EU og NATO sikrer ikke fred og fremgang, men det modsatte


Leder, Kommunistisk Politik 7, 2016

Den største løgn om Den europæiske Union er, at den er et ’Fredens projekt’, der redder det europæiske kontinent fra krige mellem gamle fjender. EU og dets medlemslande har været indblandet i en hel stribe krige. Ikke bare i Mellemøsten, Asien og Afrika og i forbindelse med den såkaldte krig mod terror siden 2001. Men også direkte og indirekte i krige på det europæiske kontinent senest borgerkrigen i Ukraine, udløst af et vestligt kup.

NATO topmødeNATO og EU underskriver fælleserklæring på NATO-topmødet i Warszawa

For nogle år siden blev SFs Holger K. Nielsen ikke træt af at skamrose EU som en faktor for fred, som en progressiv kraft i global sammenhæng. Det var dengang SFs overgang fra modstander til EU-tilhængerparti skulle have en grund. EU kunne stilles op som en modpol mod USA og krigsalliancen NATO,

Der er intet tilbage af den fortælling. EU, USA og NATO går hånd i hånd om oprustning, krige og kontrol over resten af verden. EU var med på NATO-topmødet i Warszawa den 8.-9. juli, hvor det nære partnerskab blev understreget med en række konkrete oprustningstiltag. Krig er på dagsordenen – også i Europa.

For kort tid siden offentliggjorde EU’s ’udenrigsminister’ Federica Mogherini et dokument om EU’s fremtidige globale strategi. Det fastslår at EU satser på at uddybe et verdensomspændende samarbejde med NATO, og at det satser på at få gennemført transatlantiske økonomiske aftaler som TTIP (med USA) og CETA (med Canada) som søjler i Unionens globale ekspansion på basis af ’fælles værdier’.

Det er EU’s strategi for krig, ekspansion og udplyndring af folkene. På det europæiske kontinent eksisterer allerede en ny kold krig mod Rusland. Krigsforberedelserne intensiveres fra nord til syd.

EU er monopolernes Union, de europæiske imperialisters og gamle kolonimagters sammenslutning.

At EU heller ikke er et projekt for social fremgang eller velfærd blev kraftigt understreget, da et flertal af briterne stemte sig ud. Det var ikke fordi mere end halvdelen af briterne er højreorienterede, fremmedfjendske og racistiske nationalister. Det var en klasseafstemning. Og de britiske arbejdere sagde Nej til Cameron og EU-eliten, fordi EU ikke har gjort noget som helst godt for arbejderne. Den nyliberale nedskæringspolitik har formindsket reallønnen, forringet velfærdsordninger over hele linjen, hævet pensionsalderen og sænket pensioner og andre sociale ydelser. Og EU’s plan er mere af samme slags i en fuldt udbygget politisk union – ’Europas Forenede Stater’ fra 2025.

Stemmen for Brexit er simpelthen et udtryk for at de britiske arbejdere har fået nok og vil noget andet. De lyttede ikke til elitens kor, der messede ’katastrofe’ ved et Leave. Nu bliver Brexit en realitet.

Begge de store pro-EU partier i Storbritannien, Konservative og Labour, blev ramt af lynnedslaget og kom i akut lederkrise. David Cameron havde tænkt sig at blive som partileder og premierminister til engang i efteråret. Men EU har ikke accepteret en usikker situation. Forhandlingerne om Brexit skal i gang. Derfor var der pludselig kun én kandidat til posten som partileder og premierminister efter Cameron. I løbet af tre dage var han ude af Downing Street 10 og Theresa May – hans indenrigsminister og støtte under kampagnen for at blive i EU – var rykket ind. Dermed lægges op til en studehandel mellem EU og Tory-regeringen. Til at de britiske arbejdere kommer til at betale prisen for den aftale, som bliver resultatet i sidste ende.

Brexit har sat gang i bevægelser for folkeafstemninger og udtræden af EU i mange medlemslande. Og samtidig til at bevægelserne i de forskellige medlemslande mod den fælles nyliberale reformpolitik udvikler sig.

Det står mere og mere klart for arbejderne og de folkelige kræfter at fjenden ikke er en trussel fra Rusland, som forstørres ud over alle grænser – men lige præcis er monopolernes politiske, økonomiske og militære alliancer som NATO og EU, som må bekæmpes samlet som de partnere i reaktion, de er.

Redaktionen 12. juli 2016

Læs Kommunistisk Politik 7,2016  i pdf her


Se også

NATO-topmøde: De nordiske lande har allerede underskrevet en Håndfæstning
KPnet 8. juli 2016

De marxistisk-leninistiske partier om arbejdernes og folkenes kamp efter ’Brexit’
KPnet 12. juli 2016

 

KPnet 15. juli 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne