Ny kold krig: USA optrapper massivt i Europa

USA fordobler antallet af kampklare soldater og firedobler militærbudgettet for Europa, hvor spændingerne øges fra nord til syd, mens der lægges op til konfrontation med Rusland. Dermed befæster USA også sin stilling som dominerende magt på det europæiske kontinent.

us_soldiers

Den ny kolde krig i Europa, som blev udløst med regimeskiftet og borgerkrigen i Ukraine i 2014, har igangsat en proces af oprustning, som tilskyndes af NATO. USA er i forreste række.

Antallet af permanente amerikanske tropper på europæisk jord skal fordobles og samtidig firedobles de amerikanske militærudgifter i Europa fra 2017. Det har den amerikanske krigsminister Ashton Carter meddelt ved fremlæggelsen af det kommende amerikanske ’forsvarsbudget’.

Med et samlet budget på 583 milliarder dollar, næsten 4000 milliarder kroner, er USA suverænt det land i verden, der bruger de største summer på krig og militær. Det er mere end de næste otte lande med store militærudgifter spenderer tilsammen. Herunder Rusland og Kina.

Af det gigantiske krigsbudget øremærkes 3,4 milliarder dollar, svarende til 23 milliarder kroner, til optrapning i europæiske NATO-lande.

Formålet er angiveligt at imødegå ’russisk aggression’. – Vi styrker vores tilstedeværelse i Europa for at støtte vores allierede i Nato i lyset af Ruslands aggression, sagde Ashton Carter.

Ifølge oplysninger fra den amerikanske hærledelse i november 2015 skal de nuværende to stående brigader på landjorden på hver 3500 mand udbygges i mange retninger, herunder med kamphelikopterenheder, ingeniørenheder og artilleribrigader. De ekstra soldater skal kunne rokeres rundt ’på midlertidig basis’.

I alt har USA for nærværende mere end 65.000 soldater udstationeret i Europa.

Se

United States military deployments
Wikipedia

US-Army Europe: Army Strong Strong Europe!
US-Army official homepage

Udover flere soldater skal der indkøbes mere avanceret militært udstyr – ikke mindst hos amerikanske våbenproducenter. Der skal investeres i uddannelse under amerikansk vejledning, i flere militærøvelser sammen med NATO-allierede og ’partnere’ og udbygning af den militære infrastruktur i Europa.

USA og NATO lægger samtidig et stærkt pres for at få NATO-lande og partnere til at øge deres rustningsbudgetter.

Øgede spændinger på hele kontinentet

Spændingerne vokser på hele det europæiske kontinent – fra nord, hvor presset på Sverige og Finland for at tilslutte sig NATO og militarisering af hele det baltiske område og Arktis øges, og ned gennem Europa med en massiv oprustning mod grænserne til Rusland med særlig fokus omkring Ukraine.

I Syrien, nabo til NATO-landet Tyrkiet, er USA og Rusland med partnere engagerert i en blodig konflikt, angiveligt rettet mod Islamisk Stat, men i realiteten som en rivalisering mellem stormagter om kontrol med og indflydelse i regionen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg glæder sig over den amerikanske plan og den militære optrapning. I en pressemeddelelse hedder det:
– Jeg byder på det kraftigste skridtet velkommen. Det er et klart tegn på USA’s fortsatte engagement i Europas sikkerhed. Det vil være et veltimet og markant bidrag til Natos kollektive forsvar.

Det er reelt et skridt, som skal tjene til at styrke USA’s militært dominerende rolle på det europæiske kontinent.

USA vil suverænt kunne træffe beslutninger om konfrontationer og optrapning i og mellem enkelte lande og på kontinentet som helhed. Ikke mindst i forberedelsen af en kommende konfrontation med det kapitalistiske Rusland, som også opruster og fører krige udenfor egne grænser, som i Syrien.

Se også

NATO giver Danmark nye imperialistiske opgaver
KPnet 20. januar 2016

Danmark og oprustningen  af Norden
Af Klaus Riis, Stop Terrorkrigen

EU vil tillade fortsat amerikansk masseovervågning

Samtidig med nyheden om den amerikanske optrapning forlyder det fra EU, at USA stadig får mulighed for masseovervågning af europæiske borgere.

Det sker efter at Snowdens afsløringer var medvirkende til, at EU-domstolen sidste år kendte den såkaldte Safe Habour-ordning ulovlig, der tillod f.eks. google, facebook og microsoft.

EU-kommissionen lægger nu op til en afløserordning, der fortsat vil give USA reel ret til at registrere og overvågne europæerne på nettet. Med ‘terror’ som påskud.

Den amerikanske kontrol med det europæiske kontinent løsnes ikke.

Se

EU vil tillade amerikansk masseovervågning af europæere med forslag til ny Safe Harbour-ordning
Version2

Se også

Ny data-aftale mødt af massiv kritik
DR

 

 


KPnet 3. februar 2017

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne