Asocial finanslov vedtaget: Den skal rulles helt væk

Af Kommunistisk Politik

Blå blok anført af Venstre og Dansk Folkeparti har den 17. december vedtaget finansloven for 2016. Der har været protesteret imod den fra mange af de grupper, den rammer. Man blev tvunget til at pille den planlagte jagt boligydelserne ud – midlertidigt.

 

_IGP9232_lille

En af de mest brutale nedskæringer fra arbejdsgiverregeringens og blå bloks side er  tilmed slet ikke med i finansloven. Den kommer oveni ulykkerne dér.

Det er det såkaldte ‘omprioriteringsbidrag’, der er fatalt med kommunerne, og som betyder voldsomme nedskæringer på skoler, børneinstitutioner og andre ‘kernevelfærdsopgaver’ for kommunerne i de næste mange år.

Finansloven er vedtaget med blå bloks stemmer – sammen med Socialdemokraterne og De radikale, der stemte for i det ‘samarbejdende folkestyres’ og EU-reformernes ånd. . Enhedslisten og Alternativet stemte imod, mens SF undlod at stemme.

De voldsomme nedskæringer i boligydelserne for pensionister og mange andre er foreløbig pillet ud efter kraftigt folkeligt pres og efter Dansk Folkeparti blev  grebet i vælgerbedrag og deres virkelige effekt begyndte at blive kendt og gennemhullede salgsløgnene. Sådan vil det også vise sig med mange af de øvrige forringelser, og med ‘forbedringerne’ der ikke vil dække hullerne efter nedskæringerne til.

Forringelserne af boligydelserne er ikke taget af bordet, men skal op igen til foråret. I slutningen af januar vil der rejse sig et nyt ramaskrig når 325.000 modtagere af boligydelse får udbetalt efter den plan, der blev trukket tilbage i panik. Der var taget forskud på glæderne og administreret efter en ikke vedtaget lov. Det har ingen ansvar for.

I befolkningen har finansloven og Venstre-regeringens politik et solidt flertal imod sig.

Man kan spørge hvorfor det ikke har fået fagbevægelsen massivt på gaden i protest sammen med de hundredtusinder, der bliver ramt af finansloven?

Til gengæld har en hel række tunge fagorganisationer på det offentlige område  i dag opfordret kommunerne til at gøre oprør mod finansloven.

Se
Kommuner bør gøre oprør mod almisser

Man må spørge, hvorfor de ikke selv er gået i spidsen for modstand og protest? Fagforeningerne har været usynlige og som sunket i jorden under hele forløbet.

Svaret er at fagtoppen ser frem til trepartsforhandlinger om blå bloks kommende nedskæringer til foråret, og derfor vil bevare det gode forhold.

Men der er ingen grund til at vente på julegaver fra treparts-forhandlinger. Kun arbejdernes mobilisering og bred folkelig modstand kan bremse det asociale amokløb og stoppe V-DF-LA-K og deres partnere S og R’s nyliberale felttog.

Arbejdernes og folkets Nej den 3. december harv rystet Løkke og Co. men ikke fået dem til at stoppe op. Folkelig harme tvang dem til at ændre finansloven. Men den skal stoppes hele og alle de asociale nyliberale EU-reformer rulles tilbage. De nye asociale finanslovsreformer skal væk. Omprioriteringsbidraget skal sløjfes, så nedskæringerne på børn, unge, familier og det store flertal annulleres.

Det kræver en fortsat folkelig mobilisering. Der er ikke noget at vente på – hverken oprør fra kommunerne eller trepartsforhandlinger. Blå blok skal stoppes – og bliver det ikke af regeringsalternativet SR. Det kræver et oprør nedefra!


KPnet 17. december 2015


Følgende artikel fra Kommunistisk Politik 11, 2015 gennemgår noget af det dybt reaktionære indhold i den nu vedtagne finanslov.

Asocial finanslov bygger på klapjagt af kontanthjælpsmodtagere, asylansøgere og unge

Venstres arbejdsgiverregering har sammen med blå blok sat det sidste punktum på en helt igennem asocial og uanstændig finanslov. Som finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) selv arrogant fremhævede, så betyder den nye finanslov bedre vilkår for erhvervslivet, de rige, bolig- og bilejere, mens den del af befolkningen der har mindst, skal betale.

Finansloven bygger oven på de sidste dages forlig med klapjagt på kontanthjælpsmodtagere, asylansøgere og unge.

Klapjagt på kontanthjælpsmodtagere

Kontanthjælpsmodtageres ret til offentlige ydelser og ferie begrænses med kontanthjælpsloftet. De skal samtidig opfylde et krav om 225 timers arbejde om året for beholde kontanthjælpen. Hvilket er særligt kynisk, al den stund at mennesker er på kontanthjælp enten fordi de ikke er i stand til at arbejde eller fordi der ikke findes arbejde at få.

Arbejdergiver-(aka beskæftigelses-) ministeren har da også gjort helt klart, at klapjagten egentlige mål er, at yderligere 85.000 mennesker skal smides ud af offentlige ydelser for at overholde EU’s krav til offentlige budgetter.

Klapjagt på asylmodtagere: Politistatsmetoder

Regeringen fremhæver selv, at finanslovsforliget hviler tungt på klapjagten på asylansøgere og flygtninge. Uden nogen form for offentlig debat, for slet ikke nævne demokratisk debat, gennemførte en forligskreds med blå blok og socialdemokratiet 34 stramninger af et omfang og karakter, der ikke er set siden Danmark var besat under2. verdenskrig.

Kerneprincipper som kendetegner en retsstat er suspenderet for en gruppe mennesker i samfundet. Politiet kan nu egenhændig fængsle asylansøgere og udviste på ubestemt tid, uden at sagen kommer for en dommer.

Historisk har vi set, hvad der kan ske når først staten tilsidesætter det for en gruppe, så følger andre grupper efter en for en. Det er politistatsmetoder.

Derudover er der vedtaget 33 andre stramninger i dette kyniske forlig.

Politi frem for uddannelse

Også politiforliget hviler på finansloven. Mere politi med åbninger for udlicitering af opgaver til private vagtværn med politimæssige beføjelser betales med nedskæringer på gymnasier, uddannelser og de unge.

Fremtiden skal ikke være flere bedre uddannede unge – men flere dårligere uddannet betjente og private sikkerhedsvagter uden offentlig kontrol.

Socialt trofæ

Sundheds-og ældremilliarder bruges igen i forsøget på at få alt dette til at glide ned. Det er Dansk Folkeparties sociale fjer i hatten, der skal afstive deres images som velfærdsparti og den lille mands beskytter.

Hvor mange gange kan skiftende regeringer komme med den samme ældremilliard? Den var også DFs trofæ under Thornings SR-regering.

Der følger ingen garantier med om at regioner og kommuner virkelig bruger disse sundheds-og ældrekroner til det, de var lovet. Alle fralægger sig ansvar, og patienter, ældre og pårørende er lige vidt eller lige skidt.

LO og FTT’s toppen store strategi om at være DF med i at bruge et såkaldt ”velfærdsflertal” har ikke uventet spillet helt fallit. Den har fungeret som en dårlig undskyldning og været med at afholde fagbevægelsen fra at sige fra og mobilisere en kamp mod denne skadelige politik. Fagtoppens rolle har været helt igennem rådden-.

Finansloven og den forlig er dybt asociale. Der må gøre en særlig indsats for at samle alle kræfter mod hvert enkelt forlig og mod den samlede pakke af fattigdoms og utryghedspolitik.

Se også

Asylansøgere ud i kulden
KPnet 13. november 2015

Moderne nedskæringer: Flere på kontanthjælp og mere fattigdom
KPnet 2. november 2015

Milliard-nedskæringerne på uddannelserne skal tages af bordet
KPnet 27. oktober 2015

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne