Afskaf kontanthjælpsloftet!

Af Dorte Grenaa

Dansk Arbejdergiverforenings tænketank Agenda mener ikke det nye kontanthjælpsloft er stramt nok. Par og familier nyder nemlig godt af stordriftsfordele !!!
De bør derfor have mindre.

agenda_stordriftsfordele_kontanthjaelp

Agenda skriver:

I Danmark tager vi ikke højde for, at det er billigere for kontanthjælpsmodtagere at bo flere end alene, hvilket gør ydelsen særligt attraktiv for par.
Hvis man vil gøre noget ved kontanthjælpsmodtageres tilskyndelse til at arbejde, bør man graduere ydelsen efter antal personer i husstanden, vurderer professor Bo Sandemann
Rasmussen på Aarhus Universitet. Han bakkes op af privatøkonom i Danske Bank.
– – –

Kommentar fra Socialpolitisk Forenings Insight:
Måske skulle man i stedet for fokusere på at hæve ydelserne for de enlige kontanthjælpsmodtagere?!

Ovenstående er “the never ending story” fra det ultraliberale univers, hvor markedets lyksaligheder besynges, og hvor arbejdsmarkedet tiljubles som løsningen på alt fra bumser over hjemløshed til psykiske og fysiske lidelser etc.Samfundets udsatte har i dag meget svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Sænkning af ydelser har i bedste fald en marginal effekt på beskæftigelsen, mens det har en stærk effekt på stigning antallet af fattige og marginaliserede.

Lad nu kontanthjælpen og andre overførselsindkomster få en størrelse, så de mennesker, der er uheldige nok til at havne på dem,  kan finde fodfæste – og ikke skulle leve som jaget vildt – alene grundet ideologiske udskejelser.


Se også

Asocial finanslov bygger på klapjagt af kontanthjælpsmodtagere, asylansøgere og unge
KPnet 19. november2015

Moderne nedskæringer: Flere på kontanthjælp og mere fattigdom
KPnet 2. november2015

KPnet 23. december 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne