Appel fra de danske forældreorganisationer: Stop katastrofekursen på børneområdet

Forældreorganisationer landet over sendte denne advarsel i et åbent brev til politikerne, inden den asociale finanslov 2016 blev stemt igennem

stop_nedskaeringerne_paa_boerne_og_unge_omraadet

 

Finanslov for 2016 kommer til at betyde eklatante besparelser på kernevelfærden – det bliver i praksis umuligt at holde dagtilbudsområdet fri.

0-vækst, som er princippet for finansloven, er ikke blot lig med status quo. Når 0-vækst så kombineres med det såkaldte omprioriteringsbidrag, så medfører det katastrofale besparelser på kernevelfærden i kommunerne.

Vi er på katastrofekurs, når vi lader børnene betale prisen i form af færre voksne i deres dagtilbud. Besparelser i den størrelsesorden, som meldes ud fra kommunerne, kan ikke undgå at kunne mærkes af det enkelte barn – mit barn og dit barn.

4400 færre pædagoger i vores dagtilbud siden 2009

Besparelser på dagtilbudsområdet er ikke noget nyt, men det gør blot situationen endnu mere alvorlig. Sammenlignet med 2009, så mangler vi 4.400 pædagoger i vores dagtilbud. Det kan allerede mærkes i form af mindre omsorg og nærvær, mindre trøst, ringere læring og dermed ringere udvikling.

Vi ved fra forskningen, at forholdet mellem børn og voksne har afgørende betydning for børns trivsel og velbefindende her og nu, men også på den lange livsbane har forholdet betydning. Børn der har gået i kvalitetsbørnehaver med et tilstrækkeligt antal veluddannet pædagogisk personale trives bedre, bliver mindre kriminelle, får bedre uddannelse og bidrager i højeres grad til vores fælles samfund. Vi ved også, at en krone investeret i børnene er den krone der giver det bedste afkast.

I København betyder finansloven – og herunder omprioriteringsbidraget – at der skal spares ca. 1 mia.kr. over de kommende 4 år svarende til ca. 10%. På dagtilbudsområdet kan det ikke undgås, at det betyder færre voksne til vores børn.

I Odense lægges der allerede inden konsekvenserne af finansloven er kendt op til dårligere normering i dagtilbuddene, lavere tilskud til børnehuse med børn med særlige behov og ringere vikardækning ved langtidssygdom.

I Århus drøftes besparelser i form af tidligere overgang fra vuggestue til børnehave, fra børnehave til SFO og fra SFO til klub som reelt også betyder ringere normeringer, fordi mindre børn kræver mere voksenkontakt. Det er blot de første tegn på hvad der venter de mindste i de kommende år. Det kommer til at kunne mærkes af alle børn i alle kommuner.

Politikere – tag ansvar

Kære politikere. I er på katastrofekurs. I har alle sammen vælgere, der hver dag afleverer børn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller fritidshjem. Hvordan kan I forestille jer, at vi fortsat skal passe vores arbejde og bidrage til samfundet, når vi véd, at omsorgen, nærværet, trivslen og udviklingen i vores dagtilbud er mangelfuld eller ikke eksisterende?


Med venlig hilsen

Dorthe Boe Danbjørg
formand for FOLA – Forældrenes Landsforening

Julie Kyndesgaard
næstformand for KFO – Københavns Forældreorganisation

Flemming Linnebjerg Rasmussen
formand for OFO – Odense ForældreOrganisation

Morten Bowmann
formand for ÅFO – Århus Forældreorganisation


Se også

KFO indkalder til stormøde i Nørrebrohallen 18. januar 2016 kl. 19
Se facebook
1 milliard væk fra børnene – kom og vær aktiv

Forældre i København mobiliserer mod milliardnedskæring
KPnet 19. december 2015

Asocial finanslov vedtaget: Den skal rulles helt væk
KPnet 17. december 2015

KPnet 22. december 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne