Dokumenteret: Kommunerne vil spare millioner på børnene i år

Kommunerne har planer om massive besparelser på udgifterne til børn i år. Det viser beregninger, som Bureau 2000 har foretaget for FOA på baggrund af de kommunale 2016-budgetter.
En hemmeligholdt’kommunal sparemassakre er i gang, som kun vil blive forstærket de næste år. Mange steder i landet organiseres modstand og protest.

boerneparkering_nej_tak

668 millioner kroner. Så meget skal kommunerne spare på udgifterne til dagtilbud, når der er taget højde for udviklingen i børnetallet og KL’s pris- og lønfremskrivning. De store besparelser bekymrer FOAs pædagogiske sektor.

”Når vi holder de kommunale budgettal op imod udviklingen i børnetallet og pris- og lønudviklingen, så kan vi se en massiv besparelse på børneområdet på mere end en halv milliard kroner. Det er klart, at det vil kunne mærkes på kvaliteten, og det vil ramme både børn og medarbejdere,” siger formand for FOAs pædagogiske sektor Mogens Bech Madsen og fortsætter:

”Vi ved fra vores medlemmer, at de allerede i dag ofte står i situationer, hvor de er alene med en stor gruppe børn og ikke har tid til at yde en tilstrækkelig kvalitet. Nye besparelser på området vil bestemt ikke gøre det bedre.”

Langt størstedelen af besparelsen sker på dagplejen, som vil opleve en reduktion på cirka 8 procent, selvom antallet af de helt små børn er stigende. Og samtidig med at kommunerne vælger at skære ned på budgetterne for de kommunale tilbud, så stiger tilskuddet til de private tilbud. Alene tilskuddet til de private børnepassere vil i år stige med 100 millioner kroner.

”Det ærgrer mig, at flere børn fremover skal passes i private pasningstilbud, som ikke har pligt til at lave pædagogiske lærerplaner og børnemiljøvurderinger,” siger Mogens Bech Madsen.

Udviklingen i de kommunale budgetter på børnepasningsområdet er foretaget af Bureau 2000 på baggrund af de kommunale 2016-budgetter, der er offentliggjort den 15. januar 2016. Analysen er gennemført for områderne Skolefritidsordninger, dagpleje, daginstitutioner for børn under skolealderen og fritidshjem.

Se pressemeddelelsen hos FOA


Læs også

Forældre og kommunalt ansatte protesterer i Odense mod nye forringelser for børn og unge
KPnet 11. januar 2016

‘Omprioriteringsbidrag’ i Aarhus Kommune: 1 milliard tages fra børn og ældre
KPnet 11. januar 2016

Kommunal sparemassakre i gang: Vi får EU’s discount velfærd
KPnet 10. januar 2016

Forældre i København mobiliserer mod milliardnedskæring
KPnet 19. december 2015

 

KPnet 16. januar 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne