Positivt: FOA foreslår elevløn til flygtninge

FOA stiller til trepartsforhandlingerne med et konkret forslag om oprettelse af integrationselever. Det er et forslag, som giver flygtninge en reel mulighed for integration på arbejdsmarkedet uden at de kommer til at fungere som løntrykkere.

Raadhuspladsen_aarhus_ 21.8.15
Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA, siger:
– Vi kommer til at vælge! Skal flygtninge have en fair chance på det danske arbejdsmarked på lige fod med andre, eller vil vi betale for, at en stor del af dem ikke bliver i stand til at forsørge sig selv? FOA vil give dem en fair chance for job og selvforsørgelse. Ikke en plads foran andre, men heller ikke en umulig plads langt bagved alle andre. 

Inden for rammerne af den danske model, foreslår FOA, at der oprettes en ny kategori af elever – integrationselever. De særlige integrationselev-pladser kan søges af personer, der er omfattet af integrationsloven, og dermed har opholdstilladelse i Danmark.

En integrationselev-plads er en ekstra elevplads på en dansk arbejdsplads til de flygtninge, familiesammenførte mv., der har brug for at lære at tale dansk, samarbejde og at begå sig på en dansk arbejdsplads, mens de er i arbejde, og forsørger sig selv.

Integrationseleven får en overenskomstaftalt elevløn for sin arbejdskraft, og stillingen kombinerer uddannelse og arbejde. En integrationselev-plads kan maksimalt have en varighed af to år, men længden kan eventuelt variere efter flygtningens konkrete behov.

-Vi kan lide det eller ej. Men i de kommende år vil der være mange tusinde flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, som vi ikke kan sende hjem til fortsat forfølgelse og krig, forklarer Dennis Kristensen.t

Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne, kalder det et ‘meget konstruktivt forslag’:

– Det giver flygtninge en reel mulighed for at komme ind på det danske arbejdsmarked uden at de tvinges til at fungere som løntrykkere og uden at anfægte mindstelønnen. Det bør kæmpes igennem hele vejen, siger hun

For integrationseleven skal elevtiden handle om at træne sine evner i at være på det danske arbejdsmarked og lære at være medarbejder på en dansk arbejdsplads ved at være i arbejde.

Det sker med henblik på, at integrationseleven efter elevtiden enten kan påbegynde ufaglært arbejde, starte i en ordinær elevplads eller være aktivt arbejdssøgende med relevante kvalifikationer. På lige vilkår med andre.

Forslaget tager udgangspunkt i, at et højt antal flygtningene har et uddannelsesniveau varierende fra grunduddannelses-niveau til ingen uddannelse. Mange har begrænset erhvervserfaring fra hjemlandet, og alle mangler dansk arbejdserfaring.

Mange er med andre ord ikke klar til de krav, arbejdsgiverne stiller for at ansætte dem.

FOAs Forslag og baggrund for forslag er tilgængeligt her.


Se også

Trepartsforhandlinger: Særlig lavtløn til flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og lavtuddannede
KPnet 3. februar 2016

Social dumping: Virksomhedspraktik underbyder indslusningsløn
KPnet 14. december 2015

 

KPnet 6. februar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne