union resists government threat of dissolution
27. juli 2016

Se også

Ecuador: PCMLE’s 8. kongres – En kongres af enhed og sejr
KPnet 9. januar 2015

Der er ikke sket et statskup i Ecuador!
KPnet 3. oktober 2010

 

 

 

KPnet 7. september 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne