Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan er stiftet

da soldater i irak

Den 30. januar blev Tribunalforeningen stiftet på en velbesøgt generalforsamling på Københavns Rådhus. Hermed er grunden lagt for at Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan kan blive undersøgt. Spørgsmål som Gik Danmark i en ulovlig angrebskrig i Irak? Skete der overtrædelse af krigens love? og Kan enkeltpersoner i drages til ansvar? vil blive endevendt i et kommende tribunal.

Det blev på generalforsamlingen understreget, at en undersøgelse af Danmarks krige også er et større demokratisk spørgsmål, og et spørgsmål om, hvordan dansk demokrati fungerer. Ikke mindst når landet går i krig. Den tilsluttede sig arbejdet for et tribunal med et tilsvarende kommissorium som den af Venstre-regeringen og blå blok nedlagte Irak- og Afghanistan-kommission havde.

På generalforsamlingen deltog en bred kreds på et halvt hundrede personer, hvoraf mange helt tilbage fra 2001 og Afghanistan-krigens start – eller endnu tidligere – har været dybt involveret i en række aspekter af krigsmodstand.  Udover en række folk fra initiativets anbefalerkreds deltog også nogle, der har været drivende i de tidligere forsøg på at stille den danske stat og ikke mindst Anders Fogh Rasmussen til ansvar for Danmarks krigsdeltagelse. Blandt andet i Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irak-krigen.

Man kan sige at det nye tribunal ikke bare står på en demokratisk platform, men også står på en grund af en historisk krigsmodstand og erfaring fra de seneste 15 år.

Det var en landsdækkende generalforsamling, med en række byer og alle landsdele repræsenteret – og også med rigtig mange fra København.

Der blev fra mange sider udtrykt stor glæde over initiativet og anerkendelse af at kræfterne nu kan samles om at kaste lys over Danmarks krige i et bredt initiativ, der kan samle både dem der er modstandere af dansk krigsdeltagelse og dem der har som udgangspunkt, at de ønsker tingene frem i en åben debat og fuldt belyst.

Dannelsen af Tribunalforeningen er første skridt hen imod det egentlige tribunal. Den er åben for medlemskab af alle, der vil se Danmarks krigsdeltagelse belyst.

Selve tribunalet har som sit formål at dokumentere og afdække hele forløbet op til Danmarks indtræden i Irak krigen og drage konklusioner om hvorvidt, der var tale om en ulovlig krig og om politikere, embedsmænd m.fl. kan drages til ansvar.  Og endvidere at afdække om ‘krigens love’ blev overtrådt i Irak og Afghanistan i forbindelse med fangeudleveringer og tortur.

Disse konklusioner vil blive fremlagt af tribunalet. Eventuelle  nye initiativer på baggrund af tribunalets undersøgelser ligger uden for dets opgaver.

Tribunalforeningen

tribunalforening_stiftet_30012016

Fra den stiftende generalforsamling lørdag den 30. januar 2016

På generalforsamlingen fremlagde initiativgruppen forslag til handlingsplan og vedtægter, og der blev valgt bestyrelse og formand.

Johan Kirkmand (Horsens), kendt fra Kirkmand Initiativet, blev valgt som formand uden modkandidat. Som bestyrelsesmedlemmer valgtes Carsten Andersen (Århus), Hasse Schneidermann (Djursland), Dina Hashem (København), Jørgen Witte (Åbenrå), Helge Ratzer (Århus) og Tine Spang Olsen (Djursland). Som suppleanter blev valgt Lene Juncker (Odense) og Tue Magnussen (København).

Tribunalforeningen er åben for medlemskab nu

Det er nu muligt at melde sig ind i foreningen og medlemskab koster 100 kr årligt.

Tribunalet vil blive ledt af en undersøgelses- og dommergruppe af alment kendte og respekterede personer, heriblandt, men ikke udelukkende jurister. De tilrettelægger selv undersøgelserne og deres form, sikrer indsamling af materiale, vidneudsagn, dokumenter fra Danmark og udlandet.

Der vil, som det blev udtrykt på generalforsamlingen, være ‘vandtætte skotter’ mellem foreningen og Tribunalet.

Foreningen skal sikre alt det praktiske omkring tribunalets gennemførelse, bl.a. den økonomiske side. Men ikke mindst er det foreningens opgave at gøre Tribunalet kendt og bringe debatten om tribunalets indhold frem i offentligheden.

Foreningen har allerede en facebook-side og vil snarest muligt få egen hjemmeside. En vigtig faktor i at sprede viden om undersøgelsen bliver foreningens medlemmer.

Det kan f.eks. være delresultater fra tribunal undersøgelsen, nye læk, resultater fra andre landes undersøgelser osv. F.eks. vil den britiske undersøgelse om tilslutningen til Irak krigen være afsluttet til foråret, og den offentlige rapport forventes at komme til sommer.

Hele den debat, der kan holde gryden i kog, vil i høj grad kunne ske gennem Tribunalforeningen og dens medlemmer.

Tribunalforeningen håber på at få tilslutning fra hele landet og opfordrer også til at medlemmer rundt omkring i landet tager initiativ til at rejse debatten lokalt.

Med tribunalet vil der blive sat fokus på en central del af dansk krigsdeltagelse. Andre krige og deres baggrund, som krigen i Afghanistan og krigen i Libyen, var ikke mindre forbryderiske eller mere retfærdige og fortjener også deres særlige undersøgelser. Men det er et stort skridt, at der nu tages dette vigtige initiativ.

Se Tribunalforeningens facebookside

Læs også

Krigstribunal: Danske krige bliver alligevel undersøgt – Tribunalforening stiftes
KPnet 6. januar 2016

KPnet 1. februar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne