Amerikansk-Nordisk topmøde: Øget oprustning af Norden og konfrontationspolitik overfor Rusland

Topmødet mellem USA og fem nordiske statsministre og præsidenter den 13. maj 2016 endte med et stort show med popstjerner og gensidige hyldesttaler. Men indholdet var oprustning af Norden og Europa i konfrontation med Rusland – og pres på Sverige og Finland for at underlægge sig NATO.

Tomoede_USA_Norden_Obama_13052016Fra venstre: Sigurdur Ingi Johannsson (Island), Lars Løkke Rasmussen (Danmark), Stefan Löfven (Sverige), Erna Solberg (Norge) Sauli Niinisto (Finland) – og Obama på vej ud til højre

Efter et møde på to timer kunne der i fuld enighed fremlægges en 14 sider lang fælleserklæring. Den sætter fokus på den angivelige trussel og øgede aggressivitet og militære aktivitet fra russisk side og understreger, at ‘sikkerhedssamarbejdet’ – dvs oprustning og øget militær aktivitet -mellem USA og de nordiske lande skal optrappes i de kommende år – også under den næste amerikanske præsident. Dette skal gøres, som det understreges, både via EU og NATO. Sanktionerne mod Rusland skal bibeholdes.

Resolutionen fordømmer Ruslands optræden som aggressiv – og nævner eksplicit Ruslands ‘stadig mere aggressive fremfærd i Østersøen’, annekteringen af Krim og ‘indtrængen i Ukraine’.

Læs hele topmøde-erklæringen her
U.S.-Nordic Leaders’ Summit Joint Statement

USA og NATO gennemfører netop nu og i de kommende år sin største militære opbygning i Østeuropa efter Den kolde krig under påskud af at dæmme op for yderligere russisk aggression.

Danmark og Norge erklærede begge ifølge amerikansk presse i forbindelse med topmødet, at de vil bidrage til den øgede militære fremrykning i NATO-regi.

Lars Løkke kunne personligt overbringe Obama regeringens nye beslutning om at indkøber de hundedyre F35 Joint Strike Fighter krigsfly – som det i øvrigt har været aftalt under bordet hele tiden.

Norge har allerede forkøbt sig på disse fly, som er en stor økonomisk belastning i den krisetid, der først nu er sat ind i landet.

Medievildledning

De danske medier overgik sig selv i vildledning af befolkningen ved dækningen af USAs topmøde med de fem nordiske statsministre, der lydigt troppede op hos den store høvding i Det hvide hus på hans bud.

Med rapporter som ‘Lars Løkke imponerede Obama i rollen som klovn’ og ‘Løkke glæder sig over verbal krammer fra Obama’ er der sat ny bundrekorder i fordummende servilt medielefleri.

Se en amerikansk reportage fra festmiddagen her

Både før og under topmødet skjulte politikere og medier, hvad det egentlig handlede om: At USA og NATO gennemfører en historisk omfattende oprustning i Europa vendt mod Rusland.

Hurtig oprustning af Norden og Europa

Det amerikanske missilskjold ved Ruslands grænse, der kan anvendes i en NATO-aggression, er ved at være operativt. Den rumænske del af det er nu i brug, og det første spadestik til en ny base i Polen, der skal stå klar i 2018, er taget.

Samtidig har USA øget sin troppetilstedeværelse i Europa langs den russiske grænse med kampklare tropper.

USA og Nato-politikerne har sværget på, at missilskjoldet ikke er vendt mod Rusland, men mod Iran. Den iranske ’trussel’ er nu officielt væk, men ’skjoldet’ står der og det udbygges.

En ny kold krig med Rusland er en kendsgerning. Putin erklærer at Rusland vil opruste for at imødegå missilskjoldet og NATO-opbygningen.

De nordiske lande og den amerikanske taktstok

Topmødet i Washington handlede først og fremmest fra USA’s side om at sikre, at de nordiske lande følger den amerikanske taktstok i den dødsensfarlige oprustning på det europæiske kontinent og konfrontationspolitikken med Rusland.

For de nordiske landes vedkommende indebærer det bl.a. , at USA har genåbnet sin tidligere lukkede Keflavik-base på Island, at amerikanske atomubåde planlægges at få base i en ny havn i Tromsø, Norge, og at de amerikanske ubåde patruljerer i Østersøen, som skal forvandles til et NATO-indhav. Kampfly bl.a. fra Danmark er på vingerne over de baltiske lande.

I juni gennemføres tre parallelle NATO-krigsøvelser rund om Østersøen med deltagelse af 40.000 soldater.

Særligt pres med Sverige og Finland – og styrket NATO-modstand

Det er af stor betydning for USA, at de tidligere neutrale nordiske lande Sverige og Finland inddrages i oprustningen og krigsforberedelserne mod Rusland, og topmødet tog ikke mindst sigte på at involvere disse to lande endnu mere end i dag.

Efter USA’s opfattelse skal de være medlemmer af NATO Der et stor folkelig modstand ikke mindst mod et svensk NATO-medlemskab, selvom et flertal af partierne har advokeret for dette i flere år. Den traditionelle svenske neutralitets- og alliancefrihedspolitik, der har holdt landet uden for de europæiske krige i sidste århundrede, har stærk støtte i befolkningen.

Alliancefriheden er imidlertid blevet undergravet gennem medlemskabet af EU og det officielle Sverige er indgået i et stadig tættere samarbejde med NATO-militær bl.a. gennem fælles krigsøvelser.

Nu vil regeringen og et riksdagsflertal inden sommerferien gennemføre en såkaldt Værtslandaftale med NATO. Den vil indebære at NATO-materiel kan opbevares i Sverige, at Sverige yder logistisk støtte til optrapningen i Østersøen og accept af USA’s atomubåde.

Nej_till_natoModstanden mod NATOs øgede aggressivitet og oprustningen er hurtigt voksende i de nordiske lande. I Sverige protesteres der mod værtslandsaftalen med demonstrationer flere steder den 21. maj med aktionsgruppen Nej till Nato som initiativtager.

I Norge er organisationen Stopp NATO stiftet for kort tid siden. I Danmark er der et aktivt folkeligt flertal mod kampflykøbet.

Alt det blev der ikke talt om under festen i Det Hvide Hus. Og slet ikke i de borgerlige medier.

De regionale høvdinge besøgte chefen til et bunkemøde og rapporterede, at alt er vel. Forberedelserne til en atomkrig i Europa og Norden skrider frem.

Se også

59 pct. af danskerne imod – kun 25 pct. er for køb af nye kampfly
KPnet 12. maj 2016

Danske politikere: Ja til overstatslig Europol og F35 kampfly imod befolkningsflertal
KPnet 11. maj 2016

Amerikansk pression: Danmark skal købe kampfly – De nordiske lande er kaldt til Washington
KPnet 10. maj 2016

Om oprustningen af Norden – se også

Danmark og oprustningen af Norden
Af Klaus Riis, Stop Terrorkrigen, 4. okt. 2015

Big Brother Obama indgår nyt militært samarbejde med de nordiske lande
KPnet 5. september 2013

KPnet 14. maj 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne