Danskerne får kortest tid på pension i Europa – og arbejderne dør 10 år før de rige

Danmark ræser mod bunden: I 2040 vil danskerne være dem i Europa, der har kortest tid på pension overhovedet. Det viser en rapport fra EU-kommissionen. Samtidig vokser forskellen i levealder mellem rig og fattig. De seneste årtiers nyliberale reformer slår hårdt. Venstre-regeringen og blå blok pønser på igen at forkorte pensionstiden. Det skal stoppes og rulles tilbage.

saet_loekke_og_co_paa_porten_apk_fyn_04022015
Da Danmark i sin tid blev meldt ind i EU, var det med et argument om, at det ville medvirke til at resten af EU blev hævet i retning af det daværende danske velfærdsniveau. Det er gået modsat. Danmark nivelleres til EU-niveau.

På nogle områder går Danmark tilmed i spidsen for at finde veje til at forringe velfærden. Det gælder f.eks. på pensionsområdet.

Over hele EU kæmpes der mod de nyliberale reformer, som unionen dikterer. Franske arbejdere har strejket, demonstreret og aktioneret mod Hollande-regeringens nye arbejdsmarkedsreform, som nu gennemføres pr. dekret udenom parlamentet.

Længere daglig arbejdstid, forhøjet pensionsalder og lavere løn er kernen i lovændringerne af arbejdsforholdene, som gennemføres i land efter land i lidt forskelligt tempo og med variationer efter forholdene i de enkelte lande. Men altid med samme retning: Nedad, nye forringelser.

Flertallet af danskere, franskmænd og englændere mærker de samme negative konsekvenser af EU’s politik.

På vej mod rekordfå pensionistår

Danmark er gået forrest med hensyn til at hæve pensionsalderen og forkorte livet som pensionist. I stor samdrægtighed mellem de to blokke og de regeringsbærende partier Venstre og Socialdemokratiet.

Nu dokumenterer en rapport fra EU-kommissionen at fremtidens danske pensionister – dagens unge – vil være dem i EU-landene overhovedet, der får den korteste tid på pension.

I 2040 vil Danmark med 70 år have den højeste pensionsalder i Europa. Kun i lande som Bulgarien, Letland, Ungarn, Polen og Estland vil der være et kortere pensionsliv.

I 2060 vil Danmark være suverænt i spidsen – eller bunden – med hensyn til varigheden af pensionisttilværelsen.

Se
Dit otium bliver knapt: Danskerne får rekordfå år på pension
Business 5. juli 2016

En høj pensionsalder kombineret med en relativ lav forventet levetid giver danskerne førertrøjen i ræset mod bunden. De skiftende regeringers mål har været at danskerne i gennemsnit ikke skal have mere end 15 år på folkepension.

I 2060 forventer EU-kommissionen af den samlede pensionstid for henholdsvis kvinder og mænd vil være 29,8 og 27,3 år i Luxembourg, 26,5 og 21,8 i Sverige, 25,6 g 21,8 i Tyskland – og i Danmark 22,6 år for kvinder og 19,7 år for mænd. Danske kvinder lever nu i gennemsnit 82,5 år, mens mændene lever 78,6 år. Det er en relativ lav gennemsnitlig levealder.

I 1950’erne var Danmark nummer fire ud af 20 OECD-lande, men i dag er de danske mænds levealder kun på en 17. plads, mens danske kvinder ligger næstsidst. Kun de amerikanske ligger lavere. Og de danske kvinders levetid falder faktisk nu yderligere.

Dramatiske klasseforskelle i levetiden

I alle de udviklede kapitalistiske samfund gennemføres stribevis af nyliberale reformer, der angriber velfærdsordninger og arbejdernes tilkæmpede rettigheder. Her vokser forskellene med hensyn til levetid mellem den rige overklasse og et stadigt fattigere flertal dramatisk.

I nyliberalismens fædreland end fattige. Danmark er godt på vej i den retning. Den fattigste fjerdedel af danskerne dør 10 år tidligere end den rigeste fjerdedel. I midten af 1980’erne var der fem års forskel.

Den voksende fattigdom og stigende ulighed giver sig synlige fysiske udtryk i voksende forskelle mellem fattige og rige bykvarterer eller hele landsdele. Og i fordelingen af sundhed og sygdomme.

Se blandt andet
En (meget) syg forskel
Klaus Krogsbæk, Kontradoxa 7. juni 2016

Gennemsnittet er klassebestemt. De fleste i den fattige fjerdedel af befolkningen vil slet ikke komme i nærheden af den ’gennemsnitlige’ pensionstid, hvis de når frem til den gældende pensionsalder.

De socialt bedst stillede har råd til en ’korrekt livsstil’ og sundhed, rejser, oplevelser og en god pensionisttilværelse – meget længere end ’gennemsnittet’.

De allerringest stillede danskere – de udstødte, dem udenfor arbejdsmarkedet, narkomaner, alvorligt psykisk syge, hjemløse osv – når generelt slet ikke i nærheden af en pensionisttilværelse, hvor kummerlig den end måtte være. Hjemløse mænd kan forvente at leve knapt 22 år kortere end mænd med fast bopæl, for hjemløse kvinder er tallet godt 17 år.

Danskerne må slås mod nye pensionsforringelser – og for at skrotte reformerne

Hele regimentet af nyliberale politikere tvinger danskerne og borgerne i EU-landene til at marchere i den stik modsatte retning af, hvad der er brug for, når det gælder om at etablere velfærd for alle og skabe et reelt velfærdssamfund. De nyliberale reformer og deres politikere må skrottes!

Pensionsalderen skal ned. Den skal tilbage til 65 – og arbejdstiden skal sættes ned til 6 timer om dagen og 30 timer om ugen. Disse krav bliver stadig stærkere på arbejdspladserne og i dele af fagbevægelsen.

Dette er nogle af de samlende krav for en stadig voksende folkelig bevægelse, der vil skrotte reformerne og stoppe nye.

Danmark har med Helle Thorning-Schmidt som statsminister tilsluttet sig Europagten (Europlus-pagten) i 2011. Den satte skub i  den økonomiske integration i EU og forpligtede bl.a. medlemslandene til en fastlagt budgetpolitik og gennemførelse af en række supplerende nyliberale reformer.

Disse omfatter: Gennemgang af lønaftaler i den offentlige sektor, arbejdsmarkedsreformer, skattereformer, højere pensionsalder, afskaffelse af efterlønsordninger, angiveligt bedre uddannelsessystemer og bedre vilkår for små- og mellemstore virksomheder.

Det er blot nogle af dem, der nu gennemføres i de enkelte lande – og får arbejderne og den brede befolkning på barrikaderne som i Frankrig.

Se
Fakta om europagten
Børsen 17. marts 2011

Venstreregeringen vil fortsætte med planerne om skattelettelser for de rige og forringelser for alle andre. Som arbejdsgivernes regering tumler den med at hæve pensionsalderen yderligere.

Dansk Arbejdsgiverforening udsendte i begyndelse af året en rapport, hvor den kræver at pensionsalderen hæves tidligere end det blev besluttet v ed den seneste forhøjelse. Nu skal den igen hæves yderligere fra 2015. I 2040 skal den ifølge arbejdsgiverne være 72 år i stedet for som det nu er besluttet 70. Det er hele syv år mere på arbejdsmarkedet i 2040 og ikke bare fem år som 25 år tidligere, omkring 2015.

Arbejdsgivernes påskud er at danskerne lever længere. Det er en forudsætning, der slet ikke holder og et genbrug af et argument, der allerede er slidt ned. Ingen statistikker kan drejses til at vise, at danskerne i gennemsnit vil leve fem år længere i 2040 end nu, for slet ikke at sige syv år.

3F har advaret regeringen mod igen at give sig til at fifle med pensionerne i efterårets nedskæringsplaner. Men at stoppe dem og de øvrige planlagte forringelser kræver mere end advarsler og løftede pegefingre.

Det kræver en massemobilisering af arbejderne og det flertal af unge, som kommer til at leve et kortere og dårligere liv med de nyliberale reformer.


Se også

Vi vil ikke reduceres til restlevetid
Af Dorte Grenaa, KPnetBlogs 12. oktober 2015


KPnet 7. juli 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne