325.000 rammes ulovligt i januar: Der skal fortsat spares en milliard på boligydelse

Efter massivt pres og voldsomme protester måtte DF sikre, at blå blok tog de konkrete nedskæringer i boligydelsespakken ud af finanslovsforslaget for 2016, der står foran vedtagelse i folketinget. Men der skal fortsat spares en milliard kroner på boligydelsen. Det er der ikke rokket ved.

Venstres Landsmøde 2014 i Herning Kongrescenter
Blå blok Foto: Henrik Bjerregrav flickr

Regeringen, DF, Konservative, Liberal Alliance er alle taget i et direkte bedrageri og en massiv løgn om, at nedskæringerne ikke ville ramme de fattigste pensionister. Det kunne især DF ikke tåle at have klistret til sig. Derfor har blå blok taget en time-out.

Partierne i blå blok har været så arrogant sikre på, at det lykkedes at få dette lusket igennem, at der nu fra slutningen af januar udbetales boligydelse efter finanslovsforslagets forkerte takster.

Ikke 22.000, ikke 175.000 – men 325.000 vil få en nedsat og/eller forkert boligydelse udbetalt.

Det oplyser Udbetaling Danmark, der allerede har kørt de nye nedskæringstakster gennem deres system. Udbetaling Danmark siger også, at politikerne løbende har været informeret om det.

Det vil sige, at Udbetaling Danmark har gennemført lovændringer, der endnu ikke er vedtaget i folketinget!  De undskylder sig med, at de bare handlede på ordre fra finansministeriet og politikerne.

Med andre ord har regeringen og blå blok ikke engang tid til at få selv de formelle demokratiske spilleregler i orden. De tror sig hævet over loven i deres iver for at skære ned.

Nu står de parat ved håndvasken med en teknisk forklaring som undskyldning. DF og Liberal Alliance erklærer sig straks uskyldige. Man kunne næsten tro Thulesen-Dahl, hvis man ikke vidste, han har lavet nummeret før med den asociale dagpengereform, han stod fadder til og som har sendt titusinder ned i skidtet. Dengang blev der også løjet om, hvor mange der ville blive ramt, igen og igen.

Og der skal altså stadig spares en milliard kr. til foråret. Regeringen og DF har bare bevilget sig selv en pause til at regne det bedre ud.

Men hvordan kan man spare en milliard kroner på boligydelse til folkepensionister, førtidspensionister og handicappede uden at det går ud over de svageste og fattigste?

En milliard kr. Er der så mange rige i de to grupper, der sidder og score en milliard, der lige kan fjernes uden de egentlig mærker det? Nej – det er ret absurd.

Men der planlæges stadig med, at der skal skæres en milliard kroner fra folk med lave indtægter. Det er ikke taget af bordet. Derfor er der heller ingen, der glæder sig for tidligt.

Regeringen vil ikke røre ved de alt for høje huslejer. Den vil ikke pille ved privatiseringen af boligsektoren eller ved at pleje- og ældreboliger er sat på markedsvilkår med megahuslejer som konsekvens.

Det er boligspekulanter og finansselvskaber, der har scoret på, at staten har måtte kompensere for de høje huslejer. De vil forsat få deres indtægter, selvom de fattigste lejere ryger ud af ældre-og plejeboliger.

Skinløsningen med at der hurtigt kunne bygges billige ældre-og plejeboliger til de fattigste har selv Kommunernes Landsforening måtte skyde ned. Alene vedligeholdelsen af dårligt byggeri vil langt overstige nedskæringerne på boligydelse, hvis de overhovedet blev bygget.

Der er ingen tvivl om, at der vil blive holdt øjne med hvordan blå blok vil præsentere det nye nedskæringsregnestykke og viderehåndtere den afslørende skandale.

Tillæg: Den konkrete aftaletekst mellem finansloven aftalepartier

Boligydelsespakken

I lyset af at der er rejst en række spørgsmål vedr. konsekvenserne af den i finanslovsaftalen skitserede ændring af reglerne for boligydelsen, er parterne enige om at trække lovforslaget tilbage, for at der kan gives tilstrækkelig tid til at få afklaret de udestående spørgsmål.
I forlængelse heraf er aftaleparterne enige om, at der indbudgetteres en negativ budgetregulering med et ændringsforslag til FFL 2016, der svarer til provenuet for boligydelsespakken.
Parterne er enige om at søge at udmønte budgetreguleringen inden for boligydelsesområdet i foråret 2016 på baggrund af et oplæg fra regeringen

Se også om V-regeringen og blå bloks planer

Finanslov: Kun få ældre i plejebolig vil kunne betale huslejen
KPnet 15. december 2015

Nedskæringer for ældre: Ikke råd til plejebolig
KPnet 9. december 2015

Finanslov: Nedskæringer vil sætte folk på gaden
KPnet 9. december 2015

 

KPnet 16. december 2015


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne