Vildledning: Eva Kjer Hansen og kvælstoftallene

Storlandbrugets minister Eva Kjer Hansen er kommet ud i et stormvejr efter at forskere fra fem universiteter har påpeget, at regeringens tal der udlægger landbrugspakken som positiv for miljøet er fordrejede. Eva Kjer Hansen er nu kaldt i hastesamråd d. 23. februar med en anklage for vildledning, og der gennemføres samme dag en haste ekspert-høring i Folketinget. Det vil ske 2 dage inden lovforslaget om at landmændene må gøde mere vil blive førstebehandlet. Også Kjer Hansens afskrift fra lobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug har vakt opmærksomhed og understreget hvis interesser regeringen varetager.

Kjer Hansen_1

Eva Kjer Hansen på udflugt med Bæredygtigt Landbrug

Forskere der har leveret tal til regeringen kalder brugen af dem i regeringens lovforslag for kreativ bogføring og vildledning.

En af regeringens påstande er, at den ny landbrugspakke vil gavne naturen og miljøet. Realiteten er, fastslår forskerne at naturen vil tage skade af den øgede udledning af kvælstof. Regeringens metode for vildledningen har bl.a. været, at lægge positive effekter fra tidligere år ind i beregningen fra 2016 til 2021.

“I en forskningsmæssig sammenhæng ville vi blive slået ihjel”, siger Jørgen E. Olesen, professor ved Aarhus Universitet og sektionsleder for Klima og Vand ved Institut for Agroøkologi. Forskerne vurderer at pakken virkninger klart vil blive den modsatte – at miljøtilstanden i havet vil blive betydeligt forværret.

Oprindeligt lå førstebehandlingen tidligere – nemlig allerede 13 dage inden høringsfristen for lovforslaget var udløbet d. 17. februar! Dette var så ekstremt og har mødt så stor kritik, at regeringen har måttet tage konsekvensen og rykke behandlingen frem til d. 25.2.

Parløb med ekstremisterne i Bæredygtigt Landbrug

Opmærksomheden har også været rettet mod Eva Kjer Hansen i forbindelse med, at det blev dokumenteret, at regeringens oplæg til en ny arbejdsgruppe omkring landbrugets behandling af vandløbene var direkte afskrift efter Bæredygtigt Landbrug.

Bag Eva Kjer Hansens villighed til at lade den mest ekstreme af lobbyorganisationerne for storlandbruget skrive regeringens kommissorium til arbejdet videre frem omkring vandløbene ligger udover almindelig politisk enighed tilsyneladende også en direkte studehandel.

Dagbladet BT kunne for nylig dokumentere afskriften og Eva Kjer Hansen udtalte derefter, at hun kun var glad for at blive ‘afsløret’ og at hun var blevet inspireret af de kloge ord fra lobbyisterne.

Hun sagde i følge Ritzau:

“Jeg er rigtig glad for at blive “afsløret” i, at jeg rent faktisk har lyttet til problemstillingen. Jeg lader mig gerne inspirere af andre, og hvis der er nogen, der har fundet nogle gode formuleringer, så tager jeg dem gerne i anvendelse”.

Der kan ikke herske tvivl om, at Lars Løkkes hold fuldt og helt udgøres af ministre der både varetager arbejdsgiverne og storlandbrugets interesser 100 %. Regeringen lagde ud med at nedlægge Miljøministeriet og har været i et frontalangreb på miljø og grøn udvikling fra dag ét.

Flemming Fuglhede, formand for Bæredygtigt Landbrug anser Eva Kjer Hansen for en superminister fuld af rettidig omhu og organisationen har udover almindelig samtale også lagt et pres gennem forskellige retssager, der har været anlagt mod staten. I en af disse fremfører organisationen med udgangspunkt i EU-lovgivningen, at landbruget har et retskrav på at få afvandet markerne og oprenset vandløbene med fuldt udgangspunkt i deres erhvervsinteresser.

Der har så været forligsdrøftelser med Kammeradvokaten (statens advokat), hvor regeringen har fået tilbuddet mellem at vælge mellem at retssagen skulle gennemføres eller at der blev taget skridt til at Bæredygtigt Landbrugs ønsker kunne indskrives i lovgivningen.

Dette skete herefter gennem Eva Kjer Hansens oplæg til den videre diskussion om vandløbene i en ny ‘ekspert kommission’.
Kjer Hansen hemmeligholdt studehandel med protestlandmænd
Gylle.dk 14. februar 2016

Vinklen er således lagt fast af Kjer Hansen og Bæredygtigt Landbrug. Hensynet til den mest effektive produktion skal styre politikken for landets vandløb.

De ‘forhadte vandløb’ skal fremover kunne omlægges til lige kanaler, der kan renses maskinelt. Inklusive den ødelæggelse af plante- og dyreliv der vil blive konsekvensen.

Trods pressionen er der dog ingen tegn på, at der skulle være nogen uenigheder mellem landbrugsekstremisterne i Bæredygtigt Landbrug og regeringen. En meningsoverensstemmelse som også Liberal Alliance deler.

“Danmark forsumper” udtalte Mette Bock fra Liberal Alliance i Deadline, og tilretningen af vandløbene kan derfor ikke gå for hurtigt.
Som Bæredygtigt Landbrug er Liberal Alliance forureningsbenægtere og mener bl.a. at kvælstof ikke er et problem for naturen – hverken hav, luft eller vandløb.

Læs mere om Landbrugspakken og dens konsekvenser i artiklen

Fødevare- og landbrugspakke 2015: Frihed for storlandbruget og smadret miljø
KPnet 23. december 2015

 

 

 

KPnet 15. februar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne