PLI (Toufan): Ved to svenske marxist-leninisters død

pli toufanAf PLI (Toufan) –

Vi bringer her Irans Arbejderparti PLI (Toufans) mindeord over to svenske kommunister, der døde med kort tids mellemrum. De spillede begge en væsentlig rolle i arbejdet for at opbygge et marxistisk-leninistisk parti i Sverige.

Anders Persson var en vigtig person i opgøret med indflydelsen fra den kinesiske revisionisme Mao Tse-Tung-tænkningen i Sverige og Norden. Han var en drivende kraft i grundlæggelsen af Sveriges Kommunistiske Parti KPS, der sammen med det danske DKP/ML og ML-gruppen Revolusjon i Norge afviste ikke bare den sovjetiske, men også den kinesiske revisionisme. Hugo Torstenssons største indsats var som redaktør af tidsskriftet Kommunisten.

Arbejderpartiet Kommunisterne, som viderefører det revolutionære DKP/MLs (1978-1997) linje og politik, udtrykker hermed sin respekt ved de to svenske revolutionæres død.

Klaus Riis, tdl. formand for DKP/ML

PLI (Toufan) skriver:

I dyb sorg over de to fremtrædende svenske kammeraters død. Anders Persson og Hugo Torstensson, begge tidligere ledere i Sveriges Kommunistiske Parti døde i henholdsvis november og december 2015.
Kammerat Anders Persson var grundlægger af Sveriges Kommunistiske Parti (KPS) og kammerat Hugo Torstensson var medlem af centralkomiteen og redaktør af tidsskriftet Kommunisten. Kammerat Anders blev 70 og kammerat Hugo 60 år gammel.

Irans Arbejderparti PLI (Toufan) kondolerer overfor kammerater, familie og venner af kammeraterne Persson og Torstensson.

På tidspunktet omkring opløsningen af det revisionistiske Sovjetunionen, da massemedierne proklamerede ‘kommunismens død’ forsvarede kammerat Persson modigt socialismen og proletariatets diktatur i Lenins og Stalins Sovjetunionen.

Han udgav adskillige værdifulde analytiske artikler om betydningen af kampen mod den moderne revisionisme, den revisionisme der ændrede naturen af USSR og omformede socialismen til statskapitalisme.

I KPS’ centralorgan Kommunisten skrev han i 1991 lederen ”Var det socialismen der døde?” i hvilken han forklarer at ”…de borgerlige medier forsøger at fremstille de nyligt indtrufne dramatiske hændelser i USSR og Østeuropa som ‘kommunismens og stalinismens død’, men det vi nu ser falde fra hinanden er i virkeligheden gået i opløsning for længe siden.

Dette viser korrektheden og legitimiteten af de kampe som den internationale marxistisk-leninstiske bevægelse har ført imod revisionismen og mod sovjetimperialismen. Gennem deres  overtagelse den politiske magt ødelagde revisionisterne planøkonomien, der baserede sig på samfundets behov og satte profitten ind som det centrale mål mellem mennesker…”

Kammerat Hugo Torstensson, et ledende medlem af KPS var aktiv i Palæstina gruppen fra midten af 1970-erne til midt i 1980-erne. Han udgav adskillige artikler og pjecer til forsvar for det palæstinensiske folks kamp. Han arbejdede utrætteligt for at opbygge solidaritet med den palæstinensiske frihedsbevægelse og for at afsløre det fascistiske og zionistiske regime i Israel.

De mange kritiske artikler og bøger fra kammerat Hugo Torstenssons hånd om skabelsen af det europæiske fællesmarked og derefter den europæiske union, hans arbejde for at afsløre det svenske imperialistiske borgerskabs forrædderi gennem tilslutningen til EU gjorde ham meget kendt som en fremtrædende kritiker af EU.

Han var det mest aktive medlem af redaktionen bag bladet Nej til EU. Hans arbejde, udgivet i mere end 10 bind viser at han havde en dyb tro på og arbejdede for socialisme, uafhængighed, demokrati og kommunisme.

Irans Arbejderparti PLI (Toufan) har haft bilaterale og multilaterale møder med disse to kammerater og har haft omfattende og mangesidede diskussioner ved forskellige internationale begivenheder og har modtaget internationalistisk støtte fra KPS. Kammerat Persson havde en betydningsfuld rolle i at afsløre de imperialistiske konspirationer mod Iran og i forsvaret for det iranske folks revolutionære og demokratiske bevægelse mod den Islamiske Republiks kriminelle regime.

Kammerat Persson har været blandt hovedtalerne på adskillige demonstrationer mod Iraks invasion i Iran i 1980-erne. Demonstrationer hvor han fordømte henrettelserne af PLI-centralkomitemedlemmerne Ghodrat Fazeli, Baba Pour Seadat, Hamid Reza Chitgar, Mansour Mokhtari, Hassan Mokhtari, Hassan Hassani og andre kadrer fra Irans Arbejderparti PLI (Toufan).

Vores parti PLI hædrer disse kammerater og ærer deres minde.

Irans Arbejderparti PLI (Toufan) og dets aktivister i Sverige arbejder utrætteligt for at opbygge solidariteten mellem arbejderklassen i Iran og arbejderklassen i Sverige.

Æret være mindet om kammeraterne Anders Persson og Hugo Torstensson!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne