På vej mod ’Brexit’? Den britiske EU-modstand står stærkt

Debatten for og imod britisk medlemskab af EU har været i gang længe – og modstanderne af EU og britisk medlemskab er klar til en snarlig afstemning, planlagt til fjerde uge i juni. De EU-glade medier fremstiller det, som om den stærke britiske modstand mod EU alene er højreorienteret og fremmedfjendligt bagstræb. Det er stærkt fortegnet. Også store dele af venstrefløjen og mange faglige kræfter vil have UK ud.

workers_rights_eroded_eu
Den seneste britiske meningsmåling, foretaget efter at David Cameron fremlagde resultatet af sin nye aftale med EU og offentliggjort i The Times, er ikke opmuntrende for hverken de britiske EU-tilhængere eller Bruxelles.

Selvom den britiske premierminister fremstiller aftalen som en store sejr for hans politik og som afgørende indrømmelser til Storbritannien, som sikrer britisk suverænitet og mindre EU, forkaster de britiske vælgere den.

Meningsmålingen giver en klar fremgang til dem, der vil ud af EU. De førte i forvejen, men denne føring er forstærket efter offentliggørelsen af Camerons aftale.

Ifølge målingen vil 45 pct. af briterne stemme for udtræden, mens 36 vil stemme for at blive med Camerons ’undtagelser’. 19 procent er i tvivl.

Det er en stærk føring. Tilhængerne af ’Brexist’ – britisk udtræden – er vokset med tre procent siden forrige måling fra før Camerons aftale.

Hæftig kamp op til folkeafstemningen

Hvis den forventede afstemning den 23. juni i år fastholdes, kan der forventes en øredøvende skræmmekampagne. Ikke bare fra Cameron, den britiske regering og den parlamentariske opposition i form af Jeremy Corbins Labour, der vil føre kampagne for britisk forbliven i EU, men også fra hele EU-apparatet og Camerons politiske støtter i EU.

Der vil blive brændt enorme summer af for at få briterne til at sige ja til Camerons pakke, for EU er monopolernes klub. De fleste medier i UK og EU vil oprulle skrækscenarier  af hvad der vil ske for briterne, hvis de forlader unionen.

Løkke, DF og Cameron

Camerons støtter tæller også den danske regeringschef og partiet Venstre.  Dansk Folkeparti har ligeledes lagt sig tæt op af Camerons positioner og vil gøre dem til Danmarks. Dansk Folkeparti vil slås for at Danmark og Storbritannien forbliver i EU.

Lars Løkke og DF fremstiller Camerons aftale med EU med de fire punkter, hvor han angiveligt har fået indrømmelser, som ’en chance for Danmark’ og som svaret på kravet om ’mindre EU’.

Under Camerons hastebesøg i Danmark fredag kunne man tilmed høre Lars Løkke skamrose de samme danske EU-undtagelser (eller ’forbehold’) fra 1992, som Venstre og de danske eurofile-partier ellers har søgt at undergrave og afskaffe.

Det seneste forsøg blev afvist med folkeafstemningen den 3. december 2015, der sagde nej til at afskaffe retsundtagelsen.

Støtte til den britiske kamp for udtræden

De britiske EU-modstandere, der har fået fremtvunget en folkeafstemning om medlemskab, fortjener støtte fra den danske EU-modstand, som vil have Danmark ud af EU.

Den britiske folkeafstemning er den største åbning for den mulighed, der nogensinde har været.

Der er al mulig grund til at forstærke kampen for dansk udtræden parallelt med den britiske kampagne.

Den herskende klasse delt

I modsætning til i Danmark er den herskende klasse og de britiske kapitalister delt i synet på EU. En betydelig del af dem foretrækker et UK udenfor EU. Det er en baggrund for at mange politikere fra det konservative regeringsparti, det britiske borgerskabs historisk foretrukne parti. har erklæret sig som tilhængere af Brexit.

Men den britiske EU-modstand dækker ligesom den danske over et bredt politisk spektrum.

Det spænder fra det store EU-modstanderparti UKIP med politiske standpunkter, som ikke ligger så langt fra Dansk Folkeparti – bortset fra at det vil ud af EU – til en stor del af venstrefløjen og fagbevægelsen.

Ligesom i Danmark med socialdemokraterne er Labour-partiet også under den ’venstreorienterede’ Jeremy Corbin tilhænger af EU og dermed også dele af fagtoppen. Men også Labour-partiet er delt.

Den reformistiske venstrefløj, der i Storbritannien er stærkt trotskistisk præget, er ligesom EUs Europæisk Venstreparti, som blandt andet tæller Syriza, det spanske Podemos, det franske Parti Gauche, det tyske Linke og danske Enhedslisten som medlemmer, generelt positiv overfor EU. Socialist Workers Party (SWP) anbefaler et ganske forsigtigt Nej.

Sammen med socialdemokraterne vil venstrereformisterne  forvandle Unionen til noget ‘progressivt’ under overskrifter som ’en social Union’ eller ’et socialt Europa’. Det er ikke andet end en illusorisk drøm.

Arbejder- og faglig EU-modstand i UK

Den britiske arbejderklasse og kæmpende britiske faglige kræfter forventer ikke noget positivt fra EU, men støtter britisk udtræden.

Det gælder for eksempel TUA/EU Trade Unionists Against EU 

De siger f.eks.:
‘ Hvis der er brug for flere beviser på, at ‘det sociale EU’ er en myte,kan anføres den kendsgerning, at de EU-medlemsstater, der er underlagt EU’s. Den europæiske Centralbanks og IMF’s redningsplaner, nu lider under den største tilbagegang med hensyn til kollektiv forhandlingsret i verden. Den internationale Arbejdsorganisation ILO har for nylig påvist, at det største fald med hensyn til kollektive overenskomster var I Rumænien med 63 procent og i Grækenland med 45 pct.’

Se

The growing myth of Social Europe

I en artikel med titlen ’ Stem for udtræden og stem imod TTIP’ konstaterer TUA/EU:
‘EUs Eurozone er en sort plet i verdensøkonomien, som ødelægger samfundenes økonomi. Grækenland og alle andre stater ville være i en bedre tilstand udenfor dette nyliberale torturkammer. Desuden vil UK og alle andre stater være i bedre stand udenfor EU’.

Se
Vote for an exit and vote no to TTIP 

Blandt venstrekræfterne, som vil have UK ud af EU, er også Communist Party of Britain , som udgiver dagbladet Morning Star, og Communist Party of Britain (Marxist-Leninist)

 Se leder fra Morning Star
MORNING STAR EDITORIAL – Time to get real on EU

Se møde i kampagnen for udtræden
http://www.cpbml.org.uk/events/eu-why-trade-unionists-should-vote-leave

Modstandskampagner

Modstanden i UK savner en fælles politisk front som den danske Folkebevægelsen mod EU. Men der føres omfattende kampagner for Brexit på nettet og i de sociale medier.

F.eks. findes der initiativer som Vote Leave https://leave.eu/, Grassroots Out http://grassrootsout.co.uk/ eller Get Britain Out http://getbritainout.org/

Mange af disse kalder sig tværpolitiske, men er initativer, som især tegnes af UKIP og Konsekvative samt enkelte Labour-politikere.

Med hensyn til finansieringen gælder det både for tilhænger-kampagnerne og kampagnerne for at få UK ud, at store virksomheder og selskaber kaster mange penge ind i dem. Og fremmedfjendligheden findes blandt højrekræfterne på begge sider. Derfor kan Dansk Folkeparti stå side om side med Cameron.

Der er ren forfalskning, når de danske og øvrige pro-EU-medier prøver at fremstille den britiske EU-modstand som simpelthen højreorienteret, fremmedfjendsk og isolationistisk.

Se også

Britisk folkeafstemning om EU planlægges til 23. juni
KPnet 5. februar 2016

Camerons ’reform af EU’ – og Danmark
KPnet 3. januar 2016

Projekt EU under pres
KPnet 12. november 2015

Folkeafstemning i Storbritannien: Ud af EU?
KPnet 13. oktober 2015

KPnet 6. februar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne