Sig NEJ til Aarhus Kommunes milliardnedskæring: Protestér ved byrådsmødet 20. januar!

protest jpg

I Aarhus går byrådet linen ud og lægger op til et nedskæringsbudget, hvor regeringens diktat om 1 % besparelser til ‘omprioriteringsbidraget’ tages fuldt til efterretning og indskrives i budgettet. Næsten en milliard skal cuttets af velfærden over de næste 4 år! Der er brug for omfattende og samlende protester. D. 20. januar kaldes der til demonstration ved rådhuset fra kl. 18.30. Kirsten Normann Andersen fra FOA taler.

stop-boernebesparelserNedskæringer på 1 milliard vil ramme rigtig hårdt over en bred kam og særligt klart står de store forringelser der vil ramme børnene. Flere organisationer som BUPL, FOA og Århus Forældreorganisation, Århus mod velfærdsforringelser m.fl. opfordrer til at så mange som muligt møder op fra kl. 18.30 til protest foran rådhuset og til deltagelse i byrådsmødet.

Som bagmænd bag milliardnedskæringerne står både EU, regeringen og et flertal af de politiske partier i Folketinget såvel som i kommuner og regioner.

Det betyder også, at der i allerhøjeste grad er brug for fælles organisering af en modstand mod den samlede nedskæringspolitik hele vejen rundt. Det nytter heller ikke, at de forskellige grupper spilles ud mod hinanden, så nedskæringerne blot rokeres over på dem der ikke har kunnet organisere en protest, som det f.eks. skete ved de seneste besparelser i regionen.

Næste behandling af budgettet bliver onsdag d. 3. februar.

APK Østjylland skriver i en flyer:

STOP NEDSKÆRINGERNE!

boerneparkering_nej_takDer er en kommunal sparemassakre i gang over hele landet. Gennem finanslov og ‘omprioriteringsbidrag’ rammes både børn, ældre og mange andre grupper, der får revet tæppet væk under sig gennem milliardnedskæringer.

Regeringen har fået god hjælp af både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der har stemt for de nedskæringer der er gennemført forhandlingerne med kommunerne og regionerne.

Det er tid til at protestere overalt – mod den politik, der ‘omprioriterer’ til fordel for erhvervsliv og storlandbrug. Der har råd til kampfly til 30 milliarder, men ikke til omsorg for børn og ældre. Snart kommer også kæmpe nedskæringer på sygehusene.

Regeringen har en plan for at spille os ud mod hinanden. Flygtninge skal have skylden for undergravningen af velfærden, kontanthjælpsmodtagerne for de lave lønninger osv.

Lad os hellere stå sammen

Se flyer i pdf
Stop nedskæringerne!

D. 4. februar samles protesterne mod det samlede angreb fra regering, kommuner og regioner.

ET VÆRDIGT LIV FOR ALLE
Rådhuspladsen 16.30 – 18

Læs også
‘Omprioriteringsbidrag’ i Aarhus Kommune: 1 milliard tages fra børn og ældre
KPnet 11. januar 2016

Dokumenteret: Kommunerne vil spare millioner på børnene i år
KPnet 16. januar 2016 

Kommunal sparemassakre i gang: Vi får EU’s discount velfærd
KPnet 10. januar 2016

Odenses nedskæringspolitikere under pres: Reportage fra demonstration 18. januar
KPnet 18. januar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne