Norsk LO konference siger nej til EØS-aftalen, TTIP og TISA

nei til EU Norge
Viden og organiseret modstand mod EU’s handels- og investeringsaftaler og mod EU som storkapitalens union står stærkt i faglige kredse i Norge. På Trondheim konferencen 2016, der arrangeres af LO i Trondheim mødtes 578 tillidsvalgte fra hele Norge og samledes bl.a. om kravene Ud af EØS aftalen og stop for forhandlinger om TISA og TTIP indtil konsekvensene er udredet. I det hele taget lagde konferencen en ny og kæmpende linje frem for den faglige kamp.

Trondheimkonferencen: Faglige kampmidler må tages i brug
Revolusjon 1. februar 2016 (no)

Flere fagforeninger rejser i dag kravet Norge ud af EØS og konferencen stillede målet, at få dette krav vedtaget på den kommende LO kongres.

Om TTIP og TISA udtalte konferencen bl.a.:

-Disse handelsaftaler tager sigte på at nedbryde nationale reguleringer og lægge nye markeder åbne for storkapitalen uden det de betragter som handelshindringer, det vil sige arbejdsmiljølov, forbruger-beskyttelse, miljøstandarder osv.

Hovedudtalelsen slog også fast, at:

-Den økonomiske krise i Europa er kapitalismens krise. Kapitalen bruger krisen til at styrke sine positioner på bekostning af fagbevægelsen, arbejderklassen, bønder, fiskere og dele af næringslivet. EU fungerer som et redskab i kampen mod arbejdsfolks interesser i Europa. I dette indgår at svække nationalstaterne og overføre mest mulig magt til et overnationalt EU.

Og om international solidaritet:

– Det er vigtigt for fagbevægelsen og venstrefløjen at indse og forsvare nationalstatens positive betydning som en ramme for den faglige og politiske kamp, sådan som vi så det ved nej-sejren i 1994, samtidig med at der udvikles og forstærkes en international solidaritet mellem arbejdende i alle lande baseret på principperne for gensidighed og respekt.
Den økonomiske krise viser, at vi behøver et nyt samfundssystem. Fagbevægelsens svar på kapitalens offensiv må være at genrejse arbejderbevægelsens vision om et demokratisk socialistisk samfund.

EØS aftalen styrer norsk politik og forholdene på arbejdsmarkedet i høj grad. Om dette udtalte konferencen:

– EØS er i dag langt mere indgribende end det som befolkningen blev foregøglet i 1992. Vigtige afgørelser tages i Bruxelles – ikke på Stortinget eller i kommunerne. EØS begrænser demokratiet. Trondheimkonferencen 2016 kræver at regeringen ikke implementerer flere nye direktiver og EU-beslutninger om norske love og aftaler. Trondheimskonferencen kræver, at EØS-aftalen erstattes af en handelsaftale.

Et eksempel på hvordan EU styrer norske arbejdsmarkedsforhold er havnekonflikten, hvor norske havne er blevet liberaliseret efter EU-mønster og hvor den norske EØS aftale med EU tilsidesætter de tarifaftaler, som det norske LO har forhandlet sig frem til.

Arbejdsgiverne kan desuden anke sager til EFTA-domstolen, som Stortinget har overgivet ‘det sidste ord’ i sager der er underlagt EØS-aftalen.

Spørgsmålet om bindingen til EU’s regler er således en meget vigtig del af den faglige kamp.

Læs mere i artiklen

Trondheimskonferansen mot EØS, TTIP og TISA
Nei til EU (no) 1. februar 2016

Trondheimkonferencen
Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter

Nei til EU på facebook

Læs også

International solidaritet med de kæmpende norske havnearbejdere
KPnet 3. december 2015

KPnets temaside
Alt skal privatiseres og under de multinationales kontrol
Sig NEJ til handelsaftalerne TTIP, CETA og TISA

 

KPnet 1. februar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne