Kommuner udelukker de fattigste fra boliger

Med kontanthjælpsloftet og den nedsatte integrationsydelse, der nu er vedtaget af et folketingsflertal,  vil stadig flere blive tvunget på gaden, fordi de ikke kan betale de høje huslejer. Reformerne har allerede sat mange familier fra hus og hjem.
Og når reformerne for alvor slår igennem de næste par år vil antallet at fattige stige drastisk.

hjemloes

Flere og flere kommuner forsøger derfor at bekæmpe de fattigste i stedet for fattigdom ved at nægte dem at flytte ind i almennyttige boliger.

I kommuner som Vejle og Ålborg har byrådene besluttet, at de hellere vil have tomme lejligheder i deres almen nyttige boliger end at have fattigrøve på kontanthjælp og integrationsydelse til at flytte ind.

Også København, Aarhus, Odense har vedtaget, at man ikke vil have flere mennesker på kontanthjælp og integrationsydelse til at bosætte sig i bestemte almennyttige boligområder. Søger de, giver boligorganisationen afslag. Folk med arbejde og studie får typisk lov til at springe køen i boligforeningen over og flytte ind i stedet for.

Kommunerne diskriminerer folk på overførelsesindkomster med den begrundelse, at de er for ”belastende” og ”de forkerte” at få ind. Det er ikke lovligt at diskriminere folk ud fra etnicitet, race eller køn, men fuldt lovligt i dagens Danmark at diskriminere ud fra sociale og klassemæssige kriterier.

– Gruppen, der har svært ved at betale en bolig, bliver større, men boliger bliver ikke billigere. Det problem kommer til at overskygge alt andet, siger Gunvor Christensen fra SFI til ugebrevet A4. Hun forsker blandt andet i måder at forbedre socialt udsatte områder.

Kommuner og boligselskaber forsøger at undskylde sig med, at det er for at undgå sociale ghetto dannelser i boligområder med almennyttige boliger.

I dag styrer kommunerne, hvor flygtninge først får bolig med det såkaldte 3-årige stavnsbånd. Først derefter kan flygtninge flytte kommune. De senere år har mange flygtninge ofte søgt mod de større byer efter de tre år.

Denne gang undgår København nok tilstrømningen, fordi boligerne er blevet for dyre for folk med lave indkomster, udtaler socialborgmester i København, Jesper Christensen (S).

Når udviklingen går den vej at dem med de laveste indkomster udelukkes, er der ingen snak om hvordan man kan sikre en bedre social sammensætning.

Tilbage står de der er på kontanthjælp og integrationsydelse. Hvor skal de bo?


Se også

Huslejen i københavnske lejeboliger er eksploderet på fire måneder
KPnet 21. maj 2015

KPnet 27. januar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne