Krigstribunal: Danske krige bliver alligevel undersøgt – Tribunalforening stiftes

Et dansk ‘Russel-tribunal’ er på vej: Baggrunden for den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan og mulige danske krigsforbrydelser skal alligevel undersøges. Et ny initiativ er i gang for at få nedsat et krigstribunal, der skal undersøge de ting, som Irak-Afghanistan kommissionen ikke fik lov til at gå videre med. Foreningen stiftes lørdag d. 30. januar i København.
Se mere på facebook

Plakat tribunal_5 copy

Da Danmark tilbage i 2003 besluttede at gå i krig i Irak, var det ansvarsløst. Når man nu i 2015 nægter at undersøge ansvarsløsheden, er det igen ansvarsløst. – siger skuespiller Flemming Jensen, der støtter genstarten.

021026_kbh_march_banner1th

Demonstration 26. oktober 2002 i København mod den planlagte Irak-krig og dansk krigsdeltagelse – et lille halvt år før den indledtes

Irak-Afghanistan Kommissionen blev lukket ned af Løkke-regeringen som en af dens første regeringshandlinger.  Den nuværende Venstre-regering dækker over den tidligere og over Anders Fogh Rasmussens brud på internationale konventioner, da han kastede Danmark ind i en krig, der har haft katastrofale følger.

Lars Løkke var også med i regeringen, som sendte Danmark med i en ulovlig krig. Muligheden for at gennemføre en retssag mod Fogh-regeringen blev afvist af Højesteret i 2010

Derfor er der nu taget et initiativ af en bred personkreds, der har til hensigt at undersøge Danmarks krige, deres forhold til folkeretten og mulige krigsforbrydelser.

Planen er  at få nedsat et dansk tribunal i lighed med  de Russell-tribunalerne om Vietnamkrigen.

Tribunalet skal  stille følgende spørgsmål:

Har den danske regering indledt en ulovlig angrebskrig i forhold til international og national lovgivning?  Har den danske regering overtrådt krigens love i Irak og Afghanistan? Og hvem kan i så fald stilles til ansvar.

Tribunal-forening stiftes den 30. januar

At undersøge de danske krige er et bredt folkeligt krav. Som  baggrundsgruppe for selve tribunalet dannes nu en tribunalforening, hvor alle der støtter formålet kan blive medlem.

Tribunal foreningen afholder stiftende generalforsamling lørdag d. 30. januar. Se invitation nederst i artiklen.

Initiativgruppen, der indkalder til stiftelse af Tribunalforeningen, er en bred kreds af personer, herunder jurister, kunstnere, fredsaktivister og andre.

Den består af følgende:

Anette Stubkjær, Annisette Koppel, Anders Kærgaard, Bent Sørensen, Bjørn Elmquist, Carsten Andersen, Christian Harlang, Flemming Jensen, Gerd Berlev, Hans Kjellund, Hasse Schneidermann, Helge Ratzer, Inge Genefke, Jens Thoft, Jens Vedsted Hansen, Johan Kirkmand, Jørgen Witte, Klaus Riis, Lave Knud Broch, Lizette Lassen, Mads Silberg, Nagieb Khaja, Niels Hausgaard, Preben Wilhjelm, Tine Spang Olsen, Tom Paamand og Ulla Røder.


Tribunal-initiativet skriver i  pressemeddelelse:

En kreds af borgere vil nu genoptage og færdiggøre de undersøgelser, som Irak- og Afghanistan kommissionen, som Venstre-regeringen nedlagde, skulle have foretaget. Mange har beklaget, at dansk krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan ikke ville blive undersøgt, og det er ikke kun politikere og borgere, men også fagfolk som jurister og de militære fagforeninger – samt general Knud Bartels.

Da Danmark tilbage i 2003 besluttede at gå i krig i Irak, var det ansvarsløst. Når man nu i 2015 nægter at undersøge ansvarsløsheden, er det igen ansvarsløst.” – siger skuespiller Flemming Jensen, der støtter genstarten.

Senest har FN’s Komité Mod Tortur anbefalet, at et uafhængigt organ skal udføre en offentlig undersøgelse af de danske fangeudleveringer. Det er regeringen ikke indstillet på, så eneste mulighed er at borgerne gør det selv – og det er en række folk så godt i gang med.

Det er hensigten at få startet et bredt folkeligt initiativ i form af et tribunal, der kan fortsætte fra hvor den officielle kommission blev forhindret i at gøre sit arbejde. Det er ikke tænkt som en krigsforbryderdomstol med dømmende funktioner, men sigter mod at få opklaret den tvivl og usikkerhed, der er om krigene. Tribunalet skal arbejde partipolitisk neutralt, uvildigt, evidensbaseret og sagligt.

Den nedlagte kommission skulle undersøge dansk krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan, baggrunden for den danske beslutning om at deltage, hvad danske myndigheder har foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer – og vurdere om der er grundlag for, at nogen drages til ansvar. Tribunalet vil arbejde i forlængelse af dette og spørger:

  • Har den danske regering indledt en ulovlig angrebskrig i forhold til international og national lovgivning?
  • Har den danske regering overtrådt krigens love i Irak og Afghanistan?
  • Er der ministre, embedsfolk, officerer, soldater eller andre, der kan stilles til ansvar?

Dette initiativ er yderst tiltrængt. Alle hidtidige forsøg på at få klarlagt omstændighederne omkring denne danske krigsdeltagelse er mislykkedes: Retssagen mod statsministeren blev i 2010 afvist af Højesteret og undersøgelseskommissionen stoppet her i efteråret af regeringen. Et tribunal bestående af uafhængige personer med relevant faglig tyngde og stor personlig integritet vil kunne rette op på denne fatale mangel på gennemsigtighed og viden i det danske demokrati.” – siger advokat Bjørn Elmquist.

I første omgang dannes en forening, der skal forberede og understøtte det uafhængige tribunal til undersøgelse af krigene. Foreningen holder stiftende generalforsamling den 30. januar kl. 13.00 på Københavns Rådhus. Tribunalet forventes at kunne gå i gang med sit arbejde i løbet af 2016.

De krige Danmark har deltaget i har haft alvorlige konsekvenser, både i de krigsramte lande, for trusselniveauet i Danmark og for de udsendte og deres pårørende. Det er nødvendigt at undersøge, hvad der skete, hvis vi skal lære af det.”, siger Carsten Andersen fra initiativkredsen.

Bag initiativet står en række enkeltpersoner, der fra hver deres vinkel ønsker krigene og ansvaret for dansk deltagelse bedre belyst (se navnene ovenfor).

INVITATION TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING I TRIBUNALFORENINGEN LØRDAG 30. JANUAR 2016 kl. 13.00 – 16.00

KØBENHAVNS RÅDHUS, UDVALGSVÆRELSE D, HVALROSPORTEN, BAGINDGANGEN

De politiske efterdønninger efter regeringens lukning af Irak- og Afghanistan kommissionen har endnu ikke lagt sig. En gruppe af mennesker har siden sommeren 2015 undersøgt muligheden for at etablere et bredt folkeligt initiativ i form af et tribunal, som kan genoptage og færdiggøre de undersøgelser som kommissionen skulle have foretaget. Denne initiativkreds inviterer nu til stiftende generalforsamling af en tribunalforening, der har til formål, at forberede og senere facilitere et tribunal til undersøgelse af Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan.

Vedhæftet finder du forslag til dagsorden, forslag til foreningsvedtægter og forslag til samlet projektbeskrivelse.

Vi håber, at du vil støtte projektet og har tid og lyst til at deltage, lige som du er velkommen til at videresende invitationen.

På initiativkredsens vegne – vel mødt!

Carsten Andersen & Hasse Schneidermann

Se beskrivelsen af projektet, forslag til vedtægter og dagsorden til den stiftende generalforsamling og kontaktoplysninger.

Tribunal Projektbeskrivelse Januar 2016

Tribunalforeningen vedtægter Januar 2016

Tribunal Generalforsamling Dagsorden 30.1.2016-4

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne