Urene vande som knæfald for landbruget – Af Kjeld Hansen

Regeringen har netop præsenteret nye vandområdeplaner, der skal sikre bedre tilstand i danske vandløb, søer og kystvande. Fra 2016 til 2021 afsættes der 4,2 mia. kroner til at sikre såkaldt ”god økologisk tilstand” i vandmiljøet. Men der er rigtig meget i regeringens politik, der på samme tid trækker i den modsatte retning.

vandområdeplanerEU’s direktiver på området levner stor plads til undtagelser og disse huller udnytter regeringen til fulde. For eksempel – skriver Kjeld Hansen i nedenstående indlæg – er der 856 søer, der indgår i vandområdeplanerne, men regeringen har undtaget 499 – altså over halvdelen – fra indsats. Også indsatsen med at nedbringe udledningen af kvælstof til 2021.

– Man udskyder halvdelen af den nødvendige indsats for at skabe bedre vandmiljø langs danske kyster til efter 2021. Det skal ses i lyset af den merudledning, som er en direkte konsekvens af den julegave i form af en kæmpe ekstra gødningstilladelse, som regeringen gav til landbruget med landbrugspakken, og det er naturligvis stærkt beklageligt, at et enkelt erhverv på den måde tilgodeses på vandmiljøets bekostning, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at regeringen nu tager deres dybt udemokratiske og uvidenskabelige konsekvens af forskernes kritik af landbrugspakken. Som landbrugslobbyen ofte har krævet det tages vurderingerne nu helt ud af de danske forskeres hænder. Da de afslørede regeringens manipulation med opgørelsen af kvælstofudledningen og nægtede at være alibi for forringelserne af miljøet skrev de samtidig deres egen fyreseddel.

Fremover skal der laves en såkaldt ”international videnskabelig evaluering”. Man genkender systemet fra EU, der laver deres egne ‘videnskabelige’ vurderinger, når den mere objektive videnskab dømmer et stof ude, som det f.eks. skete med glyphosat.

Læs artiklen hos Gylle.dk

Urene vande som knæfald for landbruget

Af Kjeld Hansen

Læs også

Gyllegate: Landbrugspakke på falsk grundlag
KPnet 7. april 2015

Høring og samråd om landbrugspakken: Kreativ bogføring, miljøødelæggelse og milliardregning til forbrugerne
KPnet 18. februar 2015

Vildledning: Eva Kjer Hansen og kvælstoftallene
KPnet 15. februar 2016

 

KPnet 1. juli 2016

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne