En statsministers nytårstale: Kun det bedste for Danmark

Statsministre holder nytårstaler – for det meste efter samme recept. Det er borgerskabets nytårshilsener til vælgerne. Til alle dem, for hvem det ikke kan betale sig at arbejde. Til veteranerne og naturen og miljøet. Og i år til nogle af slagsen, som har mistet tilliden til politikerne

 Af Kommunistisk Politik

veteranvideo_startbillede

 Afghanistan-veteraner i protest foran Christiansborg: KPnetTV

Ifølge landets statsminister Lars Løkke er udsigterne for Danmark lyse… Var det blot ikke for flygtningene, og terrorismen og de utilfredse vælgere, der har mistet tilliden til politikerne.

Men altså bortset fra det, så går det godt. Der ville være penge nok til velfærd, sundhed og uddannelse, var det ikke fordi der skal bruges penge på overvågning, og politi og krigsmaskinen, og skattelettelser. Og teltlejrene til flygtninge koster jo en bondegård, må vi forstå.

Altså som sagt det går godt, og Danmark er ude af krisen. Og alle skal med på vognen. Både de udstødte landkommuner, der skal have del i statslige arbejdspladser, og de fortabte børn, der skal på Lars Løkkes egen sommerskole. Han lover med et 14 dages kursus at løfte 100 heldige udvalgtes faglige niveau flere skoleår frem.

Det er skam sandt alt sammen. Borgerskabets nytårshilsen til vælgerne er mindst lige så nederdrægtig at stå igennem som tømmermændene.

Men der er en kur der letter opgaven. Den blev opfundet 1. maj et par år tilbage da daværende statsminister Helle Thorning talte i Århus midt i at regeringen havde lockoutet alle lærerne og gennemført en bunke asociale nedskæringer.

Kuren går kort fortalt ud på at vende ryggen til taleren, mens man fløjter eller buher – så magthaverens talte ord ligesom ikke får lov til at stå uimodsagt.

Man kan se den omtalte hændelse på kpnettv, og man kan høre Helle Thorning slutte af med et ønske om bedre dialog og forståelse:
I den kommende tid tror jeg der er mere brug for dialog. At vi taler sammen og lytter til hinanden, og først og sidst tænker på hvad der er bedst for Danmark.

Altså samme manus som Lars Løkke brugte i sin nytårstale, efter han for kun et par uger siden led et gigant nederlag den 3. december i forsøget på at tromle en hurtig afskaffelse af EU forbeholdene igennem. Nu er han kommet i tanke om at han ønsker sig bedre dialog! Og ingen skal sige om Lars Løkke, at han ikke også ønsker at ”passe på Danmark”. Han gentog det i hvert fald i en uendelighed.

Der er bare to helt fundamentalt modsatte verdensbilleder. Borgerskabets Danmark og arbejderklassens. Borgerskabet repræsenteres af politikere som Lars Løkke, der i hver sætning fabler om at passe på Danmark, mens han fortier væsentlige kendsgerninger, kommer med grove forenklinger og spreder falske anklager.

Alt sammen for at dække over, at han og hans klassefællers egne gerninger skaber krige og flygtningestrømme og terror og de mange kriser, der udfolder sig i verden.

En anden nyttig video,  man kan se på KPnetTV,  er et interview med to soldater, der var med i Afghanistan, og som giver den indsigt (som selv Enhedslisten stadig mangler at fatte) at det er reaktionære betalte fanatikere, der er de såkaldte oprørere, som folketinget har hjulpet i Syrien og Libyen.

Det Danmark, som Lars Løkke vil passe på, er et Danmark i pagt med USA og EU og Israel, Egypten, Tyrkiet, Saudi Arabien… osv. Et Danmark tilhørende den reaktionære imperialistiske elite.

Det der står tilbage efter talen er altså, at flygtningen skal have skylden for nedskæringer og smalhals. Og flygtningene skal arbejde for brødrationer, mens de venter i årevis alene på at blive godkendte til at ansøge om asyl.

Der bliver måske indført en slags grænsekontrol til Tyskland. Men om det kommer så vidt er flygtningenes skyld, forstås.
For vi vil ikke igen se migranter og asylansøgere på vores motorveje. Vi vil sikre ro. Vi vil sikre orden, fortalte statsministeren med hjertet koldt og rødsprængte øjne.

Han fik også kort berørt, at statslige arbejdspladser skal udflyttes. Det blev vist ikke nævnt, at de også i vid udstrækning skal nedlægges og privatiseres.

Og så skal skatterne ned, selvfølgelig.  Allerførst for virksomheder, og siden for folk i arbejde. Og alle snærende regler skal væk. F.eks. regler for brug af kunstgødning for at sikre vandløb og de indre farvande mod iltsvind. De skal væk, så virksomhederne kan gøre det, de er sat i verden for: at skabe profit.

De sidste 40 års liberalistiske mantra blev gentaget: Færre danskere skal forsørges af det offentlige, og flere skal forsørge sig selv. Heldigt at målingen af fattigdom og den såkaldte fattigdomsgrænse var det første, regeringen afskaffede. Så der findes ingen sultne eller fattige.

-Det udfordrer vores sammenhængskraft, når de fattige sådan tælles, det er helt i modstrid med vores kultur og traditioner uskrevne regler og normer, der er så indlysende for os. Fordi vi er vokset op i en tradition med frihed, frisind, ligestilling og ligeværd, hørte jeg ham vist sige.

Det med at passe på borgerskabets Danmark, er ikke det samme som at passe på arbejderklassens.

Det er to vidt forskelige verdener. Det ene udelukker det andet.

Godt Rødt Nytår!

 

KPnet 3. januar 2016

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne