Kommunal sparemassakre i gang: Vi får EU’s discount velfærd

070921_foraeldreblok_kbh_6Det såkaldte omprioriteringsbidrag har udløst milliardnedskæringer i landets kommuner og regioner. De kommer oven i konsekvenserne af den kommunale refusionsreform. EU’s budgetkrav har lagt sin klamme hånd på, hvad der må kaldes EU discount velfærd.

Overalt i landets kommunerne rulles der i disse uger det ene uhyrlige sparekatalog ud efter det andet.

Der er tale om en ren kommunal og regional massakre over de næste 4 år på det der er tilbage af velfærden. Og som kommer ovenpå på års nedskæringer i den offentlige sektor.

Der er planlagt nedskæringer og udsultning af bl.a. det sociale område – på sundheds-, børne-, og ældreområdet. Konsekvenserne vil være store forringelser og indgreb i familiers pressede hverdag. Der er meldt fyringer ud af mange hundrede kommunalt ansatte pædagoger, lærere, sosu’er, rengøringsfolk. De skal nu skal skubbes ud i arbejdsløshedskøen og vil efterlade store huller i det daglige arbejde.

I regionerne betyder det nye nedlæggelser af sygehuse og klinikker, som de lukninger Region Syddanmark allerede har meldt ud.

Det vi nu ser, er de begyndende konsekvenser af loven om lavere kommunale udgifter, der fulgte med finanslovsforliget. Loven om statens, regionernes og kommunernes udgiftsloft.

Loven betyder, at der er indført et rent teknisk loft for de kommunale og regionale udgifter for årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Her har regeringen indregnet at fjerne én procent af budgetterne hvert år. Manøvren har fået navnet ’omprioriteringsbidraget’ og betyder, at kommunernes budgetter gradvis skal nedbarberes med mere end to milliarder årligt.

I alt skal der flyttes over 7 milliarder kr. fra kommunernes budgetter over i statskassen. Hvilket svarer til, at der vil blive omkring 14.400 færre kommunalt ansatte, viser beregninger fra den faglige hovedorganisation FTF.

Det er et flittigt benyttet nyliberalt trick at camouflere omfattende ændringer i den offentlige ”velfærds- politik” som ren teknik og regneark. Det er et forsøg på at udgå offentlig demokratisk debat om de store ændringer, der rent faktisk foregår og på at undgå at komme til at stå tilbage som de ansvarlige. Et trick som også tidligere regeringer har benyttet.

Omprioriterings bedrag

Ompririoteringsbidrag betyder at pengene fra de ældre, børnene, de syge og arbejdsløse og pressede familier skal bruges – prioriteres om – til noget andet. Men hvad?

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti endte med at bøje sig, så det kunne gennemføres, mod en garanti fra Løkke (næsten til solen brænder ud) om at pengene vil gå direkte tilbage til kommunernes kernevelfærds opgaver. En syg forklaring som ingen tror på. Og som, hvis den var sand, ville være den mest absurde pengeombytning fra kommunekasse til statskasse og tilbage til kommunekasse.

Statsminister Løkke Rasmussen og hans arbejdsgiverregering har samtidig fremlagt, at man må omprioritere velfærden, så den ligger bedst i folks egne lommer. Pengene skal bruges til de kommende skattelettelser, så de der får råd selv frit kan købe deres egen velfærd.

De forskellige Folketingspartier kan så skændes med hinanden, om hvem der bryder hvis valgløfter, om minus og plusvækst og procentsatser. Det ændre ikke ved, at politikken og lovene er gennemført.

Bag bedraget

Der er imidlertid to meget afgørende ting, der skal omprioriteres stadig flere penge til, som folketingspartierne er meget enige om ikke at nævne.

Det ene er den magt og kontrol over de danske offentlige budgetter og udgifter som de eurofile politikere og regeringer reelt har overført til EU Unionsstaten.

Da Thorning-regeringen tilsluttede Danmark EU’s finanspagt i 2012 blev det et krav, at der skal fastlægges udgiftslofter for kommuner, regioner og staten fire år frem i tiden. Og at der indføres automatiske sanktioner overfor kommuner og regioner, som ikke overholder de aftalte nedskæringsrammer. Folketinget omsatte samme år EU’s diktat til Budgetloven om central styring af de offentlige udgifter.

Det andet store område, der forties, og som der hele tiden omprioriteres velfærdspenge til, er de omfattende militær- og krigsudgifter. Den sammenhæng skal heller ikke frem i lyset.

Aktuelt kræver NATO at Danmark ikke bare øger sine militærudgifter fra de officielle 22 milliarder om året til 40 milliarder om året. Regeringen og Folketinget vil købe nye kampfly for over 30 milliarder kroner. Og de samfundsmæssige omkostninger til permanent dansk krigsførelse vokser. Lagde mange alle udgifterne sammen er de megaudgifter, der kræver rigtig mange velfærdspenge at dække.

Omfordelingsreformer

Når de omfattende kommunale sparekataloger, som omprioriterings-bedraget har udløst, kædes sammen med virkningen af en anden ny reform, der skal skære ned i kommunernes sociale udgifter, nemlig refusionsreformen, ja så får det voldsomme konsekvenser for rigtig mange mennesker.

I befolkningen har finansloven og Venstre-regeringens politik haft et solidt flertal imod sig helt fra start. Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen valgte ikke bare at stemme for finansloven, men helt tilbage i sommers at redde mindretalsregeringen ved at stå bag forliget om kommunerne økonomi og nedskæringsbudget for 2016.

Fagtoppen i hovedorganisationerne og en lang række forbund valgte en dødsdømt parlamentarisk taktik med at opfordre Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om at stemme finansloven og omprioriteringsloven ned. For så, efter det blev vedtaget, at opfordre kommunerne til at gå til kamp og oprør! I stedet for at udløse og mobilisere den store kraft, der ligger i arbejderklassen, hos deres medlemmer og kommunalt ansatte.

Kommunal- og regionspolitikere svinger nu villigt kniven. Regeringen og politikkerne fører hånden, der svinger kniven, efter diktat fra de herrer, de har solgt sig til i EU og NATO. De kan ikke skilles ad, men hænger sammen i samme nyliberale nedskæringspolitik.

Det gælder derfor også i den voksende modstand mod alle disse nedskæringer og reformer at bygge en bred sammenhængskraft mellem alle der rammes, så det kan rykke nedskæringerne og reformerne tilbage.

Læs også

KFO indkalder til stormøde i Nørrebrohallen 18. januar 2016 kl. 19
1 milliard væk fra børnene – kom og vær aktiv!
Københavns Forældreorganisation – KFO

Forældre i København mobiliserer mod milliardnedskæring
KPnet 19. december 2015

‘Omprioriteringsbidrag’ i Aarhus Kommune: 1 milliard tages fra børn og ældre
KPnet 11. januar 2016

Forældre og kommunalt ansatte protesterer i Odense mod nye forringelser for børn og unge
KPnet 11. januar 2016


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne