Flygtninge i Danmark: Næste runde stramninger kommer nu

Efter Lars Løkke Rasmussens mening er strømmen af flygtninge til Danmark og Europa vores altoverskyggende problem. De sidste punkter i regeringens menneskefjendske flygtningepakke skal hurtigt vedtages og grænserne lukkes. For regeringen er det afgørende at sætte en stopper for solidariteten og i sin nytårstale gjorde statsministeren et ihærdigt forsøg på at give flygtningene skylden for den underminering af velfærden, som de skiftende EU-regeringer selv har gennemført.

flygtninge

Foto: Mellemfolkeligt Samvirke

Regeringen lancerede i november den reaktionære flygtningepakke med 34 alvorlige angreb på flygtningenes livsbetingelser. Efter en uge var de 13 af dem vedtaget – med én dags høringsfrist. Nu venter næste runde.

Familierne skilles og ophold gøres usikkert

Flygtninge med midlertidig beskyttelse skal nu vente 3 år på familiesammenføring. Den tidligere regering satte 1 års ventetid ind i loven. Denne regel rammer specielt flygtninge fra Syrien – umiddelbart 20 % af disse.  Og Støjbergs flygtningeannoncer forsøger at forstørre virkningen yderligere ved at fremstille det som om reglen rammer alle og på den måde skræmme flygtningene fra at søge til Danmark.

Regeringen udtaler om denne regel, der skiller familierne, at de er parat til at komme i strid med menneskerettighederne og tage en sag ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Først ‘permanent ophold’ gør situationen sikker når man er flygtning. Kravene for at opnå denne status strammes nu også i alvorlig grad.

Ufravigelige krav bliver bl.a.

– at man bestået prøve i dansk 2 eller tilsvarende

– har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2 1/2 år inden for de seneste 3 år. Uddannelse eller deltidsarbejde kan ikke længere medtages.

Dertil lægges ‘supplerende krav’, hvor mindst 2 skal være opfyldt. Et af dem er penge (en årsindtægt på mindst 270.000 kr de seneste 2 år), et andet er 4 års fuldtidsbeskæftigelse.

Klassebestemte rettigheder

Sprogkravet er voldsomt for en stor del af flygtningene – for dem der ikke har en højere uddannelse vil de være nærmest umulige at leve op til.

Øget egenbetaling – flygtninge skal rippes

Politiet skal have mulighed for at tvangsvisitere flygtninge og inddrage deres værdier til at dække udgifter til asyl. Men samtidigt er det ikke lovligt for flygtninge selv at betale for deres ophold eller f.eks. bo hos familie.

Lavere ydelser

De ganske små pengebeløb der gives til flygtningene til at dække personlige behov som transport, telefonkort, frisør, cigaretter, makeup og lignende beskæres med 10 % samtidigt med at muligheden for at arbejde bliver fjernet.

Nye kriterier for udvælgelse af kvoteflygtninge

Regeringen ønsker at vende tilbage til Fogh-regeringens udvælgelseskriterier, hvor ‘de integrationsegnede’ flygtninge blev valgt frem for de flygtninge der har størst behov.

Retten til at arbejde og til at flytte ud fra asylcentrene afskaffes

De regler der er kommet igennem i de senere år, hvor flygtninge efter et år har ret til at blive en del af samfundet ved at flytte ud fra centrene og tage et arbejde afskaffes.

Se Refugees detaljerede gennemgang af lovforslaget her

Grænserne lukkes

EU’s ydre grænser lukkes med fælles grænseværn og udlicitering af flygtningelejre i Tyrkiet, mens FN’s flygtningehjælp mangler det mest basale til flygtningenes overlevelse. De der overhovedet kan, tvinges til at flygte videre op gennem Europa, hvor de skal mødes af mange slags mure og hegn.

DSB har nu opgaven som grænsekontrollører og også de økonomiske kulturelle og menneskelige grænseværn skal hæves tårnhøjt.

Regeringen overvejer at lukke grænsen mod Tyskland og følge Sverige, der fra 4. januar har indført ID-kontrol. Grænsen til Norge er også lukket og der skal vises pas.

Med i regeringens overvejelser er, at stoppes flygtningene ved grænsen til Tyskland kan de være nødsaget i forhold til Schengenreglerne at søge asyl i Danmark, som det første land de kontrolleres i, selvom de hellere vil videre til Sverige. Altså flere asylansøgere til Danmark.

Et andet problem for regeringen er, at Tyskland nægter at give de tyske jernbaner ansvaret for paskontrollen, så alt skal klares i Danmark, togene holdes stille osv. Et andet problem for regeringen er, at Schengenreglerne ikke tillader at lukke grænserne, medmindre ‘den indre sikkerhed i landet er truet’.

Dansk Folkepartis ‘løsning’ er en total og permanent lukning af grænsen, hvor man sender alle asylansøgere retur til Tyskland. Og samtidig skal der sættes trumf på ved at forholdene for asylansøgere strammes endnu mere end det der allerede ligger i regeringens nuværende forslag.

Og hvor skal pengene komme fra?

Indtil videre er den øgede udgift til flygtninge i Danmark taget fra ulandsbistanden og fra kommunernes budgetter. Regeringen træffer de politiske valg på den ene side at fortsætte krigspolitikken og skabe flere flygtninge, skære ned på ulandsbistanden og afvise at lade Danmark tage sin del af flygtningestrømmen.

Regeringen vælger også at tage pengene fra ‘velfærdsområdet’ for på den måde forsøge at sætte en kile ind og sabotere det medmenneskelige ønske mange har om at hjælpe folk i nød.

Der er andre penge at finde. Lettelser af erhvervslivets skatter og afgifter vil ikke skabe jobs, kun større profitter, milliardhjælp til industrilandbruget til at rydde op efter lempelsen af miljøreglerne kunne stryges sammen med de planlagte miljøødelæggelser og planen om at købe nye krigsfly kunne skrottes. For bare at nævne et par eksempler.

Solidaritet og medmenneskesmuglere

I kontrast til det officielle Danmark udvikler solidaritetsbevægelsen sig i mange retninger. Et net af venligboere skaber kontakt og hjælp til asylansøgere landet over. Og lukningen af grænsen mod Sverige har skabt et netværk af medmenneskesmuglere, der hjælper flygtninge uden papirer videre til Sverige.
Der slås hårdt ned på denne civile ulydighed. Der er i perioden 6. september til 29. november rejst 217 sigtelser for menneskesmugling. Heraf er de 67 sigtelser rejst efter de skærpede omstændigheder i straffeloven.

Advokat Bjørn Elmquist, der repræsenterer flere af de sigtede udtalte d. 2. januar ’16 til Politiken:

– Jo mere man har været med til at bistå flygtninge med at komme uden om den offentlige kontrol, jo større risiko er der for, at det bliver straffeloven, der kommer i spil. Så bevæger man sig typisk fra bøde over til den frihedsstraf, som der også er hjemmel for der.

Læs også
En statsministers nytårstale: Kun det bedste for Danmark
KPnet 3. januar 2015

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne